ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Nordrhein-Westfalias statsminister Armin Laschet har beskrevet verserende flomsituasjon i Tyskland som en «katastrofe av historisk proporsjon».

 

Det er nå bekreftet at 103 mennesker har hittil mistet livet i Tyskland, men det kan bli et meget høyere antall døde ettersom det fortsatt savnes 1.300, for hvilke det ikke er redegjort. I nabolandet Belgia har 20 mistet av livet og tilsvarende antall er fortsatt savnet. I Luxemburg og Nederland er det meldt om store skader.

Tyskland har opplevd høye temperaturer etterfulgt av styrtregn. Onsdag og torsdag endte værfenomenet i en katastrofal flom i flere regioner over hele Vest-Tyskland og nabolandene. Eksperter sier imidlertid at slikt ekstremt vær pleide å skje bare en gang i én generasjon. Sett i relasjon til tørken og de høye temperaturene vest i USA og Canada, må det regnes med at naturkatastrofer kan skje oftere i framtiden, hvilket kan være tegn på at klimaendringene virkelig er i ferd med å påvirke kloden og dennes innbyggere.

 

Mest ansvarlige for seneste års eskalering av klimagassutslipp

De åtte land totalt som slapp ut mest karbondioksid i 2018, GT = metrisk gigaton:

Rank   Land – CO2 utslipp (Ranking pr. capita / landets antall millioner innbyggere)

1          Kina – 10.06 GT  (13 – 7.05T / 1,393)
2          USA – 5.41GT (4 – 16.56T / 327)
3          India – 2.65GT (21 – 1.96T / 1.353)
4          Russland – 1.71GT (7 – 11.74T / 145)
5          Japan – 1.16GT – (8 – 9.13T / 127)
6          Tyskland – 0.75GT – (9 – 9.12T / 83)
7          Iran – 0.72GT – (11 – 8.82T / 82)
8          Syd-Korea – 0.65GT – (6 – 12.89T / 51)

© Union of Concerned Scientists - a nonprofit organization.

USAs klimautsending John Kerry

Av oversikten som er utarbeidet av Union of Concerned Scientists, Cambridge i USA, ser vi at det er kineserne som er den store synderen med hensyn til samlet utslipp av karbondioksid. Hele verden må nå betale for kinesernes økning av disses levestandard og ønske om å bli en stormakt. Det må imidlertid betraktes at Kina kun ligger på 13. plass hensyntatt landets høye innbyggerantall i 2018 omfattet 1.393 millioner.

USA ligger på 2. plass med hensyn til totalt utslippskvantum. Betenkelig er det at US-amerikanerne slipper ut 2,35 ganger så mye klimagass pr. innbygger som kineserne. Hensyntatt innbyggerantallet i USA stort 327 millioner, ligger denne på 4. plass i den lite ønskelige oversikten.

Én US-amerikaner slipper derimot ut mer enn 8,45 ganger mer klimagass enn én gjennomsnittlig inder. Inderne ligger derfor bare på 21. plass hensyntatt innbyggerantallet omfattet hele 1.353 millioner. Dette selv om landet ligger på 2. plass hensyntatt det totale utslippsvolumet. Én kineser slipper ut 3,60 ganger mer klimagass enn én indier.

For å betrakte tyskerne, som i øyeblikket opplever en klimakatastrofe som rimeligvis kan betraktes forårsaket av klodens klimaendringer grunnet klimagassutslipp, slipper hver amerikanerne ut 1,82 ganger så mye klimagass som hver tysker. Tyskland ligger på 8. plass tatt hensyn til samlet utslipp, men på 9. plass justert for sitt innbyggerantall som i 2018 var omkring 83 millioner.

 

Gamle synder kommer for dagen
Det er ikke de som i 2018 var høyest rangert blant klimasyndere som alene er ansvarlig for klodens klimaendringer. Ansvaret må deles mellom alle land som tidligere har deltatt i den industrielle revolusjonen og spydd ut klimagasser. Et godt uttrykk er at strikken ikke må strekkes for langt før den ryker. Har strikken nå røket? Dette slik av man har passert punktet der det ikke er noen vei tilbake, altså slik som stuperen fra brygga som ombestemmer seg i stupet fordi vannet er for kaldt.

De landene som har deltatt i den industrielle revolusjonen har uvitende eller ubetenksomt strukket strikken langt ved benyttelse av fossil energi ute å hensynta eventuelle følger. Mange av landene som nå har klatret på den upopulære rankingen over karbondioksid-utslippende land, har ikke deltatt i den industrielle revolusjon som har pågått det seneste halvannet århundre. Disse landene vil også gjerne ha de samme goder som de de som har deltatt i revolusjonen fra start har skaffet seg. Derfor ser vi Kina, India, Russland, Iran og Syd-Korea i toppen på listen. De vest-europeiske land, USA og Japan, har allerede forut benyttet en stor andel av klodens begrensede klimagasskapasitet.

Disse landene som nå også deltar i Parisavtalen for heretter begrensning av karbondioksidutslipp, burde kanskje yte en skjerv (andel) for at utviklingsland også skal kunne bedre sin industrielle stilling. Dette må i tilfelle skje uten å øke utslippet av klimagasser, klodens kvote synes allerede oppbrukt. Kloden fordrer i ettertid nullutslipp. Like mye som slippes ut, må samles av jordens ressurser.

 

Betale for benyttet utslippskvote
De «rike industrilandene» som har brukt av det tilgjengelige volumet burde derfor pålegges å bistå med etablering av utslippsfrie energikilder i de land som kanskje ikke har brukt sin rettferdige andel. Dette omfatter blant annet utviklingsland og andre land som opp gjennom årene ikke har deltatt aktivt i «utslippsdansen». Omfattet i listen over land med høye utslipp, finnes blant annet India som har en nær tilsvarende folkemengde som Kina. Kineserne har de seneste 50 år forsynt seg godt av den begrensede kvoten for utslipp av klimagasser. Dette slik som spesielt US-amerikanerne, dessuten vest-europeerne.

Det må imidlertid påregnes at India trenger like mye energi som nabolandet Kina for å henge med i den materielle utvikling. Det må derfor forventes en framtidig økning av utslippet i India som andre land tilsvarende må redusere sitt forbruk. Én gjennomsnittlig kineser slipper altså ut 3,60 ganger mer klimagass enn det som gjøres av én indier.

India, sammen med andre land under utvikling, bør derfor få tilskudd til å skaffe seg utslippsfrie energikilder fra land som allerede har deltatt i «utslippsdansen» og forsynt seg av klodens samlede felles kvote, ettersom det ikke finnes noen kvote tilbake å forsyne seg av. Her er et spørsmål som politikerne må ta fatt i.

 

 

Featured image: Oversvømmelse i Tyskland

16/07/2021