ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Klassifiserte dokumenter er blitt avdekket i president Joe Bidens private hjem i Delaware, inkludert i dennes tilliggende garasje. Dokumentene stammer fra Bidens tid som visepresident under president Barack Obama. Tilsvarende dokumenter har FBI tidligere avdekket i Bidens forgjenger Donald Trumps hjem Mar-o-Lago i Florida. Funnet i president Bidens hjem kan forstyrre dennes valg i 2024.

 

Det vises innledningsvis til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Donald Trump is running for president in 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-is-running-for-president-in-2024/, avsnitt «Beslag av dokumenter». Videre vises til artikkelen «Accusations against president Trump for document seizure» – link: https://www.em24.uk/accusations-against-president-trump-for-document-seizure/

 

Gavepakke til republikanerne

Representantenes hus

Republikanerne i USA anser nok funnet hos president Biden som en gavepakke tilknyttet siktelsen mot eliminering av republikanernes mulige presidentkandidat Donald Trump.

Representantenes hus igangsatte således fredag i forrige uke etterforskning av justisdepartementets håndtering tilknyttet de hos Biden lagrede klassifiserte dokumenter. Det ble herom spesielt stilt spørsmål om Bidens sønn Hunter kan ha hatt tilgang til disse dokumentene. Dette ettersom sønnen ble umåtelig godt betalt blant annet tilknyttet dennes forretningsforbindelser i Ukraina. Det vises til artikkelen «Mediesensur i USA-valget» – link  https://www.em24.uk/mediesensur-i-usa-valget/, om de sosiale medieplattformene Facebooks og Twitters blokade under 2020-valget av kommentarer om presidentkandidat Joe Bidens og dennes sønn Hunters påståtte korrupsjonsaffære i Ukraina. Dette utløste raseri hos det republikanske partiet, hvor den republikanske senatoren Ted Cruz kalte blokkeringen for «valginnblanding».

 

Etterlatenskaper fra visepresident-perioden

Presidentene Obama og Biden

Etter at Bidens juridiske team hadde erkjent at det hadde blitt funnet hemmelig-stemplede dokumenter knyttet til Bidens tid som visepresident i dennes hjem i Delaware, utnevnte Husets rettskomité justisdepartementets 50 år gamle advokat Robert Hur, som tidligere var statsadvokat i distriktet Maryland, til kvasi-uavhengig aktor tilknyttet saksforholdet mot Biden.

Advokat Hur skal klarlegge om det reiser seg fundamentale spørsmål om tilsyn og om noen person eller enhet har brutt loven. Det ble ellers av rettskomitéen krevd framlagt alle relevante dokumenter og kommunikasjon mellom FBI, Det hvite hus og Bidens advokater. President Biden ble gitt frist til å framsette eventuelle kommentarer om forholdet innen den 27. januar.

Republikanerne forsøker å sammenligne etterforskningen av Bidens håndtering av graderte dokumenter med den pågående etterforskningen av hvordan Trump håndterte sådanne dokumenter fra dennes presidentperiode. Forskjellen er i alle fall at Biden øyeblikkelig har erkjent forholdet som en ubetenksom feilbehandling, mens Trump derimot hindret føderal etterforskning og motarbeidet FBI aktivt inntil dennes hus ble ransaket i august, hvilket avdekket 100 graderte dokumenter.

 

Manglende personlig orden?

Penn Biden Center

Uansett, oppdagelsen av hemmeligstemplede dokumenter i Bidens bolig kan stille spørsmål om hans politiske framtid. De første dokumentene ble oppdaget av Bidens eget juridiske team i et låst skap på Bidens tidligere kontor i Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, en såkalt «tenketank» tilknyttet University of Pennsylvania. Biden sa han var overrasket og ikke visste hva dokumentene omfattet. Situasjonen ble ikke bedre etter at det også ble funnet ytterlige dokumenter hjemme i hans bolig i Delaware og i dennes tilliggende garasje, samt et tilstøtende rom. Justisdepartementet ble formelt varslet av Bidens juridiske team om alle funn.

Ettersom justisdepartementets kutyme er ikke å reise tiltale mot sittende presidenter, vil ikke saken skape juridiske implikasjoner for Biden, men det kan påvirke kommende valg og følgelig sette spørsmål ved den aldrende Bidens personlige kandidatur, samt demokratens interesse om fortsatt aktualitet for Biden til pånytt å stille til valg for partiet i 2024. For Trump, som ikke besitter noe presidentembete og dennes sakshåndtering, kan den tilsvarende saken medføre langt verre alvorligere juridiske utfall.

 

Vil yngre ledere i stedet aspirere til 2024-valget?

Guvernør Ron DeSantis

Et nytt valgoppgjør mellom disse kamphanene kan derfor utebli og valget av ny president vil kunne komme til å stå mellom en yngre generasjons ledere.

Republikanerne har tilsynelatende en brukbar kandidat i Floridas guvernør Ron DeSantis. Denne vant guvernørvalget i 2018 med beskjedne 0,4 prosent, men i 2020 triumferte denne med 19,4 prosent bedre enn motstanderen. Det er ikke sikkert at Trump vil vinne kandidaturet over denne kandidaten, dersom denne stiller. Det vises til avsnittet «Virker Trump negativt for det republikanske partiet?» i artikkelen «Democrats won the Georgia senate» – link: https://www.em24.uk/democrats-won-the-georgia-senate/

 

Et demokratisk alternativ

Visepresident Kamala Harris

Demokratene har imidlertid ingen distinktiv leder som alternativ for Biden, men disse har visepresident Kamala Harris. Hittil har Harris imidlertid hatt en relativ fordekt rolle i offentligheten, hvilket i tilfelle bør endres betraktelig. Ikke bare selvsagt vil hun kunne sanke stemmer fra lojale demokrater, hun vil med sikkerhet også kunne sanke et betydelig antall kvinnestemmer hos republikanerne i tillegg til disse som er lei av Trump-oppstyret.

Demokraten Hillary Clinton tapte eksempelvis presidentvalget i 2016 til tross for at hun hadde nesten 2,9 millioner flere stemmer enn Trump. Ifølge det reviderte og sertifiserte endelige valgresultatet fra alle 50 delstater og District of Columbia, rangerer Clinton på tredjeplass med margin stor 2,1 % blant beseirede president-kandidater, ifølge statistikk fra US Elections Atlas. Problemet er fortsatt, som det var for Clinton, vippestatene. Det er alltid et spørsmål om hva som vil skje i disse avgjørende statene. Det vises til artikkelen, «Joe Biden USAs neste president» – link: https://www.em24.uk/joe-biden-usas-neste-president/

 

Featured image: Oppbevaringsboks med dokumenter

19/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!