EU og India har kunngjort, etter et online toppmøte via videokonferanse i går, at partene ble enige om å etablere en dialog på ministernivå omfattet handel og investeringer. Spørsmål som har vært lite diskutert siden 2013.

 

Nærmere detaljer om en eventuell framtidig full frihandelsavtale har imidlertid vært til behandling i flere år og ligger fortsatt ennå noe fram i tid. Det ble ikke avtalt noen tidsramme for pågående forhandlinger, heller ikke for den eventuelle framtidige frihandelsavtalen. EUs fremste mål i sine handelsforbindelser med India er å skape et forsvarlig, åpent, ikke-diskriminerende og forutsigbart regelverk og forretningsmiljø for europeiske selskap som handler med eller investerer i India. Herunder inkludert beskyttelse av deres investeringer og åndsverk. Dette for å frigjøre det unyttede potensialet i handelen mellom kontinentene.

 

Toppmøte mellom kontinentenes ledere

Statsminister Narendra Modi

Toppmøtet ble ledet av den indiske statsministeren Narendra Modi, Europarådets president Charles Michel og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. Etter møtet ble det framsatt en felles uttalelse at inntil videre vil dialogen først og fremst ta sikte på å fremme og forbedre forholdene for handelsmenn og investorer på begge sider. Dessuten å diskutere mulige koblinger mellom forsyningskjedene. Det ble dessuten også i videomøtet berørt forsvarssamarbeid og takling av koronavirus-pandemien.

 

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen

EU-president Von der Leyen presiserte senere i tillegg på Twitter at, «som verdens største demokratier, må EU og India, jobbe nærmere for å fremme og beskytte våre delte interesser, basert på effektiv multilateralisme, rettsstaten og menneskerettighetene.» Von der Leyen nektet imidlertid plent å kommentere direkte på spenninger mellom India og Kina, etter å ha blitt spurt om dette av journalister. Den trenede politikeren Von der Leyen, som i snart to tiår har gått i lære hos Tyslands forbundskansler Angela Merkel, svarte imidlertid diplomatisk, «Kina og India er begge viktige å bruke, begge er veldig forskjellige. Forskjellen er at vi med India deler at vi er demokratier.»

 

Nærhistorisk handel

Indisk containerhavn

Mellom 2015 og 2016 var EU Indias største handelspartner omfattet 12,5% av Indias samlede handel, den gang foran Kina med 10,8% og USA med 9,3%. India er EUs 9. største handelspartner med 2,4% av EUs samlede handel. Den bilaterale handel innen både varer og tjenester ble samlet 115 milliarder euro i 2017.  EUs eksport til India hadde fra 2006 økt fra 24,2 milliarder euro til 45,7 milliarder euro i 2018. Indias eksport til EU økte også jevnlig fra 22,6 milliarder euro i 2006 til 45,82 milliarder euro i 2018.

 

De største enkeltsektorene var ingeniørvarer og legemidler, men også produserte varer og kjemikalier. Dessuten var indierne også overraskende kjøpere av store mengder ikke nettopp matnyttige produkter, slik som edelstener og smykker. Handel med tjenester ble imidlertid tredoblet mellom 2005 og 2016 og nådde 28,9 milliarder euro. India var blant de få nasjonene i verden som hadde overskudd i tjenestehandel med EU. Indernes oppkjøp av europeiske investeringsaksjer fra Europa til India nådde 51,2 milliarder euro i 2015. Ser man på den utviklingen som har vært disse årene fram til og med 2016, kan vel transaksjonenes type synes noe overraskende dersom man fortsatt skulle betrakte India som ett land som sliter.

 

EU er Indias nest største eksportmarked

Forbundskansler Angela Merkel

EU er imidlertid Indias største handelspartner med toveis handel omfattet 115,6 milliarder dollar i 2018-19. EU er det nest største indiske eksportmarked etter USA som besitter vel 14% av den totale omsetning. Motsatt vei er India EUs 10. største handelspartner med 1,9% av EUs samlede varehandel i 2019, bak USA som hadde 15,2%, Kina med 13,8% og Storbritannia med 12,6%. Varehandel mellom EU og India økte imidlertid med 72% det siste tiåret og potensialet kan være enormt.

 

Årlig handel med tjenester mellom EU og India økte fra 22,3 milliarder euro i 2015 til 29,6 milliarder euro i 2018. EUs andel av utenlandske investeringer tilførte India mer enn det dobbelte fra kun 8% til 18% det siste tiåret, noe som gjorde EU til den største utenlandske investoren i India. Beløpsmessig utgjorde EUs utenlandske investeringsaksjer i India 68 milliarder euro i 2018, noe som er betydelig, men enda langt under EUs samlede utenlandske investeringsaksjer i Kina som var hele 175 milliarder euro og langt mindre enn i Brasil, som vant den store potten og fikk tilført hele 312 milliarder euro og formodentlig ikke for å fyre opp Amasonas, samt til arrangement av årets samba i Rio de Janeiro.

 

EU skaper nær 7 millioner arbeidsplasser i India

Indisk arbeidsplass

Rundt 6000 europeiske selskap er til stede i India og skaper 1,7 millioner direkte arbeidsplasser, dessuten indirekte 5 millioner arbeidsplasser i infrastruktur og andre sektorer.

 

 

 

 

16/07/2020