ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I et offisielt arrangement i Kreml i dag kunngjorde president Vladimir Putin Russlands annektering av de fire ukrainske regionene Kherson og Zaporizhzhia i tillegg til Donetsk og Luhansk, som deler av den russiske føderasjonen. Dette vil gi russerne en landforbindelse til den tidligere annekterte Krim-halvøya. Etter presidentens tale til den innbudte russiske makteliten, fortsatte seremonien med signering av avtalene med de utplukkede representanter for hver enkelt av regionene.

 

Det vises til mange titalls tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder blant annet «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/, «Den internasjonale domstolen vil ta stilling til Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-vil-ta-stilling-til-russlands-invasjon-av-ukraina/, «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/, «Refleksjoner tilknyttet Ukrainakrisen» – link: https://www.em24.uk/refleksjoner-tilknyttet-ukrainakrisen/, «Hva betyr Russlands besettelse av Ukraina ut fra europeisk økonomisk perspektiv» – link: https://www.em24.uk/hva-betyr-russlands-besettelse-av-ukraina-ut-fra-europeisk-okonomisk-perspektiv/, «Russland eskalerer krigsretorikk mot Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russland-eskalerer-krigsretorikk-mot-ukraina/, «Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/, « Møte i FNs sikkerhetsråd tilknyttet Ukraina» – link: https://www.em24.uk/mote-i-fns-sikkerhetsrad-tilknyttet-ukraina/, «Russia introduces gold standard for rouble» – link: https://www.em24.uk/russia-introduces-gold-standard-for-rouble/, «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland» – link: https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/, «Russland advarer Finland og Sverige mot Nato» – link: https://www.em24.uk/russland-advarer-finland-og-sverige-mot-nato/, «Russland nasjonaliserer aktiva i utenlandske selskap» – link: https://www.em24.uk/russland-nasjonaliserer-aktiva-i-utenlandske-selskap/, «Tidløs trussel mot Europas sikkerhetsarkitektur» – link:  https://www.em24.uk/tidlos-trussel-mot-europas-sikkerhetsarkitektur/ og «Krim-plattformen» – link: https://www.em24.uk/krim-plattformen/

 

Landkorridor mellom Russland og Krim
Putin undertegnet dagen før seansen i Kreml i dag, dekreter som anerkjenner den antatte uavhengigheten til Zaporizhzhia og Kherson, i tillegg til Donetsk og Luhansk for hvilke det også ble signert i februar. De fire territoriene skaper til sammen en landkorridor mellom Russland og Krim-halvøya som ble annektert av Moskva i 2014 i en tilsvarende prosess.

En angivelig folkeavstemning ble avholdt tidligere i denne uken, mens det pågikk en effektiv ukrainsk motoffensiv som presset russiske styrker tilbake. Russiske soldater med våpen hentet beroende ukrainere for at disse skulle kaste sine stemmer i valgurnene.

President Putin har hevdet at ethvert angrep på det annekterte territoriet vil utgjøre et angrep på Den russiske føderasjon, medførende trussel om ytterligere eskalering av krigen inkludert potensielt benyttelse av atomvåpen.

 

Annekteringen fordømt av verdenssamfunnet

FNs generalsekretær Antonio Guterres

Putins annektering er fordømt av verdenssamfunnet som i strid med folkeretten. Handlingen ble kritisert av FNs generalsekretær Antonio Guterres.

FNs sikkerhetsråd stemte over en resolusjon senere i dag, som skulle fordømme den tvilsomme folkeavstemmingen i regionene. Russland benyttet sin vetorett og stemte mot Moskvas tiltak. Kina stemte som forventet ikke i det hele tatt. Vi vil aldri anerkjenne disse påståtte annekteringene eller de falske «folkeavstemmingene» som ble gjennomført «med våpen», heter det imidlertid i en uttalelse fra toppdiplomatene i Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia, USA og EU.

 

Må kjempe mot landsmenn

Ukrainske soldater

Innlemming av de ukrainske territoriene i Russland medfører at de annekterte ukrainerne må forholde seg til den russiske mobiliseringsordren som involverer 300.000 reservister. Disse tidligere ukrainerne må heretter kjempe mot sine landsmenn i de ukrainske styrker.

