ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 16. september døde den 22 år gamle iranske kvinnen Mahsa Amini, også kjent som Jina Amini, etter arrestasjon og brutal håndtering av landets religiøse moralpoliti. Hun hadde blitt arrestert grunnet angivelig ukorrekt antrukket hijab.

 

Iransk sikkerhetspoliti skal hittil ha drept omkring 360 demonstranter tilknyttet drapet av Amini, transformert til opprør mot den islamske republikkens geistlige ledelse. Natt til fredag ble forfedre- og barndomshjemmet til den iranske republikkens grunnlegger, Ayatollah Khomeini, påtent.

Boligen som beror i byen Khomein i den vest-iranske provinsen Markazi, var blitt museum til minne om ayatollahen, som fra eksil i Frankrike hadde ledet opprøret mot den amerikansk støttede sjahen av Persia, Reza Pahlavi, og i 1979 dannet en islamsk fundamentalistisk Shia islamsk regjering i republikken Iran. Ayatollah Khomeini døde i 1989 og ble etterfulgt av Ayatollah Ali Khamenei som den gang var president.

 

Kamp mot hijab og Shia islamsk regjering

Iransk kvinne klipper håret i protest

Khomeini hadde bestemt at iranske kvinner skulle benytte hodetørkle og dekke sitt hår. Etter moralpolitiets drap på Mahsa Amini, demonstrerte kvinner i Iran ved å fjerne hijaben og klippe sitt hår offentlig, samt å brenne hodeplaggene. Disse har fått stor solidarisk oppslutning av kvinner i ikke-muslimske land som også har klippet sitt hår.

 

Store demonstrasjoner

Demonstrasjon mot Mahsa Aminis død

Kampen mot fredelige demonstrasjoner har fortsatt med uforminsket styrke. Tusenvis av fredelige demonstranter har siden blitt arrestert, spesielt kurdiske minoriteter. Hittil skal mer enn 300 kvinner, barn og andre aktivister ha blitt drept, herunder minst 50 journalister. Selv om disse urolighetene, som omfatter en tilsynelatende stor, viljesterk opposisjon mot Irans styre, er den største siden revolusjonen i 1979, har imidlertid analytikere ikke noen tiltro til at den medfører vesentlige endringer i landet.

 

Lederskifte

Ayatollah Ali Khamenei

Ved Khomeinis død i 1989 overtok altså Ayatollah Ali Khamenei dennes stilling som landets Øverste leder og Irans statsoverhode.

Den 83 år gamle Ayatollah Ali Khamenei skal nå visstnok være alvorlig syk og det er uvisst hvem som vil komme til å overta hans geistlige, enerådige posisjon.

 

 

Ny geistlig leder

President Ebrahim Raisi

Nåværende president Ebrahim Raisi, skal visstnok være en sterk kandidat til å overta vervet etter Khamenei, dog rimeligvis etter konsultasjoner med revolusjonsgarden som både kontrollerer Irans sikkerhetsapparat og store deler av landets visstnok korrupte økonomi, samt forhold for øvrig. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Irans valgte president sanksjonert for mord og tortur» – link: https://www.em24.uk/irans-valgte-president-sanksjonert-for-mord-og-tortur/

 

 

Featured image: Brann i Ayatollah Khomeinis barndomshjem

22/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE