ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan har fremmet forslag om et møte i Ankara med sin israelske kollega president Isaac Herzog, for en framtidig forbedring av båndene mellom Israel og Tyrkia. President Erdoğan hadde stipulert møtet til primo februar i år, men dette forventes først å skje i mars.

 

President Herzogs kontor nektet å kommentere kunngjøringen, men det er bekreftet samtaler om et besøk på betingelse av anonymitet. Et israelsk nyhetsbyrå beskrev imidlertid et potensielt møte som at den tyrkiske presidenten har seriøs hensikt til å bedre forholdet mellom landene.

 

Anstrengt forhold mellom landene

President Recep Tayyip Erdoğan

Tilbake i tid var det et relativt godt forhold mellom Israel og Tyrkia, men gjennom hele president Erdoğans regjeringstid har dette vært relativt anstrengt.

Den tyrkiske lederen har kritisert Israels politikk overfor palestinerne og selv hatt et særs godt forhold til terrorgruppen Hamas som kontrollerer Gazastripen. Tydeligvis vil Erdoğan forsøke å endre sin politikk fra å være blind Hamas-supporter til å bli mer Israel-vennlig relatert til dennes etter hvert mer negative holdning til terror. Noen vil nok hevde at Erdoğans frierferd alene er relatert til Tyrkias stadig mer vanskelige økonomi.

 

President Isaac Herzog

Et møte på presidentnivå kan være en innledning til forhandlinger. Presidenten i Israel er ikke en direkte politisk person, men har en mer figurlig rolle i ledelseshierarkiet, og kan føre egne samtaler med tyrkerne. Dette i motsetning til Tyrkias president. Sammen kan imidlertid disse to overveie om det foreligger muligheter for framtidig utvikling i forholdet mellom landene, selv om dette ikke skulle indikere noen rask omveltning.

 

Tyrkisk flotilje på vei til Gaza

Tyrkisk flotilje en på vei til Gaza

Bruddet mellom Israel og Tyrkia skjedde i 2010, da disse trakk tilbake sine ambassadører etter at israelske styrker bordet en tyrkisk flotilje på vei til Gaza, som var undergitt israelsk blokade. De fleste av de deltakende fartøyene ble bordet uten viderverdigheter, men på en av båtene møtte den israelske aksjonen motstand hvilket resulterte i ni drepte av det tyrkiske mannskapet. Forholdet mellom landene bedret seg likevel etter hvert, men da USA flyttet sin ambassade til Jerusalem brøt det sammen igjen i 2018 og Tyrkia tilbakekalte på nytt sin ambassadør fra Israel.

 

Deltagelse i Israels gasslevering til EU

Israelsk militære vokter borerigg

Tyrkias økonomi tvinger denne til å forbedre forholdet til regionale rivaler etter at USAs støtte til den kontroversielle havsgassrørledningen frafalt. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Israel betydelig regional gassleverandør» – link: https://www.em24.uk/israel-betydelig-regional-gassleverandor/. Erdoğan har tidligere indikert et ønske om at Tyrkia blir involvert i importen av israelsk gass til Europa. Tyrkia var innledningsvis sterkt imot prosjektet og satte sine egne territorielle krav på regionens energirikdom.

President Erdoğan vil gjerne bringe middelhavsgassen til europeiske kunder via Tyrkia, noe som vil kunne bli et rimeligere rørprosjekt. Dette hensyntatt at amerikanerne frafalt sin støtte til prosjektet grunnet dets kostnad. Tyrkerne vil da kunne komme i samme posisjon som ukrainerne, å kunne forlange transittavgift for gassen som transporteres til EU over tyrkisk territorium. Ukraina får betalt sådan avgift på gass som passerer på vei til EU gjennom rørledning over dennes territorium. Ukraina krever til og med kompensasjon for gass som vil ta snarveien gjennom rørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen, når den eventuelt åpnes. Erdoğan ønsker kanskje å komme i samme posisjon. Videre er Tyrkia totalt avhengig av russisk gass, hvilket gjør at denne selv vil trenge gassen fra Israel om ikke annet for å ha en bedre stilling som kjøper når det forhandles om priser med russerne.

 

 

Featured image: Presidentene Herzog og Erdoğan

04/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!