ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det demokratiske unionistpartietDUP  trakk seg fra maktdeling i Nord-Irlands regjering i protest mot de avtalte handelsordninger etter Brexit i februar 2022. Valget primo mai 2022 ga ingen avklaring, men derimot forverret situasjonen seg fordi unionistpartiet med Irland, Sinn Féin, vant valget.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Election In Northern-Ireland» – link: https://www.em24.uk/election-in-northern-ireland/ og «Sinn Féin wins the Election in Northern Ireland» – link: https://www.em24.uk/sinn-fein-wins-the-election-in-northern-ireland/

 

Valget endret ikke DUPs standpunkt

DUP leader Sir Jeffrey Mark Donaldson

 

DUP framholdt etter valget nektelsen av regjeringsdeltagelse etter å ha tapt valget i mai 2022. Det er en betingelse for etablering av regjering i Nord-Irland at både separatist-partier og unions-partier, må delta i henhold til de etablerte maktdelingsprinsippene som er en del av Langfredagsavtalen i den irske fredsprosessen. Nord-Irlands administrasjon må inkludere både britiske unionister og irske nasjonalister.


Maktfordelingsproblematikken

Statsminister Rishi SunakRishi Sunak

 

Nord-Irlands DUP-parti har derfor fortsatt holdt Nord-Irland uten noe fungerende utøvende myndighet og nasjonalforsamling siden februar 2022. Både Storbritannias regjering ved statsminister Rishi Sunak, samt irske ledere, mener visstnok imidlertid at en ny regjering med lovens maktdeling, etter nær to års manglende myndighet medfølgende stadig trivielle problemer, faktisk kan bli etablert i neste uke. Dette ettersom det var blitt tatt en rekke skritt for å opprette deling av makten, som i tillegg vil være fordelaktig for forholdet mellom Storbritannia og Irland.

 


Nord-Irland godkjente ikke Brexit-avtalen

Tidligere statsminister Boris Johnson

 

DUP hevdet at Nord-Irlandsprotokollen som en del av Brexit, hvilket ble avtalt av statsminister Boris Johnson i desperasjon for å få landet raskt ut av EU, undergravde Nord-Irlands posisjon i Storbritannia uten å ta hensyn til den av USA forordnede Langfredagsavtalen.

Det vises til artikkelen «President Biden in Belfast to mark the 25th anniversary of the Good Friday Agreement» – link: https://www.em24.uk/president-biden-in-belfast-to-mark-the-25th-anniversary-of-the-good-friday-agreement/

 

Enighet med EU om tollkontrollene

President i Europakommisjonen Ursula von der Leyen og statsminister Rishi Sunak

 

I februar 2023 ble imidlertid Storbritannia og EU enige om en avtale for å lette tollkontrollene og andre hindringer for varer som flyttes til Nord-Irland fra resten av Storbritannia. Men dette var ikke nok for DUP som fortsatte sin regjeringsboikott i Nord-Irland.

Den britiske regjeringen forsøker nå å betale seg ut av problemene i Nord-Irland med mer enn 3 milliarder pund dersom den nordirske regjeringen blir etablert, i tillegg til diverse lovendringer.

De tre andre partiene som vil danne en ny regjering for Nord-Irland, blir Sinn Féin, Alliansepartiet, Det demokratiske unionistpartiet – DUP og Ulster Unionist Party.

 

Nord-Irlands forening med Irland er nærmere

Sinn Féin-leder Mary Lou McDonald

 

Sinn Féin-leder Mary Lou McDonald, skal ha meddelt at utnevnelsen til Nord-Irlands første nasjonalistiske leder vil bringe Nord-Irlands forening med Irland nærmere. Det nordirske samfunnet har lidd av å ha vært uten regjering.

Det henvises for øvrig til avsnittet «Nord-Irlands Democratic Unionist Party» protesterte i artikkelen «Storbritannia tvunget til å be om ny Brexit-utsettelse» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-tvunget-til-a-be-om-ny-brexit-utsettelse/

 

Featured image: Fra Nord-Irlands parlament

02/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE