ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

 

Østerrike blir det første landet i EU som vil gjøre Covid-19-vaksine obligatorisk. Dette skjer etter at Omicron-varianten har medført en ny bølge med et rekordantall av smittede og regjeringen så det nødvendig å kunngjøre for fjerde gang nasjonal nedstengning og antydet at den ville gjøre vaksinasjoner obligatorisk for alle.

 

Frankrike ønsker vaksinebevis

President Emmanuel Macron

Særlig Frankrike har blitt rammet, men også andre EU-stater har fått merke en sterk smitteøkning. Frankrikes president Emmanuel Macron har imidlertid benyttet verbale uttrykk om de uvaksinertes opptreden i fellesskapet som har høstet mye negativ presseomtale. Macron har ikke beveget seg mot tvangsvaksine, men han ønsker likevel å begrense uvaksinertes tilgang til restauranter og kinoer som et middel for å overbevise disse om at vaksine er pliktig og nødvendig for deltagelse i det ordinære sosiale fellesskapet.

Det vises ellers til tidligere artikler i www.em24.uk – «Uvaksinerte  koronapasienter må selv betale behandling» – link: https://www.em24.uk/uvaksinerte-koronapasienter-ma-selv-betale-behandling/ og «USA har passert  800.000 Covid-19 døde» – link: https://www.em24.uk/usa-har-passert-800-000-covid-19-dode/

 

Østerrike gir vaksinasjons-plikt og bøtelegger

Gatebilde fra Wien

Det er nå besluttet at vaksine vil bli obligatorisk i Østerrike fra og med 1. februar inntil 2024. En rekke EU-land går imidlertid mot å gjøre vaksinasjonen obligatorisk. Østerrikere over 14 år og eldre som nekter covid-vaksine vil kunne få bøter på opptil 3.600 euro for hver tredje måned vaksinering uteblir.

I dag er omkring 68 prosent av Østerrikes befolkning fullt vaksinert mot Covid-19, hvilket er en av de laveste andelene av befolkningen i Vest-Europa. Mange østerrikere er skeptiske til vaksiner og blir oppmuntret av det høyreekstreme Freedom Party, som er det tredje største partiet i landets parlament. «Vi ønsker ikke å straffe folk som ikke er vaksinert. Vi ønsker å vinne dem og overbevise dem om å vaksinere seg», sa ministeren for konstitusjonelle saker, Karoline Edtstadler, torsdag på en pressekonferanse med helseminister Wolfgang Mückstein.

Mückstein tilføyde at det bli kvartalsvise vaksinasjonsfrister og myndighetene vil kunne sjekke et sentralt vaksinasjonsregister for å se om innbyggerne er vaksinert. «Dersom det ikke er tilfelle, vil det bli reist rettssaker. I vanlige rettssaker blir bøtebeløpet 3.600 euro, men det vil bli tatt hensyn til folks inntekt og andre økonomiske forpliktelser ved beregningen av bøtene. Myndighetene har imidlertid mulighet til å ilegge et mindre forelegg tilknyttet kortere saksbehandling, umiddelbart etter vaksinasjonsfristen begynner å løpe. Her vil bli presentert et forelegg omfattet 600 euro, men dersom dette ikke blir betalt, vil det føre til vanlig rettergang.

Det vil bli gjort unntak for gravide kvinner. Dette selv om vaksinasjon anbefales også for disse. Unntak vil også bli gjort for personer som av medisinske årsaker ikke kan vaksinere seg og som kan framlegge dokumentasjon på dette. Videre vil personer som har blitt friske fra Covid-19 innen seks måneder forut kunne slippe tvangsvaksinering.

 

EU vil vurdere vaksinasjons-plikt

EU-president Ursula von der Leyen

Det er også spørsmål om å vurdere plikt til påbud om vaksinering på EU-plan. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ønsker imidlertid en dekkende diskusjon om tiltaket før EU vurderer noe for alle omfattende tiltak for hele EU.

Det er imidlertid mange land innen EU og ellers innen EØS som ikke ønsker å benytte pålegg, men ønsker en viss grad av frivillighet under ansvar. Det er imidlertid tilsynelatende en generell oppfatning at man må leve med Covid-19, som man i samfunnet ellers har levd med og fortsatt må leve med influensa. Det hevdes at folk dør også av influensa. Problemet med Covid-19 relaterte sykdommer er selvfølgelig at man kan risikere mutasjonsvarianter som er mer dødbringende enn de man hittil har erfart.

 

 

Featured image: Landskap i Østerrikes Tyrol

08/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!