ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina bør betraktes som utstøtt av verdenssamfunnet av investorer, grunnet landets spionasjelov av 2014 hvilken ble revidert i juni år.

 

Kinas spionasjelov som ble innført  2014, men revidert i sommer, får den virkning som ble spådd i henhold til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Warning against China’s revised spy law» – link: https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/

 

Kinas Nasjonale sikkerhet er udefinert

Nasjonal sikkerhet politi

 

De nye forskriftene forbyr overføring av all informasjon som anses relatert til nasjonal sikkerhet, hvilket er udefinert. Det finnes ingen definisjon av hva som faller inn under Kinas nasjonale sikkerhet eller interesser, slik at folk vanskelig kan avgjøre om og når disse skulle komme i konflikt med de særlige reguleringer. Den eneste sikre metode vil være å unngå enhver forbindelse med Kina.

En større japansk avis i Tokyo foretok for kort tid siden en undersøkelse tilknyttet japanske firma med virksomhet i Kina, hvor langt mer en halvparten hevdet at spionlovgivningen ville ha innvirkning på selskapenes virksomhet og ikke aller minst på selskapenes ansatte i Kina.

I tillegg til at Kina de siste årene generelt har blitt mer ekskluderende overfor påvirkninger utenfra, har det også blitt stadig vanskeligere å få visum, dessuten har det i det hele tatt blitt både vanskeligere og rett og slett farlig for kinesere å ha kontakt med utlendinger.

 

Utlendinger nektes ansettelse i Kina

Utlendinger ansatt i Kina


De forespurte japanske selskapene som var med i ovennevnte undersøkelse, kunne ellers meddele at disses ansatte frykter å reise til Kina som arbeidstakere og representanter for sine selskap. Disse simpelt hen nektet å reise.

Dette ettersom kineserne kan konstruere intetsigende bevis mot utlendinger tilknyttet disses rutinemessige forretningsaktiviteter, hvilket kunne bli ansett som spionasje. Selv den mest trivielle og ubetydelige handling, kan bli betraktet som en form for spionasje, undergitt strenge straffer for den involverte. Straffene kan bli opp til livstid i fengsel til i ekstreme tilfeller, henrettelse.

Siden 2014 har nær 20 japanske statsborgere blitt arrestert relatert til Kinas spionasjelover. Hvorav omkring halvparten er blitt gitt lange fengselsstraffer etter rettssaker bak lukkede dører. Resten av de arresterte venter fortsatt på rettssak.

Nesten 40.000 japanske selskap hadde forut betraktet Kinas store arbeidsstyrke med relativt lave lønninger og tilsynelatende tilgjengelige produksjonsanlegg som bærekraftig. Dessuten var det også ofte lokale selskap som kunne bli potensielle kunder for de japanske komponenter som blir produsert i Kina.

 

Ubeskyttede landsmenn

Arrestasjon av antatt spion

 

Ettersom Japan ikke vil være i stand til å beskytte sine borgere når de først er i Kina og ikke kan foreta seg noe dersom de blir vilkårlig arrestert i dragens hule, vil det derfor heller ikke, slik situasjonen faktisk er, være tilrådelig for ansatte i japanske firma eksempelvis å ta med sine familier ved ansettelser i Kina.

Dette vil naturligvis medføre at færre japanske ansatte ønsker å bli overført til stillinger i Kina og derfor vil avslå fra tilsettelse i slike stillinger. Flere selskap vil derfor være ute av stand til å flytte noe av sin virksomhet til dette usikre, tilsynelatende rettsløse landet.

 

Valg om etablering i sikrere land

Signingsseremoni ved selskapsetablering

 

Etablering i utlandet må derfor foretas i alternative land med stor og rimelig arbeidskraft, hvor de ansatte kan føle seg tryggere enn i Kina.

Både Vietnam, Filippinene og India er mulige alternativer og er faktisk enda mer konkurransedyktige sammenlignet med Kina. USA har til sammenligning opprettet avtaler som knytter de nevnte land både produksjonsmessig og forsvarsmessig til USA. Det henvises til artikkelen «President Biden on courtesy trip to Vietnam» – link: https://www.em24.uk/president-biden-on-courtesy-trip-to-vietnam/

 

Kinas geopolitiske strategi

Dragen

 

I tillegg til spionasjeloven kommer de geopolitiske meningsforskjellene, hvilke også påvirker næringslivet. Det vises til artikkelen« China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/

Japan har sine egne geopolitiske problemer med kineserne vedrørende territorielle krav som eier av blant annet de ubebodde Senkaku-øyene i Øst-Kinahavet. Beijing gjør imidlertid også krav på disse ubebodde øyene, slik kineserne uberettiget gjør krav på Sør-Kinahavet, samt indisk territorium og annet.

Da en kinesisk fiskebåtskipper som drev ulovlig fiske i Japans territorialfarvann rundt øyene, ble fraktet til Okinawa for å bli stilt for retten i 2010, aksjonerte kinesiske media, hvilket medførte at tusenvis av kineserne gikk til angrep på japanske virksomheter i Kina. Både supermarkeder, restauranter og bilforhandlere ble angrepet. Det vises til artikkelen «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/

Kinesiske media driver nå med å plante fake news vedrørende Japans utslipp av behandlet, renset vann fra Fukushima-anlegget i forrige måned, hvilket også vil skjerpe spenningen mellom landene og gjøre forretningsforbindelser utrygge. Det vises til artiklene «Japan begins discharging nuclear contaminated water» – link: https://www.em24.uk/japan-begins-discharging-nuclear-contaminated-water/ og «Resistance to Japan’s nuclear contaminated water» – link: https://www.em24.uk/resistance-to-japans-nuclear-contaminated-water/

Dersom Kina går til angrep på Taiwan vil Japan bli trukket med i krigen mot Kina, både grunnet territorial egeninteresse og som USAs, Taiwans garantists og allierte. Det vises til artikkelen «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/

 

USAs forsvar er hele verdens forsvar

USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin

 

Kinas spionasje lov og håndtering av denne styrker muligens kommunistpartiets fullstendig interne kontroll over den ideologiske situasjonen med hensyn til landets innbyggerne. Imidlertid vil lovverket klart komme til å ramme internasjonal handel og økonomi og Kinas forbindelse til omverdenen, hvilket hittil har tjent landet vel de senest fire tiår. Dette vil være en katastrofe for kinesiske bedrifter og det kinesiske samfunnets framtid. Det som etter hvert vil kunne komme til skje er at kommunistpartiets ledere kun vil se voldelig løsning på sitt dilemma, til hvilket landet har forberedt seg på gjennom jevn oppbygging av sitt forsvar, hvilket bare USA kan motstå og til hvilken hele verden må sette sin tillit.

 

Featured image: President Xi Jinping og Mao Zedong

20/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!