ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Reduksjon av menneskelig produksjon av klimagassen CO2 er den offisielt felles aksepterte metoden eller våpenet, som skal redde vår planet fra overoppheting og framtidig redusert beboelighet. Det forskes imidlertid også på tekniske muligheter for å dempe jordens akkumulasjon av solstråling.

 

Det er ingen tvil om at mennesker kan avkjøle planeten kunstig ved tekniske tiltak ut over reduksjon av CO2 ved å begrense solstrålingen. Her nevnes tre sådanne ulike metoder, dog uten at disse metodene kan erstatte nødvendigheten av CO2-reduksjon.

 

Dekke havflaten med mikrobobler
70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. På grunn av dybden er havet mørkt. Derfor reflekteres svært lite sollys, slik at havet lagrer mye varme fra sollyset. Jo lysere havoverflaten er, desto mindre oppvarming. Dette benevnes albedoeffekten. Det forskes følgelig på hvordan man kan avkjøle planeten ved å dekke store deler av havet med kunstig skum. Denne prosessen benevnes havskumming.

Det er kjent at mikrobobler i havet lager skum. Ved å produsere mikrobobler kan man lage skum for å reflektere bort deler av solstrålingen.

Denne form for utilsiktet miljøvern kan man oppleve langs strender i Syden, der man på feriesteder slipper mer eller mindre renset kloakk ut i havet om dog et visst antall meter utenfor badestrendene. Man bør nok se bort fra at denne ufyselige, ikke tilsiktede kloakkmetoden har lite for seg. For at kunstig skum skal ha noen reell effekt, må det forbli på overflaten av vannet i flere dager og dekke et rimelig areal. Skummet kan reflektere 10 ganger mer sollys enn mørke vannoverflater. Det er gjort kalkyler vedrende effekten av slik eventuell omfattende skumlegging, at dette bør kunne avkjøle planeten med kanskje en halv grad Celsius.

Forskere har antydet at skummet kan piskes opp ved hjelp av spesialiserte skip eller også for den saks skyld eksempelvis containerskip som likevel seiler omkring på verdenshavene og avgir store mengder av klimagassen CO2, kanskje kan gevinsten ved båtenes skumproduksjon gjøre containerskipene klimanøytrale. Det foreligger imidlertid ingen analyser vedrørende virkningen som enorme mengder sjøskum kan ha på de maritime økosystemer eller på klimaet og lokale værhendelser generelt. Dette ville være nærmet umulig å kontrollere.

 

Etterligne vulkanutbrudd

Utbrudd fra vulkanen Pinatubo

Det har vært kjent at store vulkanutbrudd som har slynget enorme mengder aske og gass inn i atmosfæren har medført målbar avkjøling av jorden. Vulkanen Pinatubo på Filippinene hadde ligget i ro i over 600 år. Imidlertid i 1991 våknet vulkanen og hadde en rekke kraftige utbrudd. Aske- og dampsøylen stod 30 kilometer opp i lufta. Asken i området omkring vulkanen tok livet av 700 mennesker og gjorde 100.000 hjemløse. Det ble i flere måneder etter utbruddet registrert at jordas temperatur ble redusert med opptil en halv grad Celsius. Askens partikler som kalles aerosoler reflekterte sollyset tilbake til verdensrommet.

Forskere ønsker å etterligne vulkaneffekten kunstig. Dette benevnes stratosfærisk aerosolinjeksjon og omfatter å spre svovel aerosoler i stratosfæren mellom 15 og 50 kilometer over jordens overflate. Aerosolene vil kombinert med vannpartikler reflektere sollys i en tidsperiode fram til disse har forsvunnet. Derfor må aerosol-belegget jevnlig etterfylles for å gjøre det permanent kjøligere. Dette kan skje ved hjelp av eksempelvis ballonger, artilleri, raketter eller fly. Ulempen er at denne metoden kan føre til en økning i ekstreme værforhold, utløse surt regn eller skade ozonlaget. Teknologien egner seg imidlertid også som et klimavåpen.

 

Mal verden hvit

Gresk landsby

I byer omkring i verden stiger varmen om sommeren. Temperaturen i bykjernene kan på kvelden være 10 grader celsius høyere enn i byens omgivelser. Dette forårsakes av mørke hustak, gater og fortau. Omgivelsene derimot kan bestå av eksempelvis åkrer og områder der trær og planter gir skygge.

Den mest enkle løsningen på dette problemet er å male byen hvit. Et hvitt tak er omkring 30% kjøligere enn et svart. I Syd-Europa, i Arabia og Afrika males husene hvite for å holde varmen ute. Et annet viktig fenomen er at når husene er kaldere vil også eventuelle klimaanlegg og kjølemaskiner bli mindre benyttet hvilket også er energidempende.

 

Enkeltmenneskers bidrag
En ting synes imidlertid udiskutabelt. Jordens temperatur stiger. Med referanse til årets sommer med mye ekstermvær og voldsomme branner, blir vår felles klode stadig varmere. Isen smelter, havet stiger. De to første ovennevnte metodikker for å avkjøle kloden er mer komplisert enn den sistnevnte, som du som enkeltmenneske kan bidra med for å avkjøle kloden, derfor begynn med deg selv: Mal huset ditt hvitt og legg om mulig et lyst tak.

 

 

Featured image: Sollys i skogen

17/09/2021