ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

Spanias statsminister Pedro Sanchez’ koalisjonsregjering har ikke fått parlamentets underhus til å vedta PSOEs foreslåtte lov som har til hensikt å gi amnesti til de katalanske separatister, samt dessuten baskiske nasjonalister, som var nødvendig for at Sanchez kunne skaffe flertall for å danne regjering for en ny fireårsperiode.

 

Spanias konservative folkeparti Partido Popular – PP kom først i fjorårets valg, men fikk ikke nok seter i parlamentet til å danne regjering. Følgelig kunne Pedro Sanchez forhandle med de mindre partiene for om mulig å danne en koalisjon.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Spain’s right-wing party PP failed to form government» – link: https://www.em24.uk/spains-right-wing-party-pp-failed-to-form-government/ og «Spain may have to call new elections» – link: https://www.em24.uk/spain-may-have-to-call-new-elections/

Loven, som titusenvis av mennesker har demonstrert mot, ble framsatt av det spanske sosialistiske arbeiderpartiet PSOE i bytte mot å støtte Sanchez sin regjeringskoalisjon omfattet mange småpartier.

Det vises til artiklene «PSOE secured its next term in Spain? » – link: https://www.em24.uk/psoe-secured-its-next-term-in-spain/, «Pedro Sánchez continues as Spain’s Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/pedro-sanchez-continues-as-spains-prime-minister/ og «Protests against Catalan amnesty» – link: https://www.em24.uk/protests-against-catalan-amnesty /

 

Separatistene hevder foreslått lovs garantier er for svake

Nye demonstrasjoner mot amnestiloven


Den foreslåtte loven hadde som hensikt å hindre rettslige skritt mot katalanske aktivister som fortsatt er under etterforskning eller står overfor rettssak for sine roller i det mislykkede forsøket på å opprette en uavhengig katalansk stat i 2017.

Lovforslaget kunne ha virket til at separatistlederen Carles Puigdemont, som flyktet til Belgia og fortsatt oppholder seg der etter det mislykkede løsrivelsesforsøket, kunne ha returnert til Spania uten pågripelse.

Forslaget vil heretter bli debattert i en parlamentarisk kommisjon i underhuset før det returneres til ny avstemming. Loven hadde hittil støtte fra det ytrevenstre partiet Sumar og baskiske partier. Det var parti Junts per Catalunya som trakk støtten til lovforslaget, som hevdet at det ikke beskyttet alle partiets medlemmer hvilke ble etterforsket for påstått terrorisme.

 

Featured image: Fra avstemmingen i den spanske regjeringen den 30. januar 2024

01/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE