ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Mange titalls tusen ungarere hadde lørdag samlet seg i Budapest til demonstrasjon mot statsminister Viktor Orbán, hvilket karakteriseres som den mest alvorligste motstanden mot dennes politikk.

 

Ved slutten av februar ble det holdt presidentvalg i Ungarn etter at republikkens president Katalin Novák i begynnelsen av måneden, med parlamentets støtte hadde meddelt sin avgang. Presidenten velges indirekte av parlamentsmedlemmer.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «This Monday, Hungary will decide on Sweden’s Nato-Entry» og avsnittet «Forsinkelser grunnet skifte av president» – link: https://www.em24.uk/this-monday-hungary-will-decide-on-swedens-nato-entry/

 

Suveren valgseier

Statsminister Viktor Orbán

 

Statsminister Viktor Orbán dominerer fullstendig parlamentet gjennom sitt parti Fidesz, hvilket etter seier i det nettopp avholdte valget besitter 133 av parlamentets 199 seter.


Opposisjonen ønsker ny grunnlov

Opposisjonsleder Péter Magyar

 

Opposisjonsalliansen United for Hungary ønsker imidlertid endring av grunnloven, til direkte valg av president og ikke indirekte tilsetting av denne ved valg i parlamentet.

Opposisjonsalliansen avholdt et møte rett før valget, i hvilket det ble krevd direkte presidentvalg, dessuten omvalg av avholdt parlamentsvalg etter endring av landets nåværende grunnlov og valglover, hvilket rimeligvis vil være et utopisk ønske.

Orbáns parti Fidesz har utviklet valgsystemet, i tillegg har partiet kontroll med landets media. Derfor krever opposisjonsalliansen omvalget. Den ungarske advokaten og opposisjonslederen Péter Magyar, som fordømmer den ungarske regjeringen for korrupsjon, oppfordret derfor til lørdagens demonstrasjon.

 

Statsminister Viktor Orbán og president Vladimir Putin

 

Statsminister Viktor Orbán skal være kjent tro tilhenger av Russlands president Vladimir Putin og som i den sammenheng opptrer som uønsket dissident både i EU og Nato. Orbán betrakter nok helgens demonstrasjon mot seg med stoisk ro, ettersom hans politikk og dominans er godt forankret i flertallet i landets parlament.

Det vises til artikler i EM24 EuropMedia; «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/,  «EU might block Orbáns management of Hungary» – link: https://www.em24.uk/eu-might-block-orbans-management-of-hungary/, «President Macron’s effort to get Hungary to assist Ukraine» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-effort-to-get-hungary-to-assist-ukraine/, «Hungary will veto EU’s aid plan for Ukraine» – link: https://www.em24.uk/hungary-will-veto-eus-aid-plan-for-ukraine/ og «Ungarn forstyrrer forholdet mellom Kina og EU» – link: https://www.em24.uk/ungarn-forstyrrer-forholdet-mellom-kina-og-eu/

 

Blir Ungarna et nytt Belarus?

President Alexander G. Lukasjenko

 

Med sitt uomtvistelige herredømme over parlamentet må nok opposisjonen derfor påvente at statsminister Orbán i tiden framover kommer til å smi sitt herredømme over det ungarske folk betydelig. Det vil ikke være særlig overraskende om Orbán vender landets tilhørighet østover og fornekter Vesten, for å sikre sin personlige makt og omforme det 93.000 kvadratkilometer store Ungarn med vel 9,6 millioner innbyggere, til å bli et nytt Belarus i Putins atmosfære.

Halvparten av den ungarske befolkningen husker sikkert ikke tiden da russerne dominerte landet for 35 år siden, slik som flesteparten av landets innbyggere heller ikke husker opprøret i landet i 1956, hvilket brutalt ble slått ned av Orbáns venn president Putins forgjengere. Noen av landets innbyggere må den gang åpenbart ha gått russernes ærend. Er det disses etterkommere som nå støtter statsminister Orbáns tilsynelatende østvendte politikk?

Det synes ikke utenkelig at Orbáns målsetning er å sikre sin personlige makt og tilhørighet til Russland, slik som president Alexander G. Lukasjenko regjerer Belarus.

 

Featured image: Demonstrasjon i Budapest

09/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!