Russiske menn har der hvor det har latt seg gjøre, flyktet til naboland omfattet angivelig hittil omkring 200.000 mann. Innenlandsk kritikk av mobiliseringsordren har medført at Putin har korrigert denne. Dette slik at bare reservister med forsvarlig militær trening og spesialiteter heretter skulle innkalles til tjeneste.

 

Intet endret

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba

Ukraina vil fortsette å frigjøre sitt territorium okkupert av Russland, og Putins angivelige annektering har ikke endret «noen ting», sa utenriksminister Dmytro Kuleba i et Twitter-innlegg, som gjenspeiler kommentarer fra et intervju før Kreml-seremonien.

 

 

 

 

Forsert Nato-søknad

President Volodymyr Zelenskyy

Ut over å be ukrainske parlamentsmedlemmer om å vedta en lov om nasjonalisering av alle russiske eiendeler i Ukraina, sa president Zelenskyy i en videotale at hans administrasjon ikke vil forhandle med Russland så lenge president Vladimir Putin sitter ved makten. «Vi kan eventuelt forhandle med Russlands nye president», indikerte Zelenskyy, hvilket med dette antydet at han ikke hadde noen tro på Putins langsiktige overlevelse i sin stilling.

Samtidig informerte president Zelenskyy om at hans nasjon ville sende inn en «forsert søknad om å bli med i Natos militærallianse». Zelenskyy mente tilsynelatende at en slik søknad ville implementere en kjernefysisk strategi, som ville medføre avskrekking mot Russland.

Det vises imidlertid herom til tidligere artikkel «Tyskland godkjenner ikke Ukraina som Nato-medlem» – link:  https://www.em24.uk/tyskland-godkjenner-ikke-ukraina-som-nato-medlem/ og «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/.

Selv om det vil bli motstand mot Ukrainas eventuelle medlemskap i Nato på det nåværende tidspunkt, på samme vis som det vil vedrørende eventuelt medlemskap i EU, bør det imidlertid ikke være sannsynlig at russerne våger å benytte atomvåpen. Dette ut over å foreta demonstrasjon av begrensede eksplosjoner. Mest sannsynlig innledningsvis på Novaya Zemlya, men ellers noe mer vågalt over eksempelvis Svartehavet eller sågar over Østersjøen.

Russerne er imidlertid fullt klar over at USA har utviklet strategiske atomvåpen som ligger like langt foran de russiske i utvikling og er mer anvendelig med hensyn til begrensing. USA ligger lengere foran russerne med hensyn til taktiske atomvåpen enn Vesten i sin helhet, som det har vist seg, ligger foran med hensyn til utvikling av konvensjonelle våpen. Forskjellen mellom amerikanernes og russernes utstyr blir som en sølvsmeds finurlige smykker mot en gammeldags grovsmeds hestesko.

Til og med den som for sine velgere erkjente seg altomfattende atommotstander, president Barack Obama, tilføyde i tale til folket at USA alltid ville ligge i forkant av verden tilknyttet utvikling og modernisering av sådanne våpen. Det er vel ingen som ville tro at president Donald Trump derom ville ha ligget noe tilbake. Selv om president Putin betegnes som utilregnelig, er denne selvfølgelig ikke alene om å bestemme det russiske folks skjebne. Tsarbomber er ikke egnet til krigføring, kun som forsøk på å avvikle jordens levende eksistens. Det er rimelig å betrakte at flertallet av de mer enn 145 millioner russere ikke er suicidale. Heller ikke likedan flertallet av de 1,45 milliarder kinesere, som vil komme til å reagere dersom Putin påstarter sine trusler.

 

Featured image: Fra seremonien for signering av traktatene om tiltredelse til Den russiske føderasjonen. Fra venstre: Vladimir Saldo, leder av Kherson Region, Yevgeny Balitsky, leder av Zaporozhye Region, President Vladimir Putin, Denis Pushylin, leder av Donetsk People’s Republic og Leonid Pasechnik, leder av Lugansk People’s Republic

 

30/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!