ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Vaksinasjonshastigheten i EU har økt med andre leveringer etter problemer med beroende vaksiner.

 

Ifølge University of Oxford sin database Our World in Data, har det i løpet av den siste uken i gjennomsnitt blitt avgitt nesten tre millioner doser hver dag av Covid-19-vaksinen i EUs 27 nasjoner. Dette tilsvarer i forhold til folkemengden, omtrent den samme frekvens som i USA.

 

Forsinket vaksineprogram

AstraZeneca og Johnson & Johnson vaksine

EUs vaksine-program ble forsinket av problemer tilknyttet vaksineleveransene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson. I forrige måned gikk imidlertid EUs vaksine-program greit på Pfizer-BioNTech-vaksinen.

 

 

 

70 prosent vaksinert innen sommeren

EU-president Ursula von der Leyen

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa i forrige måned at Pfizer hadde avtalt en tidlig forsendelse av doser som sannsynligvis burde kunne tillate at EU likevel nådde sitt mål om å vaksinere 70 prosent av den voksne befolkningen innen slutten av sommeren. Det henvises til artikkelen i www.em24.uk – «EU-enighet om korona-budsjettet» – link: https://www.em24.uk/eu-enighet-om-koronabudsjettet/

EU kunngjorde for øvrig i helgen at det var inngått en avtale med Pfizer og dens tyske partner BioNTech for 2022 og 2023, som reserverer 1,8 milliarder doser til bruk som forsterkende vaksiner dersom det skulle vise seg at den første vaksinen ikke har effektiv varighet, eller at det skal komme eventuelle nye muterte varianter av viruset som vil kunne medføre ny vaksinasjonsrunde. Dessuten må barn vaksineres.

Barn har hittil ikke har vært prioritet idet disse ikke har blitt farlig angrepet. Imidlertid kan barn nettopp være potensielle smittebærere som det også må tas hensyn til, spesielt av besteforeldre og oldeforeldre.

 

Operasjon Warp Speed

President Donald Trump

Vi kan kort betrakte forskjeller mellom tilnærming til administrasjonen av vaksineringen i USA og EU. Under Trump-administrasjonens Operasjon Warp Speed handlet USA aggressivt ​​for raskt å skaffe millioner av doser ved å finansiere og beordre vaksineproduksjon. Mens EU derimot forholdt seg som en pyntelig kunde i stedet for å opptre som en hissig, dikterende investor, slik som amerikanerne. I sammenheng med dødsfrekvensen som hittil er registrert og de nye stadig dødsfall, er det viktig at vi får vaksinen ut til folk raskt, skal eksperter ikke uventet ha uttalt. Dette slik at den amerikanske, noe desperate metoden, ikke var uventet da den den gang betraktede ualminnelige presidenten endelig hadde fått opp øynene for virusets fare. Det henvises til artikkelen i www.em24.uk – «Presidenten etterforskes for koronadød i Brasil» – link: https://www.em24.uk/presidenten-etterforskes-for-koronadod-i-brasil/

 

Lands økonomi bestemmer om folk skal dø

Fra korona-begravelse

Det er imidlertid et økonomisk forhold om hvem som får vaksinen snarest. Mer enn 80 prosent av vaksinene er gitt i høyere og øvre inntektsland, mens mindre enn en halv prosent av folk i lavinntektsland har fått vaksine. I USA har nå mer enn 30 prosent fått minst én dose, ifølge Our World in Data. I Europa er tallet nesten 25 prosent. I Afrika er omkring bare én prosent vaksinert.

 

Nødvendig å vaksinere hele verden

Vaksinekø i Israel

Eksperter advarer om at hvis viruset brer seg over hele verden, uten å bli dempet av vaksiner over alt, vil farlige virus kunne mutere til varianter som fortsetter å utvikle seg og spre seg på nytt til alle verdens land og man må starte på ny med alle omfattende vaksineprogrammer.

