ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Dagens kunngjøring om at nasjonene Irland, Norge og Spania anerkjenner den palestinske staten er ingen overraskelse, men har vært på beddingen i flere måneder. Nasjonene har imidlertid koordinert publisering av sine beslutninger slik at anerkjennelsen ikke skulle framstå som noen én-nasjons-beslutning.

 

En «tostatsløsning» med anerkjennelse av staten Palestina er eneste veien å gå for å bringe fred til Midtøsten, mener beslutningstagerne.

 

Israel kritiserer

Utenriksminister Israel Katz

 

Israels utenriksminister Israel Katz har kommentert hendelsen med at Irland, Norge og Spania for ettertiden vil komme til å bli husket som nasjoner som dekorerte Hamas-mordere og voldtektsmenn, samt det som enda verre var.

Den israelske ambassadøren til Spania er blitt til tilbakekalt, slik som det allerede er gjort for ambassadørene i Irland og Norge. Israel vil ikke overse disse nasjonenes handling i stillhet, hvilket vil få «alvorlige konsekvenser».

Den palestinske organisasjonen Palestina Liberation Organization PLO, sier på sin side noe slikt som at beslutningene er et «historisk øyeblikk. Anerkjennelse av en palestinsk stat gir stabilitet, sikkerhet og fred i regionen».

 

Featured image: Det palestinske flagg

22/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!