ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

De som måtte tro at president Joe Biden kom til Belfast for å løse Nord-Irlands politiske, pågående krise ble nok skuffet. Han kom absolutt ikke for å gjøre dette, men for å markere 25-årsjubileet for den amerikansk-meglede Langfredagsavtalen. Dessuten støtte opp om denne avtalen som gjennom de årene denne har virket har gitt det nord-irske samfunn mye, inntil det hele gikk i stå tilknyttet Brexitavtalen og det forhold at partiet Sinn Féin vant valget i fjor vår.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Sinn Féin wins the election in Northern Ireland» – link: https://www.em24.uk/sinn-fein-wins-the-election-in-northern-ireland/

 

The Belfast Agreement

Signert Langfredagsavtale

I påsken 1998 brakte Langfredagsavtalen, eller Belfastavtalen som den også er benevnt, fred gjennom møysommelig utformet tillit og diplomati.

De hissige paramilitære gruppene ble enige om å legge ned våpnene, fanger ble løslatt og en plan for maktdeling og enighet om delegert regjering for provinsen ble etablert.

 

 

 

 

 

Ingen regjering

DUPs Paul Givan, tidligere førsteminister

«I februar i år trakk imidlertid Det demokratiske unionistpartietDUPs Paul Givan seg som førsteminister, i protest mot Nord-Irland-protokollen tilknyttet grenseproblemet i Brexit-avtalen, som fortsatt holder Nord-Irland på linje med det europeiske indre markedet og beskytter bevegelsen av varer over grensen til den irske republikken. Dette medfører opprettholdelse av grensekontroller mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Unionistene er misfornøyd med dette, som oppfattes som svekkelse av provinsens bånd til moderlandet. Forholdet har medført demonstrasjoner og stor uro.» – sitat fra avsnittet, «Førsteminister trakk seg i protest mot protokollen» i ovennevnte artikkel i EM24 EuropMedia av den 09/05/2022.

Det vises til artiklene, «Bestemmelsen om tvisteløsning i Nord-Irland-protokollen» – link: https://www.em24.uk/bestemmelsen-om-tvistelosning-i-nord-irland-protokollen/, «Brexit-avtalen må tilpasses Nord-Irland» link: https://www.em24.uk/brexit-avtalen-ma-tilpasses-nord-irland/, «Nord-Irland stopper grensekontroll etter trusler» – link: https://www.em24.uk/nord-irland-stopper-grensekontroll-etter-trusler/ og «Amendment of the Northern Ireland protocol» – link: https://www.em24.uk/amendment-of-the-northern-ireland-protocol/

 

President Bidens tale

Joe Biden på besøk ved Ulster University

President Biden innledet sin tale ved Ulster University med at han var kommet til Belfast for å love Nord-Irlands befolkning at USA vil fortsette å være provinsens partner for å bygge den framtiden som han mente ungdommene fortjener.

«Dette betyr mye for amerikanerne og for meg personlig», presiserte Biden spesielt. Avtalen som Washington hjalp til med å megle, har gitt store gevinster. «La oss feire 25 ekstraordinære år ved å forplikte oss til fornyelse, reparasjon, ved å gjøre denne eksepsjonelle freden til en fødselsrett for hvert barn i Nord-Irland».

Biden kom inn på det økonomiske argumentet for vedvarende fred. Han sa at i løpet av de 25 årene siden inngåelsen av Langfredagsavtalen, har Nord-Irlands bruttonasjonalprodukt doblet seg. Videre hentydet den amerikanske presidenten at mange store amerikanske selskap ønsker å investere i Nord-Irland. Presidenten sa også at USA senere i år ville bidra med en for økonomiske anliggender, spesialutsending til Nord-Irland. Det vil være Joe Kennedy fra den irskættede Kennedy-klanen, som vil komme til å lede en handelsdelegasjon med representanter fra amerikanske selskap.

 

Sinn Féin valgseier saboteres

NIs Parlamentsbygning Storemont

En rekke institusjoner som ble etablert fungerer ikke lenger. Provinsen har ikke hatt noen fullt fungerende regjering siden forut for valget som ble avholdt våren 2022, ettersom DUP har nektet deltagelse i regjeringen, med argumentasjon for at handelsordningene som ble etablert etter Brexit representerer en trussel mot Nord-Irlands plass i Storbritannia, en ordning som Sinn Féin-tilhengerne ikke nettopp betrakter som noen ulempe.

 

Biden kom ikke som megler

DUPs leder Jeffrey Donaldson

DUPs nåværende leder Jeffrey Donaldson møtte president Biden til en prat etter dennes tale ved Ulster University. Donaldson oppfattet da at Biden var veldig tydelig på at denne ikke hadde kommet for å blande seg inn i lokalpolitiske forhold. Dette er et saksforhold for Nord-Irlands egen politiske ledelse. Bidens besøk vil således ikke endre den politiske agenda. DUP er fortsatt misfornøyd også med den endrede nord-irske protokollen, hvilken, mellom Storbritannia og EU, skulle løse alle bekymringer etter Brexit.

 

 

Besøk i Irland kombinert med familietreff

Biden og Irlands president Michael D. Higgins

President Biden forlot Nord-Irland etter mindre enn 24 timer og krysset grensen til Irland, hvor denne skulle ha samtaler med både president Michael D. Higgins og statsminister Leo Varadkar. Dessuten, sammen med sønnen Hunter og sin søster Valerie Biden Owens, benytte tid til å oppsøke sine fjerne slektninger etter forfedrenes emigrasjon fra Irland til USA i 1842.

 

 

 

Featured image: President Joe Biden holder tale ved Ulster University i Belfast

14/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!