ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Elon Musk eier omtrent 23 prosent av Tesla. I week-enden sendte han forespørsel på email til Twitter-registrerte, om han skulle selge 5-6 prosent av sin aksjeandel i Tesla, dog begrenset til maksimum 10 prosent.

 

Det ble av emailens mottagere gitt anbefaling om salg, altså «Ja» fra 57,9 prosent og «Nei» fra resten av de som fant umaken med å svare, hvilket omfattet visstnok hele 3,5 millioner mottagere av forespørselen, hvorav sikkert kanskje bare ytterst noen få hadde interesse av å kjøpe denne aksjen noen gang.

 

Aksjeverdien falt umiddelbart

Elon Musk

Musks plutselige forespørsel medførte øyeblikkelig aksjefall. Dette idet et plutselig aksjesalg fra en storinvestor, samt i dette tilfelle også spesielt fra lederen og skaperen av selskapet som i detalj kjenner selskapets beroende stilling i øyeblikket, gjerne kan bli oppfattet som flukt fra «en synkende båt».

Musks salg kom likevel ikke som noen overraskelse på de fleste som allerede var investorer. Disse visste at også Musk har behov for kontanter. Forespørselen var på den annen side, slik den ble presentert, imidlertid totalt uvanlig i den grad at noen til og med ville ha kalt den useriøs, likevel skapte denne ingen øyeblikkelig stor bekymring. Musk hadde derimot med sin henvendelse fortalt hele verden at han altså trengte kontanter.

Nå er Musks ønske om salg altså verdensomspennende markedsført som ikke kunne danne grunnlag for noen konspirative forklaringer. Salget kan imidlertid også betraktes i relasjon til US-amerikanernes potensielt ventede pålegg om milliardærerskatten. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «US-demokratene vil skattlegge milliardærer for å betale partiets agenda» – link: https://www.em24.uk/us-demokratene-vil-skattlegge-milliardaerer-for-a-betale-partiets-agenda/

 

Aksjefall

New York børsen

Tesla-aksjen falt altså som forventet, ​​på slutten av fredagen var selskapets verdi 1.211 milliarder dollar på New York børsen og på tirsdag var verdien redusert til 1.023 milliarder dollar.

«Jeg vil følge resultatene av denne meningsmålingen uansett hvilken vei det går», sa Musk på Twitter, da han startet målingen av markedspåvirkningen av sin forespørsel på lørdag. «Jeg var forberedt på å akseptere begge utfallene», tilføyde han med en ny melding noen minutter etterpå.

Tesla-selskapets generelle utvikling må uansett sies å ha vært fantastisk, med kontinuerlig stigende bilsalg som har gitt en eventyrlig tro hvilket har medført en rakettoppgang på aksjeverdien. Det vises til ytterligere artikler i www.em24.uk – «Teslas verdi større enn Volkswagens» – link: https://www.em24.uk/teslas-verdi-storre-enn-volkswagen/, «Tesla – Verdens mest verdifulle bilprodusent» – link: https://www.em24.uk/tesla-verdens-mest-verdifulle-bilprodusent/, «Tesla skal starte produksjon av elektriske biler i India» – link: https://www.em24.uk/tesla-skal-starte-produksjon-av-elektriske-biler-i-india/ og «Tesla har solgt 100.000 biler til Hertz Bilutleie» – link: https://www.em24.uk/tesla-har-solgt-100-000-biler-til-hertz-bilutleie/

 

Må selge aksjer for å spare framtidig beskatning

Capitol Hill

Beslutningen kommer etter at Musk uttrykte misnøye med et forslag fra demokratene på Capitol Hill, om å innføre den ekstra milliardærerskatten for å betale for Biden-administrasjonens budsjetts sosiale programmer. Denne skatten er imidlertid foreløpig ikke godkjent, men dette bør nok forventes med demokratene som dominerende både i Kongressen og Senatet. Musk er diplomat og sier at han selvfølgelig er villig vil selge Tesla-aksjer for å løse verdens sult. Dette dersom FN viser oss hvordan disse pengene vil komme til å bli benyttet.

