ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

 

Nord- og Sør-Korea ble på tirsdag enige om å ta opp igjen forbindelsene gjennom kommunikasjonskanalen som har ligget død i mer enn ett år. Dette betraktes som et skritt på veien, men å få Nord-Koreas leder Kim Jong-un til eventuelt å kvitte seg med sine atomvåpen og missils, er nok langt fram i tid om noen gang.

 

De to lands forhandlere har hatt telefonkontakt på en militær linje flere ganger, samt at Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in, gjennom brevveksling skal ha blitt enige om regelmessig kontakt og komme med eventuelle nye innspill. Denne kontakten er også viktig for at det ikke skal oppstå sammenstøt langs landenes felles grense, som ikke er intensjonelle.

 

Sanksjoner

Nord-Koreas leder Kim Jong-un

Det holdes ikke for å være sannsynlig at Pyongyang snarlig vil gjenoppta samtaler om dennes kjernefysiske arsenal. Analytikere mener imidlertid at Nord-Korea satser på at Sør-Korea vil myke opp USA til å gi innrømmelser når atom-diplomatiet med amerikanerne i framtiden gjenopptas, for å begrense de av USA innsatte sanksjoner mot Nord-Korea. Sanksjoner som ellers ikke kan forventes å bli lettet grunnet at Kim Jong-un har truet med å utvide atomprogrammet relatert til sanksjonene.

 

Matmangel

Sør-Koreas president Moon Jae-in

FN har rapportert at Nord-Korea står over for den verste matmangelen på mer enn et tiår, hvilket vil gi Kim Jong-un den største innenlandske utfordringen siden denne kom til makten. «Matproduksjonen falt grunnet naturkatastrofer og et generelt utilstrekkelig utviklet landbruk med lavt mekaniseringsnivå», skal Nord-Korea ha meddelt i en frivillig nasjonal gjennomgang tilknyttet en FN-undersøkelse. Dette skal være første gang Nord-Korea har offentliggjort den faktiske tilstanden vedrørende sin matforsyning. Pyongyang skyldte på at landet hadde fått matproblemer grunnet FN’s sikkerhetsråds sanksjoner som ble innført for å straffe landet for dettes testing av atomvåpen og missiler for å levere stridshoder.

 

Underernært

Nord-koreansk jordbruk

Nord-Koreas flerårige matmangel ble forverret i 2020 av tyfoner som destruerte avlinger. Dessuten Pyongyangs beslutning om å stenge grenser på grunn av koronaepidemien.

Dette reduserte landets begrensede handel som kan tillates innenfor sanksjonene. Ifølge FN’s verdensmatprogram skal rundt 40% av Nord-Koreas befolkning omfattet 26 millioner mennesker, være underernært.

Det er ikke urimelig å legge til grunn at Pyongyangs medgjørlighet tilknyttet gjenopprettelse av forbindelsen med Seoul har tilknytning til Nord-Koreas søken etter bistand til matleveringer fra sin nabo i syd.

 

Imøtegikk ikke forventningene

Utenlandsk valuta

Forbindelsen ble brutt i juni i fjor etter at Nord-Korea anklaget sin nabo i sør for å ignorere stansing av aktivister som oversendte negative brosjyrer over grensen. Irriterte nordkoreanerne sprengte deretter det tomme forbindelseskontoret som sørkoreanerne hadde bygget like nord for landegrensen. Analytikere mener derimot at sprengningen kom som et resultat av at Seoul ikke vedlikeholdt felles prosjekter som ga Nord-Korea tiltrengt utenlandsk valuta, dessuten ikke overtalte USA til å lette dennes sanksjoner.

 

FN’s generalsekretær Antonio Guterres

FN’s generalsekretær Antonio Guterres har meddelt at han så positivt på gjenåpningen av forbindelsen mellom syd og nord Korea og støttet partenes fortsatte innsats mot forbedring av forholdet disse imellom, med sikte mot en bærekraftig fred, samt kontrollerbar nukleær tilstand på halvøya. Generalsekretæren ønsket å bli kontinuerlig orientert om framgangen i kontakten.

Statsmedier i Nord-Korea har ellers meddelt at de splittede landenes respektive ledere hadde blitt enige om å gjenopprette forbindelsen ved å gjøre nødvendige tiltak for å gjenopprette gjensidig tillit og styrke, forsoning mellom de gamle fiender som for omkring 70 år siden, fra 1950 til 1953, sto opp mot hverandre i krig, henholdsvis med støtte fra Kina på Nords side og fra USA og FN-tropper på Syds side,  hvilket ble avsluttet med våpenhvile og en fortsatt beroende større amerikansk hærstyrke stasjonert i Sør-Korea. Det er imidlertid ikke inngått noen formell fredsavtale. Dette slik at landene i prinsippet fortsatt er i krig med hverandre.

 

Forhandlinger med USA

President Joe Biden

Analytikere mener at selv om forbindelsene igjen er gjenopprettet vil ikke dette på kort sikt føre til noen plutselig kortsiktig endring av forholdene, som rimeligvis er svært avhengig av forholdet til administrasjonen i USA. Sør-Korea mener imidlertid at dennes samarbeid med USA vil bevirke amerikanerne på ny kommer i tale med nordkoreanerne.

Selv om det ikke er så store forhåpninger for at eventuell gjenopptagelse av forhandlinger med USA ikke vil føre til annet enn mediaoverskrifter omkring i verden, er det imidlertid ikke urimelig at liberale sørkoreanere vil arbeide for å bistå nordkoreanerne i disses økonomi- og matkrise. Dette for å vinne gehør og støtte hos likesinnede liberale sørkoreanere grunnet kommende presidentvalg i Sør-Korea i mars neste år.

 

Kim Jong-uns «trumf»

Søskenparet Kim

Etter at president Joe Biden tiltrådte som USAs president i januar, har dennes administrasjon anmodet Nord-Korea om å komme tilbake i forhandlinger, men har blitt avvist. Dog tror analytikere av Nord-Koreas forverrede økonomiske situasjon tilknyttet blant annet at landet fortsatt nekter å motta hjelp fra kineserne grunnet spredning av koronaviruset, etter hvert vil tvinge landet tilbake til forhandlingsbordet, selv om dette rimeligvis ikke vil være annet enn rent symbolsk. Kim Jong-un og dennes oppvakte søster, Kim Yo-jong, vet nok å ivareta sin trumf, som stort sett består av atomvåpnene med disses leveringsmissiler, i sitt spill for verden for å bevare sine utsatte posisjoner.

 

 

Featured image: Fra Solens Dag, Nord-Koreas største offentlige helligdag, som er minnedag for Kim Il-sungs fødselsdag, grunnleggeren av kommuniststaten og nåværende leder Kim Jong-uns bestefar.

27/07/2021