Britiske nevrologer hevder at alvorlig hjerneskade er mulig for alle som smittes av covid-19. Dette også selv kun ved milde symptomer.

 

Dette bør spesielt de unge merke seg. Disse er vanligvis ikke definert å være i de primære anførte risikogruppene, slik som eldre generelt og smittede med underliggende sykdommer. Følgelig kan risikeres at ungdommen tar mindre hensyn til samfunnets over alt omfattende anstrengelser for å dempe smitteutbredelsen.

 

 

Svensk helsepolitikk
Forskernes senere oppdagelse vil kunne virke sterkt korrigerende på eksempelvis svenskenes helsepolitiske metodikk. Svenskene satser tilsynelatende på å la enhver bli utsatt for smitte med den følge at hele befolkningen etter hvert skal utvikle et naturlig immunforsvar mot sykdommen.

 

 

Britisk forskning
Britiske forskerne mener at hos smittede, selv med milde symptomer forårsaket av covid-19, kan sykdommen forårsake alvorlig skade på hjernen og sentralnervesystemet. Dette vil kunne omfatte skader som kan risikeres ikke å bli avdekket før på et senere tidspunkt, om skaden i det hele tatt vil komme til å bli avdekket og bli relatert til tidligere angrep av koronavirus. Sykdommer dette kan omfatte kan eksempelvis være delirium, psykoser, lammelser, samt hjerneslag og hukommelsesproblemer.

 

SARS-CoV-2
Forskerne mener imidlertid at det er funnet en viss signifikans for at det muterte, nye koronaviruset, som har fått betegnelsen SARS-CoV-2, ikke bare rammer lunger og luftveier, men også andre vitale organer. Dette være seg hjertet, blodbanene, nyrene og huden, samt altså sentralnervesystemet inkludert nervene i hjernen og ryggmargen. Noen av sykdomstilfellene kan også medføre uførhet.

 

På grunn av den relativt korte tidsperioden disse virusene har vært operative, har forskerne ikke hatt mulighet til å beregne eksakte statistiske signifikansnivåer relatert til de enkelte antagelsene som er gjort basert på hittil påviste sykdomstilfeller.

 

 

18/07/2020