ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Israels parlament Knesset vedtok torsdag en lov som vil beskytte statsministeren mot avsettelse. Det er rimelig å se dette tilknyttet de i nærmest to samfulle måneders sammenhengende, pågående demonstrasjoner mot Netanyahu-regjeringen. Den politiske situasjonen i landet har aldri vært verre i løpet av landets historie.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Demonstrations against Netanyahu’s government» – link: https://www.em24.uk/demonstrations-against-netanyahus-government/

 

Demonstrasjonene fortsetter

Demonstranter i Israel

Titusenvis av mennesker har hver lørdag i mer enn to måneder, også i uken som gikk, møtt opp for protester mot reformene. Demonstrantene blokkerte veier og det ble satt fyr på dekk for å skape uhygge. Demonstrasjoner forfulgte også statsministeren i utlandet.

 

 

 

Demonstrasjon i London

Demonstranter i London

Ved statsminister Benjamin Netanyahus besøk i London i forrige uke, hadde også en stor mengde demonstranter samlet seg der for å vise avsky mot den israelske regjeringens politikk. Demonstrantene frykter at politikernes makt over domstolene vil øke, ved at lovene revideres med den følge at landets liberale demokrati kan bli diktatorisk. Regjeringen vil blant annet få makt til å velge høyesterettsdommerne.

 

Marginalt vedtak i parlament

Knesset

Det israelske parlament Knesset, vedtok torsdag altså en lov som i betydelig grad vil begrense betingelsene, åpenbart for sikkerhets skyld av Netanyahu-regjeringen som må ha blitt skremt, for at en lov som sterkt begrenser omstendighetene for hvilke det kan kreves å fjerne landets statsminister fra sitt verv, på grunn av at denne eventuelt skulle være uegnet til å lede landet.

Den nye loven som er en del av en rekke nye lovgivende tiltak, slår fast at det er nødvendig med et flertall bestående av minst tre fjerdedeler i parlamentet eller regjeringen, for å fjerne en statsminister fra vervet. Fjerning kan ellers bare skje av psykologiske eller andre helsemessige årsaker.

Loven ble godkjent ved avstemning blant Knessets 120 seter, med 61 stemmer «for», hvilket kun er én stemme mer enn halvparten. 47 stemte «mot». Resten av setene var enten fraværende eller simpelt hen kun avsto taktisk fra avstemningen.

 

Personlig lov

Statsminister Benjamin Netanyahu

Motstanderne hevdet at loven representerer en fare for Israels demokrati og kun er et personlig trekk fra statsminister Netanyahus side grunnet dennes personlige forhold til rettsvesenet, som statsministeren hevder kun er et simpelt politisert forsøk på å fjerne denne fra vervet. Riksadvokaten kan påvirke en mulig riksrett mot Netanyahu, tilknyttet dennes verserende påståtte forhold vedrørende korrupsjon. Det vises til avsnittet «Forbløffende tilbakekomst» i artikkelen «Netanyahu back as Prime Minister of Israel?» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-back-as-prime-minister-of-israel/

 

Featured image: Statsminister Benjamin Netanyahu

27/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!