ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinesisk regjeringsmedia informerer om landets president Xi Jinping og dennes kone Peng Liyuan sitt besøk i Elysee-palasset i Paris den 6. mai 2024.

 

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Chinese contribution to Russia during the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/chinese-contribution-to-russia-during-the-ukraine-war/

 

Kinesisk statspresse sier om sin presidents besøk i Paris

President Xi Jinpings kortesje fra flyplassen til Elysee-palasset

 

I følge kinesisk statsmedia, uttalte president Xi Jinping vedrørende Kina og Frankrike, at «Kinas målsetning var opprettholdelse av gjensidige fordeler og i fellesskap motsette seg handlinger for frakopling og forstyrrelse av industri- og forsyningskjeder. Nasjonene bør fraholde seg fra å bygge  barrierer». Presidenten fortsatte med å si at nasjonene bør opprettholde uavhengighet og i fellesskap avverge en ny kald krig eller blokk-konfrontasjon.

Forut på mandag hadde president Xi deltatt i et trilateralt møte mellom Kina, Frankrike og EU i Elysee-palasset med president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Fransk media publiserte en av president Xi signert artikkel, som i hovedtrekk sa at «vi lever i en verden som ikke er rolig og står overfor en rekke risikoer. Kina er klar til å samarbeide med Frankrike på det vis som i sin tid ledet til diplomatiske bånd mellom landene, for å styrke det strategiske partnerskap og det globale samfunnet».


Frankrike har vært pragmatisk

Direktør ved Institute of European Studies of Chinese Academy of Social Sciences, Tian Dewen, Ph.D.

 

Direktør ved Institute of European Studies of Chinese Academy of Social Sciences, Tian Dewen, Ph.D., skal ha uttalt noe som forstås som at «i løpet av de siste fem årene har forholdet mellom Kina og EU vært noe turbulent, men likevel hovedsakelig stabilt tilknyttet til Macron-regjeringens implementering av positive og pragmatiske, altså tilpasningsdyktige, i forhold til Kina.

 

Kina søker konsensus

President Ursula Von der Leyen

 

«Kina betrakter Europa med prioritet og ønsker å bygge en strategisk konsensus med EU for Kinas diplomati som den essensielle partneren, for å oppnå kinesisk modernisering», uttalte president Xi på det trilaterale møtet mellom Frankrike, EU og Kina.

President Macron svarte Xi med at «koordinering med Beijing om «store kriser», inkludert Ukraina og Midtøsten, var «absolutt avgjørende». Hvoretter president Von der Leyen tilla at «den globale utfordringen omfattet klimaendringer og Ukraina-krisen vil være avgjørende for EUs konsensus med Kina».

President Xi oppfordret møtets partnerne til å håndtere økonomiske og handelsmessige forhold gjennom dialog og konsultasjoner og mente tydeligvis problemet med angivelig overkapasitet i Kina.

 

Autonomi til USA

President Emmanuel Macron

 

At europeiske anliggender har autonomi i forhold til USA, er også et avgjørende tema tilknyttet forholdet mellom Kina og Europa. Det franske lederskapet har imidlertid alltid hatt en strategisk, pragmatisk autonomi i forhold til US-amerikanerne og derfor til en viss grad vært i stand til å samarbeide med Kina etter egne uavhengige prinsipper og må derfor ikke nødvendigvis konstant tilpasse seg amerikansk Kina-politikk.

 

Featured image: Presidentene Xi Jinping, Emmanuel Macron og Ursula von der Leyen

08/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!