ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ved president Luiz Inácio Lula da Silvas besøk i Kina, hvilket ble innledet fredag, presenterte den nyvalgte brasilianske presidenten et ønske om å styrke båndene mellom Brasil og dennes allerede største handelspartner, Kina. I denne anledning skal Lula ha luftet idéen om heretter å droppe amerikanske dollar som handelsvaluta og i stedet basere handelen mellom landene på egne valutaer.

 

President Luiz Inácio Lula da Silva

Det vises til artikkel i www.em24.ukEM24 EuropMedia «Lula da Silva sworn in as president of Brazil» – link: https://www.em24.uk/lula-da-silva-sworn-in-as-president-of-brazil/, samt tidligere artikler, «Bolsonaro has not approved Brazil’s presidential election» – link: https://www.em24.uk/bolsonaro-has-not-approved-brazils-presidential-election/ «Second round necessary in Brazil’s presidential election» link: https://www.em24.uk/second-round-necessary-in-brazils-presidential-election/ og «Uncertain result in Brazil’s presidential election 2022» – link: https://www.em24.uk/uncertain-result-in-brazils-presidential-election-2022/

 

Brasil framtidig nøkkelspiller på den globale scenen

Presidentene Lula da Silva og Xi

I Kina ble venstrepolitikeren Lula fredag ettermiddag møtt av president Xi Jinping, utenfor Folkets store sal i Beijing, hvor det ble avholdt en seremoni med røde løpere mens de respektive nasjonalsangene ble spilt, forutfor presidentenes samtaler senere på dagen.

I samtalene med de kinesiske lederne skal Lula ha presentert et ønske om å etablere Brasil som en nøkkelspiller på den globale scenen, hvilket ikke ville være noe uvanlig ønske for en leder av et av verdens største og mest folkerike land, omfattet 8,5 millioner kvadratkilometer med 217 millioner innbyggere.

 

Ikke mer jakt på USD
Videre skal president Lula dessuten ha ytret ønske om å redusere makten til den amerikanske dollaren, samt The International Monetary FundIMF, hvor 190 av verdens land er deltagere. I dag må de fleste land akseptere USD som betalingsmiddel ved handel internasjonalt.

«Hvorfor kan ikke landene handle seg imellom med sine egne valutaer, samt hvorfor kan ikke en bank som BRICS-banken ha en valuta for å finansiere handel mellom Brasil og Kina eller andre BRICS-land?», skal Brasils gjenvalgte president ha uttrykt.


BRICS med fem utviklingsøkonomier

«BRICS» omfatter et forbund av fem lands økonomier, en gruppe som innledningsvis inkluderte kun fire land og den gang bar navnet BRIC-økonomier, men med tillegg av Sør-Afrika i 2010, består nå denne gruppen av de fem landene Brasil, Russland, India, Kina og altså Sør-Afrika, med bokstaven «S» for det sistnevnte landet. Dette slik at gruppens navn deretter ble «BRICS».

Forbundets mål er «å fremme samarbeid og dialog seg imellom proaktivt, pragmatisk, inkrementelt, transparent og åpent. Fokus er også på å bygge en fredelig, harmonisk verden med felles velstand som tjener interessene til alle folk og nasjoner som tilhører den».

 

New Development Bank

President Rousseff og President Lula

NDB, tidligere BRICS Development Bank, er en multi-lateral utviklingsbank etablert i 2015 av BRICS med formål å mobilisere ressurser til infrastruktur og bærekraftige utviklingsprosjekter i fremvoksende markeder og utviklingsland. Dilma Rousseff ble i mars i år valgt som bankens president. Hun var i perioden 2011-16 president i Brasil. President Lula besøkte bankens hovedkvarter i Shanghai på sin Asia-reise.

 

IMF kveler land som ønsker «redningslån»
President Lula da Silva framsatte også sterke meninger om IMF. Dette med hentydning til beskyldninger om at denne tvinger fram altfor harde utgiftskutt for land med midlertidige pengeproblemer. Dette slik som Brasils naboland Argentina, nå tvinges for å kunne motta et redningslån.

«Ingen bank bør imidlertid totalt kvele et land som har problemer med sin økonomi, slik som IMF nå eksempelvis gjør med Argentina.

På samme vis har IMF også gjort dette tidligere med Brasil og andre tredje verdens land i økonomiske kriser», skal den brasilianske, sosialistiske presidenten visstnok heftig ha hevdet.

 

Verdens største «utviklingsland»
President Xi påpekte at Kina og Brasil er de to største «utviklingslandene» i verden og med sterkt stigende marked på den østlige og vestlige halvkule.

Som strategiske partnere, deler Kina og Brasil omfattende felles interesser med voksende global innflytelse. Kina ser forholdet til Brasil fra et strategisk og langsiktig perspektiv og forholdet har høy prioritet på den diplomatiske agendaen. Kina vil samarbeide med Brasil for å skape fordeler for begge, med en ny positiv framtid omfattet fred, stabilitet og velstand i begge landenes regioner, samt ellers rundt om i verden.

Det minnes imidlertid tilknyttet at president Xi også betrakter Kina som et «utviklingsland». Det henvises for øvrig til US-amerikanernes syn på dette forholdet. Disse mener at kineserne ukorrekt utnytter en status som utviklingsland, hvilket blant annet gir landet billigere lån fra Verdensbanken, toll kan beregnes på import fra rike land og det er ikke like strenge vilkår i kampen mot global oppvarming. Det vises til artikkelen «The US wants to raise China’s status to a «developed country»» – link: https://www.em24.uk/the-us-wants-to-raise-chinas-status-to-a-developed-country/

 

Featured image: President Luiz Inácio Lula da Silva mottas i Kina med rød løper

19/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!