ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Å flytte til Israels land eller «make aliyah» er en av de mest grunnleggende prinsippene i sionismen. Russland vurderer nå å oppløse det israelske emigrasjonsbyrået i Moskva, da russerne frykter hjerneflukt hvis for mange jødiske borgere forlater Russland for Israel. Det russiske justisdepartementet ber om nedleggelse av denne avdelingen. En domstol vil nå avgjøre anmodningen.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia www.em24.uk – «200.000 ukrainere berettiget aliyah» – link: https://www.em24.uk/200-000-ukrainere-berettiget-aliyah/, samt for øvrig artikkelen «Israel withheld from Ukraine due to russian threats» – link: https://www.em24.uk/israel-withheld-from-ukraine-due-to-russian-threats/

 

Binyanei HaUma – The International Convention Center

«Binyanei HaUma» i Jerusalem

I 1929 ble det jødiske byrået for Israel – Jewish Agency of Israel, Ha-sokhnut Ha-yehudit El-eretz Yisraʾel, opprettet som en ikke-statlig institusjon med sete i Jerusalem, og etter hvert har etablert filialer over hele verden.

I Russland begynte byrået først å operere i 1989, da emigrasjon til Israel tok til etter at Mikhail Gorbachev løsnet grepet på den russiske befolkningen.

 

Jewish Agency hovedkontor i Jerusalem

Jewish Agency ble det utøvende organet til Verdens sionistiske organisasjon, som i 1922 ble anerkjent som representasjon for jøder overfor mandatmyndighetene som den gang var utstedt av Folkeforbundet.

Byrået tilrettelegger og hjelper kvalifiserte emigranter slik at eksempelvis uformidlede blant disse kan forta aliyah, hvilket var og siden ble betegnelsen for immigrasjon av jøder fra andre land til det geografiske landområdet Israel, hvilket etter staten Israels opprettelse i 1948 representeres av denne. For øvrig benevnes det motsatte på hebraisk som yerida, altså utvandring av jøder fra Israel.

 

Truer med stengning

Jewish Agency kontor i Moskva

Forholdet mellom Russland og Israel har imidlertid sjelden vært så anspent som i øyeblikket, og den russiske administrasjonen for The Jewish Agency står overfor tvungen stenging.

Det russiske justisdepartementet har i juni i år sendt det jødiske byrået et 20-siders dokument omfattet en liste over uregelmessigheter som angivelig har blitt begått av byråets administrasjon i Russland.

Russerne skal visstnok ha kritisert to hovedpunkter omfattet at det samles inn personopplysninger vedrørende russiske borgere som blir sendt til utlandet. Videre at det jødiske byrået har oppmuntret til «hjerneflukt» fra Russland ved å hjelpe og oppfordre noen av de best kvalifiserte russiske funksjonærer med jødisk opphav til å forlate landet. «Når disse jødene drar fra landet påvirkes den russiske føderasjonens økonomi og utsikter til bedring negativt», skal en ansatt ved det jødiske byrået visstnok ha uttalt. Dette vil hindre russernes terrorvirksomhet mot tredjemenn var det sikkert noen som tenkte.

Ifølge offisiell statistikk forlot rundt 4 millioner russere landet i første kvartal 2022, som visstnok skal være 46 % økning fra året forut. Antall emigranter fra Russland til Israel økte ellers i 2021 med 10 % til totalt 7.500. I Israel representerer russerne den største enkelt-gruppen av innvandrere. Siden mars i år har imidlertid 20.500 av Russlands totalt anslåtte 165.000 jøder, reist fra landet på grunn av frykt for forfølgelse, herunder også mange til alternative land.

 

Styrker jødisk identitet

Choral Synagogue i Moskva

Jewish Agency har to hovedoppgaver hvilke omfatter å hjelpe jøder fra hele verden til å emigrere til Israel, dessuten å styrke den jødiske identiteten.

Det blir gitt kurs i hebraisk og utdanningsprogram hjelper de som blir innvandrere i Israel og de som ellers trenger utvidet kompetanse selv om disse forblir i utlandet. I Russland gir også byrået støtte til eldre og andre med nedsatt funksjonsevne.