 

Må betale beroende skattegjeld

Skattegjeld i USA

Musk har imidlertid en verserende stor skatteregning som kommer på grunn av hans 23 millioner aksjeopsjoner tildelt i 2012, som ga opptjent kapital med betalingsfrist for skatten til august neste år. Det var således av analytikere forventet at han kom til å selge noen aksjer før årsskiftet for å dekke denne skatteregningen ved forfallstidspunkt.

Analytikere, som oftest har ulike meninger om markedsreaksjonene tilknyttet plutselige, uforventede aksjesalg, mente at beslutningen om å selge opptil 10 prosent av Tesla-aksjene derfor ikke burde komme overraskende på noen av selskapets øvrige profesjonelle investorer. Dette ettersom disse rimeligvis kjente til at Musk uansett hadde behov for å skaffe penger til å dekke den beroende skatten. Han sa at han måtte akseptere resultatet uansett hva som skjedde. Ettersom det i tillegg var en relativt fordøyelig størrelse på aksjeandelen som skulle omsettes, ut av Musks totale antall, ville det ventelig ikke skape en altfor stor bekymring. Mange resonnerte nok slik at det var bedre at Musk selger unna en aksjeandel for å skaffe kontanter snarest mulig nå, i stedet for at et likevel forventet salg skal henge i lufta og måtte bli gjort på et ubestemt tidspunkt i løpet av neste år og rimeligvis medføre rykter som vil kunne virke forstyrrende på løpende aksjeverdi som ville kunne få en sjokklignende nedgang.

 

Uvisst om større aksjeeiere ble kontaktet

Vanguard Group

Musks eierandel omfattet på fredag 210 milliarder dollar. Det vites ikke om aksjefondsgiganten Vanguard Group, med den største eierandel omfattet 55.664.512 antall aksjer i Tesla inc, hvilket utgjør en andel stor 5,54 prosent til engang verdi USD 62.010.266.368, eller andre som har store aksjeposter i selskapet, ble spesielt invitert til å klikke «Ja» eller «Nei» på Musks Twitter-forespørsel.

Det kan nevnes at Capital Research & Management Co. eier 3,71 prosent, BlackRock Fund Advisors eier 3,28 prosent og SSgA Funds Management Inc. eier 2,97 prosent. Norges Bank Investment Management, som for øvrig ligger på tiende plass på rankinglisten over eiere i Tesla inc, eier 0,78 prosent av Tesla inc, omfattet et antall aksjer på 7.795.757, til en gang verdi USD 8.684.473.298.

 

Norges Bank Investment Management

CEO Nikolai Tangen

Norges Bank Investment Management har imidlertid i den senere tid kjøpt seg opp med et antall av ytterligere 3.772.157 aksjer som medfører en økning av det tidligere antallet aksjer i selskapet med hele 93,75 prosent. Dette er unikt i forhold til de ni andre største eierne som derimot har tatt ut fortjenester og solgt, bortsett fra tre av disse som har kjøpt et mindre antall nye aksjer omfattet henholdsvis begrensede økninger store 2,84, 1,35 og 0,77 prosent. De tre som har solgt mest av sine aksjer, har solgt henholdsvis 12,59, 12,39 og 8,90 prosent av sin portefølje. Dette er temmelig store andeler som viser at troen på aksjenes vekst til himmels ikke vil komme til å vare, hvilket ikke direkte fortelles kjøperne ved å selge større andeler om gangen. Tesla kan imidlertid være for avhengig av den for tiden usikre utviklingen i Kina, hvilket investorer har oppdaget.

 

Eierinteresser også i andre Tesla-selskap

Wall Street

Det bør imidlertid også anføres at Vanguard Group samlet er mer enn en dobbelt så stor investor i Tesla enn det framgår ovenfor. Dette ettersom denne også via diverse avleggere av Vanguard Group, eier samlet mer enn det som er nevnt ovenfor i Tesla inc ved også å eie andeler i selskapet Mutual Funds Holding Tesla Inc. Dette har en annen eierstruktur inkludert andre eiere enn Tesla inc.

Selskapet Mutual Funds Holding Tesla Inc. har på åttende plass, Government Pension Fund – Global (Norway GPFG) som eneste «storinvestor» som har utvidet sin portefølje med et aksjeantall omfattet 3.557.122 eller 88,41 prosent som den eneste store utvideren. Det norske pensjonsfondet eier således 0,76 prosent også av dette selskapet, omfattet et samlet aksjeantall på 7.580.722, til en gang samlet verdi USD 8.444.924.308. Oljefondet stoler nok på den elektriske bilfabrikanten Teslas uavhengighet av den nevnte kinesiske situasjonen.

