ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russland har gjentatt advarselen til Finland og Sverige om eventuell tilnærming til Nato. Seneste advarsel ble fremmet tidligere i dag gjennom et intervju det russiske nyhetsbyrået Interfax gjorde med Sergei Beljaev, som er en framtredende representant fra det russiske utenriksdepartementet.

 

Før invasjonen av Ukraina krevde Russland at Nato ikke skulle godkjenne nye søknader om medlemskap for Finland, Sverige og Ukraina. Dagen etter invasjonen sa en talsmann for det russiske utenriksdepartementet at en eventuell svensk og finsk tiltredelse vil få alvorlige militære og politiske konsekvenser. Det ble krevd at både Finland og Sverige forholdt seg i henhold til Russlands pålegg. Meddelelsen til finnene og svenskene skjedde via det russiske statskontrollerte nyhetsbyrået Ria.

 

Statsminister Magdalena Andersson

Det er blitt advart mot Finlands og Sveriges eventuelle tilslutning til Nato som er en militær organisasjon. Et medlemskap vil få alvorlige militære og politiske konsekvenser som krever en revisjon av hele omfanget av forholdet til Russland, samt Finland og Sverige medfølgende gjengjeldelsestiltak, sa Sergei Beljaev til Interfax. Han ønsket ikke å gå nærmere inn på hvilken type gjengjeldelsestiltak som i tilfelle var tilsiktet.

Beljaev sa imidlertid at Finlands og Sveriges forsvarspolitiske linje, om ikke å inngå militære allianser, er en viktig faktor for å sikre sikkerhet og stabilitet i Nord-Europa og det europeiske kontinentet generelt, men at Russland ikke kan ignorere Finlands og Sveriges økende samarbeid med Nato og deltakelse i militærøvelser med forsvarsalliansen nær den russiske grensen. Det vises til artikkel i www.em24.uk «Endrer Sverige og Finland sin alliansepolitikk?» – link: https://www.em24.uk/endrer-sverige-og-finland-sin-alliansepolitikk/

Statsminister Magdalena Andersson sa på en pressekonferanse på tirsdag at en svensk søknad til Nato ikke er aktuelt. En søknad derom vil kun bidra til å destabilisere situasjonen i Europa ytterligere, men spørsmålet om Nato-medlemskap har stått høyt på den politiske dagsorden uten noen endelig beslutning. Torsdag varslet derimot den svenske regjeringen en kraftig økning av forsvarsbevilgningene, hvilket må antas er grunnet en berettiget trussel fra russerne, hvilket disse også har demonstrert med sin tilstedeværelse ved å sende en kvart skvadron – fire jagerfly, inn i svensk luftrom utenfor Gotland, hvilket er et relativt stort antall enheter dersom det ikke skulle være ment som en slags demonstrasjons-effekt.

 

Tryggere med Sverige i Nato

Utenriksminister Gabrielius Landsbergis

Den litauiske utenriksministeren Gabrielius Landsbergis sa i et lørdagsintervju at Nato-medlemmet Litauen ville føle seg tryggere med også Sverige som tilsvarende medlem, samtidig som han la til at Litauen til en viss grad har vært mentalt forberedt på et russisk angrep. Likevel er han sjokkert over Ukraina-krigens brutalitet og er av en oppfatning at Vladimir Putin begår krigsforbrytelser. Landsbergis mener at angrepene på Georgia i 2008 og Krim i 2014, ikke var tilfeldige. En angriper vil fortsette med å angripe dersom ingen stopper denne, ved at det får noen faktiske konsekvenser for angriperen, mente den litauiske utenriksministeren.

Landsbergis presiserte igjen at han gjerne skulle ha sett Sverige med i Nato, hvilket han tror er en oppfatning mange litauere deler. Det ville gjort hele regionen tryggere. Men vår offisielle versjon er at vi stoler på at den svenske regjeringen tar den riktige avgjørelsen. Uansett hva denne finner på, må vi respektere avgjørelsen.

Landsbergis er imidlertid ikke enig med statsminister Andersson i at en svensk Nato-søknad akkurat nå ville destabilisere sikkerhetssituasjonen i Europa. En søknad om medlemskap fra Sverige (og i tilfelle fra Finland, som utenriksministeren sikkert ved en forglemmelse hadde utelatt, idet Sverige og Finland i tilfelle må søke medlemskap samtidig) i stedet ville gi en mer stabiliserende tilstand og beskytte oss alle. Dessuten, sende en melding til russerne om at vi ikke gir etter for noen militær trussel.

 

 

Featured image: Det svenske og finske forsvaret inngår avtale med USA

12/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!