Det jødiske byrået med filialer over hele verden, begynte altså å operere i Russland i 1989 da mer utvidet emigrasjon til Israel startet. Det påstås at byrået ikke direkte fremmer emigrasjon til Israel, det støtter bare de som selvstendig ønsker og har rett til å emigrere. Byrået kan ved behov betale for flyreiser og hjelpe immigranter med å bygge sine nye liv når de har ankommet Israel.

 

Økt spenning

President Vladimir Putin

Etter russernes annektering av Krim forbød Russland alle ikke-statlige organisasjoner å samle inn data om russiske borgere for å lagre disse i utlandet. Det er imidlertid nettopp dette som det jødiske byrået gjør. Det kontakter folk som er kvalifisert til å emigrere til Israel og hjelper disse som ønsker til å bosette seg der.

Forholdet mellom Russland og Israel har imidlertid blitt vesentlig mer komplisert etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar. Dette selv om Israel av åpenbart politiske grunner ikke kunne slutte seg til de vestlige sanksjonene, har landet likevel fordømt Russland og har dessuten gitt støtte til Ukraina.

 

Sammenlignet Ukrainas leder med Hitler

Utenriksminister Sergey Lavrov

Etter at Russlands utenriksminister Sergey Lavrov ved en anledning sammenlignet Ukrainas jødiske president Volodymyr Zelenskyy med Hitler, ba president Vladimir Putin Israels den gang statsminister Naftali Bennett om unnskyldning. Dessuten ble eventuell tvungen stenging av det jødiske byrået i Russland diskutert i en telefonsamtale mellom Putin og Israels president Isaac Herzog i august. Etter denne telefonsamtalen er det blitt rapportert fra Kremls kontakt at byrået vil bli opprettholdt. President Herzog har imidlertid i ettertid benektet at hans kollega Putin hadde gitt noe hint om at byrået ville kunne bli opprettholdt.

 

Akselerering av aliyah-prosessen

Statsminister Yair Lapid

Israels nåværende statsminister Yair Lapid har imidlertid advart russerne om at dersom tvungen stenging av det jødiske byrået i Russland, vil dette komme til å få alvorlig virkning på forholdet mellom de to land.

Det russiske byrået har anmodet statsminister Lapid om å tillate å fremskynde aliyah-prosessen for russiske jøder, slik det blir gjort for ukrainske søkere.

Det har blitt en flaskehals for russiske borgere som er kvalifisert til å gjøre aliyah, ettersom alle disse ikke kan påstarte prosessen på grunn av det enorme antallet russere som har bedt om immigrasjon til Israel. De russiske jødene må i tilfelle vente i flere måneder før de kan motta et israelsk pass idet myndigheten ikke er i stand til umiddelbar behandling av de titusenvis av søkerne.

 

Omfanget av søknader

Aliyah-immigranter

Omtrent 12.500 nye aliyah’er er ankommet fra Ukraina siden krigen brøt ut. I samme periode har visstnok nesten 21.000 russiske aliyah’er kommet til Israel, med tillegg av nær 1.100 belarusiske jøder.

Dessuten har vel 44.000 ukrainske statsborgere og 70.000 russiske statsborgere reist inn i Israel siden slutten av februar i år. Det skal av disse hittil være mer enn 35.000 russere som har fylt ut aliyah-søknader og venter på å starte prosessen med å gjennomføre immigrasjon til Israel.

 

Rettssak i Russland

Russisk høyesterett

Det russiske justisdepartementet har som nevnt brakt saken vedrørende det jødiske byråets eventuelle tvungne opphør inn for landets rett. Dette har ikke hindret at byrået har tatt forberedende skritt for å flytte sine russiske operasjoner over til Israel med online betjening av russiske klienter.

Uansett rettssakens utfall, begrenses ikke russisk politisk intervensjon bak kulissene, men så lenge rettssaken er under behandling kan imidlertid byrået fortsette dennes operasjon i Russland, dette også eventuelt under ankebehandling for høyere rett.

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

18/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!