Kina var Australias suverent største handelspartner i fjor. Det oppsto imidlertid spenning mellom partene etter det som kineserne karakteriserer som Australias Scott Morrison-regjerings forsuring av de bilaterale bånd mellom landene, med sin anti-Kina-politikk.

 

Forholdet mellom Canberra og Beijing er stadig anstrengt. Situasjonen forverret seg vesentlig da Australia av sikkerhetsgrunner avviste Huawei Technologies fra landets 5G-nett. Den kinesiske uviljen ble ytterligere skjerpet etter at den australske statsministeren Morrison i april etterlyste en internasjonal undersøkelse vedrørende opprinnelsen til covid-19 og mente at kineserne var skyldig i å ha spredd viruset forsettlig til hele verden ved ignoranse. Kineserne straffeforfulgte egne leger som var blitt klar over den alvorlige situasjonen. Det ble hevdet at legene spredde negativ omtale av Kina. Den kinesiske regjeringen kalte statsminister Morrisons ytring «politisk manipulasjon». Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Blokkerer Kina avdekking av opphavet til Covid-19?» – link: https://www.em24.uk/blokkerer-kina-avdekking-av-opphavet-til-covid-19/

 

Tilsluttet USAs handelskrig

Statsminister Scott Morrison

Beijing hevdet videre at Australia har valgt å knytte seg til Trump-administrasjonens anti-Kina-kampanje for å skade Kina. Dessuten fornærmet altså statsminister Morrison kineserne ved å hevde at disse var forsettlig ansvarlig for koronapandemien. Beijing innførte deretter som hevn, tollrestriksjoner på mer enn et dusin australske eksportartikler. Herunder eksempelvis omfattet produktene kull, bygningsvarer, storfekjøtt og vin. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Handelen mellom Kina og Australia» – link https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/

 

Vineksport til Kina

Vinkunde

På grunn av tollbarrieren på 212 prosent som Beijing påla australsk vin, gikk Canberra blant annet glipp av stor vinomsetning. Australsk vin pleide forut å ha stor prisfordel på det kinesiske markedet. Dette takket være frihandelsavtalen mellom Kina og Australia, som blant annet tilbød tollrabatter for vin. I Kina var det nemlig blitt tradisjon for selskap å feire nyttår med å sende vin som gaver til sine klienter. Dessuten er vinforbruket i Kina særlig stort ved kinesernes vårfester. Australsk vin hadde derfor før toll barrieren hatt et stort marked i Kina, skrev kinesisk presse på fredag. Volumet av australsk vineksport til Kina gikk i fjor ned med 29 prosent til 96 millioner liter. Den totale eksportverdien ble redusert med 14 prosent til 1,01 milliarder dollar. Kinesiske vinimportører måtte følgelig starte diversifisering av sine importkilder. Dette slik at Spania, Italia og Chile heretter må betraktes som framtidige alternative produsenter av vin til Kina. Vin var altså bare en av flere sektorer som ble påvirket av de Australias anstrengte bilaterale bånd til Kina.

 

Australsk overskudd på handelsbalansen

Australsk containerhavn

Tross stridighetene med Kina kunne Australia likevel rapportere om et stort overskudd på 72,7 milliarder dollar på handelsbalansen for 2020. Dette var en økning på 5,2 milliarder dollar fra 2019. Australia overlever nok med en liten reduksjon på en relativt ubetydelig handelsvare som vin. Kineserne trenger imidlertid desperat jernmalm. Australias jernmalmpriser økte, hvilket totalt medførte at Australias handelsregnskap for fjoråret med Kina derfor likevel totalt forbedret seg.

 

Fortsatt problemer med lossing

Ulosset kullskip ved havn

Kina trenerer imidlertid fortolling av australske varer. Før jul lå omkring 60 ulossede, australske bulkskip med kull utenfor de kinesiske havner berørt av denne trenering. Kjente nyhetsbyråer har forsøkt å få detaljer fra lokale kinesiske havnemedarbeidere i de aktuelle havner. Nyhetsbyråene ble meddelt fra medarbeiderne at disse ikke kunne gi annen grunn til forsinket lossingen av skipene enn at fortollingen var sen. Men medarbeiderne som svarte ga strikt beskjed om ikke å bli referert med navn, grunnet disses frykt for represalier. Medarbeiderne hadde imidlertid ikke mottatt noen indikasjon fra myndighetene om eventuelle restriksjoner på australsk kullimport eller annet. På fredag ble det likevel meldt om at mer enn 300 australske tørrbulk-frakteskip med forskjellige varer venter på å bli losset i Kina.

 

 

Featured image: Australske varer på vei til Kina

08/02/2021