ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Søndag ble den 53 år gamle høyreekstreme Javier Milei tatt i ed som president i Argentina, et land som har Latin-Amerikas tredje største økonomi. I Mileis presidentperiode må landet påregne store utgiftskutt og økonomiske reformer med sikte på å dempe den voldsomme inflasjonen. Dette ettersom Milei har lovet drastiske økonomiske reformer for å bringe det økonomiske skakkjørte landet på rett vei.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Argentine upheaval after presidential election» – link: https://www.em24.uk/argentine-upheaval-after-presidential-election/

 

En kjempemessig oppgave

President Javier Milei

 

«Gjenoppretting av landet vil muligens ta mange år uten trykkende skatter, inflasjon og et ikke-fungerende valutasystem, men dette vil være en begynnelse», skal den nye presidentens mange støttespillere uttalt.

Det største spørsmålet tilknyttet president Mileis nært forestående beslutninger, vil være hva han gjør med den argentinske fallende peso’en for å kvitte seg med den store mengden av dollarvekslinger, samt om han stopper «pengetrykkingen» som inntil nå har finansiert statskassen.

 

Gjester under innsettelsen

President Volodymyr Zelensky og statsminister Viktor Orbán i samtale i Buenos Aires

 

Arrangementet var ikke nettopp spekket med verdensledere. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy møtte overraskende opp. Det samme gjorde den oppfattede høyreekstreme ungarske statsministeren Viktor Orbán, som den eneste EU-lederen. Ungarn er det eneste EU-landet som har holdt en viss kontakt med Argentina. I tillegg var Spanias konge, Felipe VI til stede.

Rimeligvis hadde vel president Zelenskyy et håp om å kunne påvirke Orbán i Argentinas hovedstad Buenos Aires, til å endre dennes standpunkt tilknyttet dennes bebudede veto mot Ungarns stilling i det kommende EU-toppmøtet på torsdag og fredag i denne uken, da bistandsprogrammet omfattende 600 milliarder euro til Ukraina skal diskuteres, sammen med forhandlinger om framtidig medlemskap for Ukraina og Moldova, i EU-klubben skal kunne påbegynnes. Dette lyktes imidlertid ikke ettersom Orbán tydeligvis unngikk Zelenskyy bortsett fra noen sekunder da disse møttes midt i forsamlingen, så en eventuell plausibel meningsutveksling mellom disse to landslederne skjedde således ikke.

Frankrikes president Emmanuel Macrons invitasjon av statsminister Orbán til middag i Frankrikes «Hvite Hus» – Élysée-palasset, forrige torsdag, resulterte tilsynelatende heller ikke i noe relevant positivt for Ukraina. Det vises til artikkelen «President Macron’s effort to get Hungary to assist Ukraine» – link: https://www.em24.uk/president-macrons-effort-to-get-hungary-to-assist-ukraine/

 

Featured image: Fra president Javier Mileis innsettelsesseremoni, sammen med visepresident Victoria Villarruel

13/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!