Hittil skal ikke mer enn 1,27 milliarder vaksinedoser ha blitt fordelt over hele verden, hvilket tilsvarer kun 16 doser for hver 100. person. Dette må sees i sammenheng med at EU-kommisjonen har bestilt supplerende vaksinekvoter for nettopp å imøtekomme sådanne situasjoner.

 

Fjern eksportrestriksjoner!

President Emmanuel Macron

Biden-administrasjonen uttalte i forrige uke at de støttet frafall av beskyttelse av immaterielle rettigheter for Covid-vaksiner, altså patentrettigheter. EU-president Leyen og den franske presidenten Emmanuel Macron har redegjort for at de mener president Joe Biden i stedet bør fjerne eksportrestriksjoner på vaksinedoser som USA lagrer for senere benyttelse i eget land. President Leyen uttalte imidlertid i en tale forrige uke at, «Vi ber alle vaksineproduserende land om å tillate eksport og unngå tiltak som forstyrrer forsyningskjedene».

 

Frafalle Covid-19-vaksinepatenter?

President Joe Biden

President Biden har imidlertid vunnet mye god omtale for USAs fantastiske tilslutning til et forslag om å frafalle Covid-19-vaksinepatenter. Dette har skapt bekymring hos den globale farmasøytiske industrien. På kort sikt ville et slikt frafall av patenter sannsynligvis være mer en symbolsk handling enn et anvendelig beslutning for å få bukt med pandemien. I flere måneder har tilhengerne av Bidens forslag hevdet at behovet for å frafalle beskyttelse av immateriell eiendom var sterkt presserende grunnet veksten av Covid-tilfeller i fattige land. De fattige har stått igjen uten de store forsendelsene av vaksine som allerede er kjøpt og betalt av de velstående land.

 

Oppgivelse av patentrettigheter gir ingen rask levering

Vaksineproduksjon

Å få patentene til disposisjon produserer ikke vaksiner umiddelbart. Eksperter antydet at det verden tidligst vil kunne forvente å se av ytterligere produksjon grunnet et frafall av patenter, først vil kunne være disponibelt i markedet i 2022. Dette dersom frigivelsene av patenter blir godkjent av Verdens handelsorganisasjon.

 

Eksperter innen produksjon hevder at den største barrieren for å øke den globale vaksineforsyningen vil være mangel på råvarer, dessuten fasiliteter som kan produsere milliarder av de vaksinedosene for hvilket verden har behov. Eventuell midlertidig suspensjon av immateriell eiendom som patent-rettigheter er, og som Biden-administrasjonen forslår, ville ha liten innvirkning på den øyeblikkelige produksjonen. Da vil presidentene Leyens og Macrons forslag om å jenke eksportrestriksjoner være både mer praktisk og dessuten ha omgående virkning.

 

Koronakrisen i India må løses straks

Likbrenning i India

Biden-administrasjonens sjefsrådgiver på Covid-19 sa i går søndag, at USA og andre land, så vel som vaksineprodusenter, spesielt trenger å hjelpe til med å løse krisen i India akkurat nå hvor situasjonene er enorm presset og hvor færre enn 10 prosent av den store befolkningen er vaksinert eller bare delvis vaksinert. Også andre med relevant påvirkningskraft har tatt til orde for å stresse tilførselen av forsyninger av vaksinemateriell og sykehusutstyr til det særlig koronautsatte India. Det bør anmerkes at det viser seg at indere og pakistanere kan ha gener som har lavere immunitet mot covid-19-viruset og har derfor følgelig mange ganger større smittetrykk enn eksempelvis etnisk europeere. I Nord-Europa er da også sykehusinnleggelser fra disse befolkningsgruppene signifikant meget større. Dette synes imidlertid ennå ikke legevitenskapelig bevist.

 

 

Featured image: EU- og EØS-land som skal vaksineres

10/05/2021