ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Det er ingen framgang i forhandlingene mellom Taliban og Kabul-regjeringen i Qatar-hovedstaden Doha, hvilket heller ikke bør forventes når Taliban snart har erobret hele Afghanistan. Amerikanerne er ute. Det er ingen sjanse for Kabul-regjeringen alene.

 

Ytterligere talibanske erobringer i Afghanistan

Ghazni

Den radikale islamske Taliban kan registrere ytterligere territorielle erobringer i Afghanistan. Taliban har tatt provinshovedstaden Ghazni, som er særlig strategisk viktig ettersom den ligger langs veien som forbinder Kabul og Kandahar som er Afghanistans nest største by.

 

 

Herat

Taliban er nå i ferd med å erobre den ellevte provinshovedstaden, Herat, som er den tredje største afghanske byen. Angrepet har snart pågått i en uke, og byen levnes ingen sjanse til å yte ytterligere motstand ettersom Taliban har tatt kontroll over de viktigste områdene i byen. Ytterligere motstand vil kun destruere denne.

 

 

3.000 amerikanske soldater tilbakesendes til Afghanistan

Kabul lufthavn

USA har trukket seg ut av Afghanistan, men vil midlertidig igjen sende en kvote på rundt 3.000 soldater til landet for å styrke sikkerheten rundt Kabul lufthavn, for å sikre konvoier til og fra flyplassen mens reduksjonen av den amerikanske ambassadestaben pågår. Det amerikanske militæret vil etter planen ha forlatt landet totalt innen utgangen av august med kun noen få hundre gjenværende soldater for å beskytte den amerikanske ambassaden.

Taliban kontrollerer nå vel to tredjedeler av Afghanistan. Amerikanerne utelukker ikke muligheten for at Kabul blir tatt i sin helhet innen bare få måneder. I løpet av de senere dagene hadde Taliban blant annet tatt Kunduz og Faizabad og beleirer nå Mazar-i-Sharif. Taper regjeringen i Kabul den sistnevnte byen, vil regjeringen permanent miste kontrollen i nordre del av landet.

 

Hundretusener har flyktet

Teltleir i Kabul

Hundretusener har flyktet fra kampene i Afghanistan. Et stort antall av de fordrevne har ankommet Kabul de siste dagene, flyktningene har slått seg ned som campere i parker og andre offentlige steder. Det vil være avgjørende at Europa bidrar med hjelp til å forsørge flyktningene lokalt i regionen, for eksempel i Tadsjikistan, Iran eller Pakistan, men ellers også selvfølgelig i Afghanistan.

Flyktningestrømmen fra Afghanistan er allerede blitt et eskalerende problem for en rekke europeiske land og det er uklart med hensyn til deporteringen av uberettigede flyktninger, dette også ettersom det er vanskelig å finne ut den enkelte flyktnings berettigelse. Flere land har da også offisielt suspendert deporteringen. Talibans raske frammarsj medfører imidlertid at flere og flere land ellers oppfordrer egne borgere til å forlate Afghanistan.

 

Forhandlingene i Doha

Doha forhandlinger

Taliban er nå så sterke at forhandlingene i Doha fører til lite framgang og synes kun metaforisk. Det er nok uvisst om den afghanske regjeringen i Kabul i det hele tatt kan ha noe plausibelt tilbud som vil bli seriøst vurdert av Taliban.

Det eneste regjeringen kan foreslå vil være å dele makten og avslutte kampene. Det stadig framrykkende Taliban vil etter all sannsynlighet ikke vurdere et slikt forslag ettersom det kun er spørsmål om tid før regjeringen likevel med ytterligere destruert land vil bli tvunget til å legge ned våpnene. Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk «USA og Taliban er enige om våpenhvile» – link: https://www.em24.uk/usa-og-taliban-er-enige-om-vapenhvile/ og «Mislykkede fredsforhandlinger om Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/mislykkede-fredsforhandlinger-om-afghanistan/

 

Realiteten

USA hasteforlater Vietnam

Det er nok mest sannsynlig at denne krigen vil bli avsluttet slik som Vietnamkrigen ble avsluttet i 1975, dersom ikke regjeringen innser at de på egenhånd ikke har den minste sjanse til å vinne. Dette etter mer enn to decenniums stridigheter mot de krigs- og seiersvante, rutinerte soldatene i andre og tredje generasjon som Taliban nå besitter, tross bistand fra både USA og Europa.

Det kan være en bedre løsning å se realiteten som den er og heller satse på en politisk løsning på sikt, uten å få landet ytterligere destruert og tusenvis drept og forkrøplet. Amerikanerne hadde ikke dratt dersom disse ikke visste at regjeringens kamp var tapt.

Forholdene endrer seg over tid. I dag inviteres til og med amerikanerne til Vietnam av parten som kastet de ut i 1975. Dette ettersom «utkasterne» i dag kan ha nytte av sin gamle fiende. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

Kina, som bedriver genocide mot Talibans muslimske, uiguriske brødre i Kinas nordvestlige Xinjiang-provins, forhandler allerede med Taliban. Det vises til artikler i www.em24.uk herom blant annet «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/

Kina utenriksminister og Taliban

Dette pågår mens kineserne og dennes for tiden samarbeidspartner Pakistan, avventer tålmodig Talibans formodede seier mot regjeringen i Kabul, før disse kommer på frierføtter for å dra nytte av landets ressurser i hvilke for øvrig alternative land også kan være interessert. Se artikler i www.em24.uk, «Kina og Pakistan forhandler med Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/kina-og-pakistan-forhandler-med-afghanistan/ og «Pakistan og Kina skal bistå Afghanistan»- link: https://www.em24.uk/pakistan-og-kina-skal-bista-afghanistan/

Taliban, slik som organisasjonen oppfattes i dag, vil selvsagt endre seg med tiden. Landet
vil med sikkerhet kunne få stabile politiske forhold og tilpasse seg til å bli en ordinær handelspartner uten å bli oppfattet som noen ekstremist som motstanderne benevner Taliban.

 

 

Featured image: Afghanistan – Panjshir Valley

11/08/2021