Opposisjonsleder Benjamin Gantz, som hittil har nektet å tjene under Benjamin Netanyahu som statsminister, har brått vendt om på sin beslutning og lovnad til sine velgere og likevel inngått avtale med Netanyahu.

 

De stridende parter har blitt enige om en «storkoalisjon» i Israel mellom det konservative Likud-partiet og sentrumspartiet Blått og Hvitt. Statsministerembetet skal imidlertid rotere mellom partiene med Netanyahu først i 18 måneder og deretter Gantz med tilsvarende periode.

Leder for Knessets sentrumsfraksjon Gantz og lederen for Likud-partiet Netanyahu har i løpet av dagen likevel kommet fram til en løsning om hvilket begge partene kunne samles. Dette var ikke umiddelbart ventet. Det vises til artikkel i www.em24.uk Fjerde valget på rad i Israel? – link https://www.em24.uk/fjerde-valget-pa-rad-i-israel/

Meningsmålingene som var innhentet tilknyttet resultatet av et eventuelt fjerde valg i rekken for partiet Blått og Hvitt ville kunne ha strippet Gantz for muligheten til å se seg selv besette statsministerembetet. Dette kan ha vært den avgjørende katalysatoren som trengtes for å vippe Gantz over til å gjøre en helomvending med hensyn til å tjene under Netanyahu som statsminister, men under forutsetning av at han også selv kunne rotere inn i embetet.

 

Netanyahu truet til «tvangsekteskap»
På den annen side hadde Gantz truet Netanyahu at uten en avtale ville Gantz sitt parti bevirke at parlamentet innførte en lov som ville hindre Netanyahu å danne en regjering i framtiden grunnet anklagene mot denne om korrupsjon. I Tel Aviv hadde dessuten tusenvis av israelere i går  kveld demonstrert mot Netanyahu og krevd at han ble fratatt rett til å danne regjering.

Et sentralt spørsmål i koalisjonsforhandlingene fra Likud-partiets side var derfor dettes ønske om vetorett over dommere. Netanyahu ønsket å sikre seg mot en eventuell høyesterettsavgjørelse om at han ikke kunne fungere som statsminister eller visestatsminister grunnet korrupsjonsanklagene mot han.

 

Beredskaps-regjering for Coronakrisen
Den tilsynelatende kontroversielle koalisjon mellom partene ble inngått under påskudd av at det var en nødvendighet for å kunne danne en «nasjonal beredskaps-regjering» på grunn av den pågående Coronavirus-pandemien. Den dannede mindretalls-regjeringen vil besitte Likud-partiets 36 plasser, pluss Blått og Hvitts 17 plasser, samlet 53 ut av Knessets totale antall omfattet 120 plasser.

Statsministerposten skal altså innledningsvis innehas av Netanyahu de første 18 måneder og deretter byttes ut med Gantz for en tilsvarende periode. Mens sistnevnte sitter på innbytterbenken, skal han besitte ansvaret som forsvarsminister.

 

 

Featured image: Knesset – Israels parlament

20/04/2020