ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 51 år gamle fengslede, iranske aktivisten Narges Mohammadi ble i dag tildelt Nobels fredspris for 2023 «for hennes kamp mot undertrykkelse av kvinner i Iran og hennes kamp for å fremme menneskerettigheter og frihet for alle».

 

Mahsa Amini døde i politiets varetekt

Mahsa Amini

 

Narges Mohammadi fortsatte sin aktivisme til tross for mange arrestasjoner fra iranske myndigheter og hun forble et ledende lys for de landsomfattende protestene som ble utløst av den kurdiske kvinnen Mahsa Aminis død i politiets varetekt i fjor. Det vises i den forbindelse til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Intensity of protests in Iran» – link: https://www.em24.uk/intensity-of-protests-in-iran/ og « Uprising in Iran continues» link: https://www.em24.uk/uprising-in-iran-continues/

 

Den andre iranske fredsprisvinneren

Nobels fredsprisvinner 2003 Shirin Ebadi

 

Prisvinneren, som allerede sitter fengslet, har bedrevet kampanje for kvinners rettigheter og mot dødsstraff, og hun er den andre iranske Nobels fredsprisvinneren etter Shirin Ebadi, som vant prisen i 2003 for sin tilsvarende innsats for demokrati og menneskerettigheter, med fokus spesielt på kampen for kvinners og barns rettigheter. Den nå 76 år gamle Ebadi, var advokat, forfatter, lærer og tidligere dommer, samt grunnlegger av Defenders of Human Rights Center i Iran.

 

Hyllest til alle kvinners rettighetskamp

FNs generalsekretær Antonio Guterres

 

FNs generalsekretær Antonio Guterres hyllet tildelingen av Nobels fredspris tildelt Narges Mohammadi og sa «den var en hyllest til alle kvinner som kjemper for rettigheter».

 

305 offisielle innstillinger

Den norske Nobelkomités Hus

 

Den norske Nobelkomité hadde for årets fredspris mottatt totalt 305 offisielle innstillinger for kandidater til fredsprisen, hvorav 212 omfattet enkeltpersoner, samt 93 organisasjoner. Antallet i fjor besto til sammenligning av 343 innstillinger. Nominasjoner holdes strengt hemmelig utover for de som har spesiell adgang til offentliggjøring for å fremme sin egen kandidat.

 

Ektefellen til prisvinneren og parets to barn oppholder seg i Paris. En bror, som har oppholdt seg syv år i Norge, meddelte at han forventet at ektefellen og barna ville komme til Oslo og motta prisen på vegne av den fengslede prisvinneren.

 

Featured image: Den iranske aktivisten Narges Mohammadi

06/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!