ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sverige, som søkte medlemskap i Nato-alliansen sammen med Finland i mai i fjor grunnet Russlands angrep på Ukraina, etter tidligere å ha vært utenforstående enhver allianse, holdes landet fortsatt taktisk utenfor alliansen av Tyrkia, samt tilsynelatende ellers ved Ungarns sendrektige ratifikasjon.

 

14 land deltar imidlertid i en støtte-operasjon for svenskene i tilfelle et større væpnet angrep på landet. Dette inkluderer tropper fra Frankrike, Storbritannia, Tyskland, USA , samt de nordiske nabolandene, i en militærøvelse benevnt Aurora 23.

 

Samordnet Nato-øvelse

Til sjøs

Øvelsen som startet mandag den 17. april vil pågå fram til den 11. mai og benevnes Aurora 23. Denne er den største øvelsen som er avholdt i Sverige i løpet av et kvart århundre.

Den omfatter mer enn 26.000 tropper og utstyr fra de respektive land som vil trene og samordne både amerikanske og europeiske medlemmer av Nato-land i samlet forsvar av Sverige, omfattet øvelser på bakken, i luften og til sjøs. Øvelsesområdet vil hovedsakelig bli i Sør-Sverige, dessuten på og rundt den særlig strategisk viktige øya Gotland i Østersjøen.

 

Sverige må uansett medlemskap beskyttes av Nato

I luften

Idet Finland og statene i Baltikum er medlemmer i Nato kan ikke Nato-alliansen tillate at Sverige, med dennes strategiske beliggenhet, eventuelt skulle hærtas av Natos eneste relevante nære motstander, Russland. Dette demonstreres ved denne militærøvelsen.

Det antas imidlertid at Tyrkia vil godkjenne Sverige som ordinært medlem etter sitt valg i mai og at Ungarn vil bli tvunget til å gjøre det samme, uansett landets tisynelatende nære forbindelser til russerne.

Det vises ellers til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Finland to Nato alone? – link: https://www.em24.uk/finland-to-nato-alone/

 

Featured image: På bakken – fra Nato-øvelsen Aurora 23 i Sverige

19/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!