ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Riksadvokaten i Iran meddelte at moralpolitiet ville bli oppløst i forbindelse med ville protester utløst etter den iranske, kurdiske kvinnen Mahsa Aminis død i denne politietatens varetekt for vel to måneder siden. Irans myndigheters innrømmelser avvises som irreelle.

 

Kvinnelige demonstranter har offentlig brent sine hijab-hodeplagg, som ble obligatoriske i 1983, klippet av seg håret og ropt slagord mot myndighetene, etter den 22 år gamle Mahsa Aminis død den 16. september.

Det vises til artikkelen «Intensity of protests in Iran» – link: https://www.em24.uk/intensity-of-protests-in-iran/

 

Demonstrasjon i Iran

Siden Irans islamske revolusjon i 1979, som fjernet det USA-støttede monarkiet, har myndighetene strengt overvåket kleskoder for både kvinner og menn ved hjelp av et angivelig moralpoliti eller sedelighetspoliti benevnt Gasht-e Ershad. Denne etaten har ingenting med rettsvesenet å gjøre og har derfor blitt avskaffet, meddelte riksadvokaten Mohammad Jafar Montazeri.

Imidlertid meldte statlige medier at riksadvokaten ikke var ansvarlig for å føre tilsyn med denne politistyrken. Det kom følgelig ingen bekreftelse fra innenriksdepartementet, som hadde ansvaret for sedelighetspolitiet, men dagen etter kom en kunngjøring fra Montazeri om at parlamentet og rettsvesenet vil se an spørsmålet om eventuelt loven om kvinners tildekning av hodet skulle bli endret.

Myndighetenes innrømmelse til protestbevegelsen vedrørende kleskoden er unik, men blir behandlet med stor skepsis på sosiale medier hvor det stort sett ble uttrykt at moralpolitiets rolle bare ville bli overtatt av en annen enhet.

Iran anklager sin fiende USA og dets allierte, inkludert Storbritannia og Israel, og kurdiske grupper basert utenfor landet, for å fremme gateprotestene. Tusenvis er blitt arrestert og visstnok omkring 360 mennesker er blitt drept under urolighetene, dette inkludert henrettelse av arresterte. Dessuten er flere titalls av sikkerhetsstyrkenes mannskap blitt drept.

Demonstranter opplyser å fortsette inntil hele regimet og ikke bare moralpolitiet er blitt fjernet. Loven er ikke endret, kun navnet på håndheverne. I går var det for øvrig blitt oppfordret til generalstreik, hvilket delvis fungerte.

 

Featured image: Demonstrasjon mot regimet i Iran

06/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!