Til sammenligning har investoren Fidelity 500 Index Fund ellers utvidet sitt antall aksjer nest mest og  kjøpt 432.680 aksjer, hvilket utvidet dennes totale aksjeantall til samlet 7.763.071 og er følgelig jevnstor med Oljefondet, med en eierandel i Mutual Funds Holding Tesla Inc omfattet 0,77 prosent.

 

Warren Buffetts imperium

Warren Buffett

Elon Musk selger nå aksjer i sitt viktigste livsverk. Han har imidlertid ved anledninger blitt sammenlignet med mangemilliardæren Warren Buffett. Denne er derimot kjent for aldri å ha solgt noe av selskapet Berkshire Hathaway BRK, som denne leder som CEO.

Berkshire Hathaway BRK er et amerikansk multinasjonalt holdingselskap omfattende et enormt konglomerat av ulike store selskap, med hovedkontor i Nebraska. Den nå 91 år gamle Buffett fikk kontroll over dette selskapet for mer enn femtiår siden og er fortsatt dettes toppleder – CEO. Berkshire Hathaway BRK eier blant annet hele GEICO som er USAs nest største forsikringsselskap, det kjente batteriselskapet Duracell, iskrem- and fast-food-kjeden Dairy Queen, USAs største jernbanefraktselskap BNSF Railway, det kjemiske selskapet Lubrizol, klesprodusenten Fruit of the Loom, juvelerkjeden Helzberg Diamonds med mer enn 200 forretninger i 36 av USAs stater, trailerprodusenten Forest River, pluss en rekke andre enorme selskap. Berkshire Hathaway BRK eier ellers også store aksjeposter i kjente selskap som Kraft Heinz Company (26,7 %), American Express (18,8 %), Coca-Cola (9,32 %), Bank of America (11,9 %) og Apple (6,3 % ).

Gamle Buffett har tydeligvis det som benevnes «teft». Det vises til at Berkshire Hathaway BRK i 2016 og ett par år deretter, kjøpte store eierandeler i de store amerikanske flyselskapene United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines og American Airlines, men solgte alle sine flyselskap vinteren 2020, hvilket reddet Berkshire Hathaway BRK unna mesteparten av de alvorligste følgene av koronapandemien som særlig rammet reiselivet. Berkshire Hathaway BRK har i gjennomsnitt hatt en årlig bokført vekst på 19,0 prosent for sine aksjonærer, helt siden 1965.

 

Jeff Bezos

Warren Buffett har besittet holdingselskapet Berkshire Hathaway BRK, men har imidlertid kvittet seg med virksomheter som ikke har gitt holdingselskapet fortjeneste, ellers hadde ikke Buffett blitt verdens rikeste som han har vært gjennom årevis ifølge Forbes liste. Dersom Buffett ikke hadde gitt bort halvparten av sine aktiva til veldedighet, ville han, som nå bare er verdens 10. rikeste mann, kunne ha utkjempet kamp om andreplassen på listen etter Elon Musk, mot Jeff Bezos som stiftet Amazon.com.

 

Utstrålende selvtillit

Steve Jobs

Elon Musks usedvanlige forespørsel, eller uvanlige markedsføring, nærmest viser at denne personen er en innovatør innen produktskapelse og langt ifra noen profesjonell spekulant. Å kritisere Musk for forespørselen og informasjon om salget av aksjene på dette vis, vil muligens bli gjort av representanter innen den selvopphøyde «eliten» av aksjehandlere. Musk har imidlertid ubetinget all rett til å selge aksjene sine som han ønsker innenfor lovens rammer. Herunder også å diversifisere i andre virksomheter sin så ensidige andel som danner grunnlaget for dennes rikdom. Dette kan være et generelt bevis på at han har sunn fornuft. Til diversifisering trenger Musk kapital som er ensidig låst i dennes Tesla-aksjer, hvilke har skrudd seg voldsomt opp i den siste tiden, men det må tas forbehold, alt tatt i betraktning, at dette raskt kan snu. Enkelte analytikere mener altså at det er Musks utstrålende selvtillit som underbygger størstedelen av Teslas høye aksjeverdi. Dette mer enn avdøde Steve Jobs i sin tid underbygde verdi på Apple.

