ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som et ledd i den diplomatiske offensiven mot Kina relatert til møtet i november i fjor mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping under G-20 toppmøtet på Bali, ble det blant annet planlagt at presidentens spesielle klimautsending John F. Kerry også skulle besøke Beijing. Denne ankom følgelig Beijing søndag for et tre-dagers besøk, etterfølgende USA’s finansminister Janet Yellens Kina-reise i begynnelsen av juli og landets utenriksminister Antony Blinkens reise dit i siste halvdel av juni.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder» – link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/

 

Flersidig amerikansk, diplomatisk framstøt

President Bidens klimautsending John Kerry

Det vises ellers til de tidligere artiklene tilknyttet det pågående amerikanske diplomatiske framstøtet mot kineserne, «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/g20-summit-in-indonesia-overshadowed-by-the-ukraine-war/, «Treasury secretary Yellen’s China trip» – link: https://www.em24.uk/treasury-secretary-yellens-china-trip/ og  «US’s secretary of state Antony Blinken granted audience with president Xi» – link: https://www.em24.uk/usas-secretary-of-state-antony-blinken-granted-audience-with-president-xi/

Presidentens klimautsending John Kerry, som etterfølger sitt lands utenriksminister og finansminister på Beijing-besøk, har som hovedmålsetning å fornye det bilaterale samarbeidet om klimaendringer mellom verdens to største forurensere. Det vises til artikkelen «Kina og USA i samarbeid om klimaendringer» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-i-samarbeid-om-klimaendringer/

 

Pelosis besøk på Taiwan skjerpet situasjonen

Tidligere Speaker Nancy Pelosi

Grunnet speaker Nancy Pelosis besøk på Taiwan i fjor ble klimaforbindelsen mellom partene brutt. Det vises til artiklene «Pelosi’s visit to Taiwan sharpens the controversy to China» – link: https://www.em24.uk/pelosis-visit-to-taiwan-sharpens-the-controversy-to-china/ og «China blockades Taiwan with military exercises» – link: https://www.em24.uk/china-blockades-taiwan-with-military-exercises/

Den erfarne diplomaten Kerry, som var Obama-administrasjonens (2009 -2017) andre utenriksminister etter Hillary Clinton, i tiden fra 2013 til 2017, kan muligens bidra til å avdempe den stadig eskalerende spenningen mellom Beijing og Washington, som har eksistert siden president Donald Trumps regjeringsperiode.

 

Handelskrig

Tidligere president Donald Trump

President Trump pådro seg kinesernes vrede ved å hevde at disse hadde «voldtatt» amerikanerne handelsteknisk, og påla kinesiske varer en voldsom tollavgift, hvilket de fleste amerikanerne hevder ikke var urimelig. Det vises til artiklene «USA Kina-handel øker tross politisk kulde» – link: https://www.em24.uk/usa-kina-handel-oker-tross-politisk-kulde/, «Kina og USA har signert handelsavtale» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-har-signert-handelsavtale/ og «Handelskrigen mellom Kina og USA» – link: https://www.em24.uk/handelskrigen-mellom-kina-og-usa/

Etterfølgeren, president Joe Biden, har ikke redusert tollen på varer fra Kina, men derimot offentlig hevdet at den kinesiske presidenten er en «diktator». Grunnet tollavgiften og andre tiltak, har forholdene mellom de to landene nærmest blitt å betrakte som en ny kald krig. Det vises til artiklene «Davos-uken 2021 og den kinesiske drøm» – link: https://www.em24.uk/davos-uken-2021-og-den-kinesiske-drom/ og «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/

 

Beskyttende tiltak

President Xi Jinping

Ingen av disse to amerikanske presidentene har således hatt noe godt diplomatisk forhold til den oppfattede arrogante, kinesiske lederen og oppkomlingen, president Xi Jinping, som startet sin politiske karriere som landbruksarbeider boende i en fjellhule, under formann Mao Zedongs kulturrevolusjon, men som var sønn til en av formannens nærmeste medarbeidere, hvilket selvfølgelig må ha påvirket Xis karriere.

Den kinesiske lederen må fortsatt tro at kineserne med billig arbeidskraft kan tilføre landet stigende velstand ved å selge amerikanerne billigere varer enn hva disse selv kan produsere, hvilket nødvendigvis vil tappe USA for arbeidsplasser og redusere amerikanernes levevilkår.

Kineserne har satt i gang diverse mottrekk som gjør at Vesten bør handle med Kina med større forsiktighet. Det vises blant annet til artiklene «Warning against China’s revised spy law» – link:  https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/, «USA har utvidet sin svarteliste over kinesiske virksomheter», https://www.em24.uk/usa-har-utvidet-sin-svarteliste-over-kinesiske-virksomheter/ og «G7 enige om felles streng politikk overfor Kina» – link: https://www.em24.uk/g7-enige-om-felles-streng-politikk-overfor-kina/

 

Verdens største forurensere

Kinas spesielle klimautsending Xie

Samarbeid mellom verdens største makter og forurensere, er tilsynelatende helt avgjørende for å takle den globale oppvarmingen. Ekstreme værfenomen blir stadig hyppigere og hetebølger skyller over planeten.

Den tidligere amerikanske utenriksministeren Kerry skal først og fremst møte sin kinesiske kollega, Xie Zhenhua, som er Special Envoy for Climate Change of the People’s Republic of China.

Amerikaneren har meddelt at denne under besøket kommer til å ta opp til diskusjon en rekke klimaspørsmål, omfattet blant annet eliminering av benyttelse av kull, reduksjon av avskoging og reduksjon av metanutslipp. Videre ønsker Kerry å forberede kineserne på COP28 i Dubai fra 30. november til 12. desember i år.

Disse to klimakollegaene har generelt hatt et godt forhold og har sammen jobbet med noen av de viktigste klimaavtalene det siste tiåret. Herunder inkludert Paris-avtalen fra 2015, da det ble enighet om å begrense økningen av den globale temperaturen til 1,5 °C.

Det er imidlertid fortsatt stor uenighet om tempoet som hvert land bør redusere sine fossile utslipp. Dette blant annet med henvisning til at kineserne i fjor tilsidesatte sin forpliktelse om karbonnøytralitet innen 2060, ved å godkjenne en økning i elektrisitet produsert av kullkraftverk, hvilket står for 60 % av kinesisk elektrisitetsproduksjon.

Det vises til artiklene, «Kinas 14. femårs-plan 2021-2025» – link: https://www.em24.uk/kinas-14-femars-plan-2021-2025/, «Hva om ikke klimamålet nås?» – link: https://www.em24.uk/hva-om-ikke-klimamalene-nas/, «Klimaendringer kan bevirke ufred» – link: https://www.em24.uk/klimaendringer-kan-bevirke-ufred/, «Klimaendringer gjør verden mer utrygg» – link: https://www.em24.uk/klimaendringer-gjor-verden-mer-utrygg/, «Rich countries do not fulfil climate promises» – link: https://www.em24.uk/rich-countries-do-not-fulfil-climate-promises/ og «Ulik effekt av global oppvarming» – link: https://www.em24.uk/ulik-effekt-av-global-oppvarming/

 

Featured image: John F. Kerry og Xie Zhenhua

18/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!