 

Resten av Buffetts formue til veldedighet
Det hevdes dessuten til og med at Musks selvtillit slår ut den gamle erfarne klippen i forretningsverden, Warren Buffett, som også gjennom generasjoner og fortsatt, utstråler sikkerhet og selvtillit til tross for sin høye alder, hvilken for de flestes vedkommende for decennium siden er avsluttet på gravlunden. Det finnes imidlertid de som hevder at dersom Buffett skulle bli alvorlig syk eller døde, ville deler av dennes enorme aksjeformue smuldre. Det samme ville også være tilfelle om han solgte en mengde aksjer. Buffett har imidlertid uttalt at resten av hans formue vil bli gitt bort til veldedighet før han dør.

 

Tesla for nær tilknyttet Kina
Tesla er foreløpig verdt mer enn alle andre bilprodusenter på kloden, selv om denne har en brøkdel av produksjonen. Musk skal ha antydet ønske om å selge deler av virksomheten på grunn av kritikk mot hans utnyttelse av skatteordningen. Uansett har altså Musk full rett til å selge aksjene, samt for egen økonomisk sikkerhet, å diversifisere i alternative virksomheter slik at opparbeidet rikdom ikke forsvinner ved en uventet hendelse. Det bør herom hensyntas at fabrikker i Kina medfører sterkt eskalerende usikkerhet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «USA har utvidet sin svarteliste over kinesiske virksomheter» – link: https://www.em24.uk/usa-har-utvidet-sin-svarteliste-over-kinesiske-virksomheter/

 

Kinas økonomi et korthus
Kinas økonomi er nærmest bygget som et korthus. Blåser det, kan det falle sammen. Tas det vekk kort i bunnkonstruksjonen, faller alt sammen. Det vil kunne oppstå dominoeffekt ved eksempelvis den dårlige økonomien i kinesiske byggeselskap som går konkurs og faktisk kan påvirke økonomien i hele verden. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Will China export a new Lehman Brothers?» – link: https://www.em24.uk/will-china-export-a-new-lehman-brothers/

Kinas stress mot Taiwan og dennes konstruerte grense-aktiviteter mot India, hvor for øvrig Tesla for tiden er i ferd med å etablere seg med fabrikk, oppfattes som en avledningsmanøver av kineserne grunnet disses beroende, usikre økonomiske tilstand. Det er problemer i Kina om dagen. Mangel på elektrisitet grunnet blant annet tvisten tilknyttet kull-leveranser fra Australia, medfører at fabrikker blir stående uvirksomme. Det er imidlertid ikke gitt noen informasjon om hvorfor Kinas president nettopp har oppfordret befolkningen til å hamstre mat. Om dette skyldes at presidenten forutser forsyningsproblemer av matvarer tilknyttet eksempelvis et forestående angrep på Taiwan, om kineserne forventer internasjonale sanksjoner tilknyttet sine disposisjoner vedrørende Sør-Kinahavet eller en særlig kald vinter, vites imidlertid ikke. Det vises til artikkel vedrørende Sør-Kinahavet – «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

Det legges til grunn at å drive forretninger i disse tider med utgangspunkt i Kina uansett er sterkt risikobetont. Med hensyn til Kinas forhold til Taiwan vises blant annet til artikler i www.em24.uk – «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ og «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/ Videre, med hensyn til Kinas forhold til India, vises blant annet til artikkelen «India og Kina i grensekonflikt» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/

 

Microchip

Microchip

Det bemerkes ellers andre forhold som kan skape negative endringer i aksjeverdien og enorme tap for investorene, også i Tesla. Investorer må alltid være klar over at intet tre vokser inn i himmelen. I bilbransjen er det som i mange andre bransjer et gjennomgående problem at leveransene av microchips ikke er tilfredsstillende. Bilfabrikantene må følgelig redusere produksjonen. Særlig ille blir imidlertid dette dersom Taiwan skulle bli angrepet, ettersom denne har posisjonert seg til å bli verdens viktigste leverandør av nettopp microchips. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/

 

 

 

Featured image: Tesla på vinterføre

10/11/2021

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!