Leger i Paris meddeler at de snart må velge blant pasienter, til hvilke det er plass på sykehusene, for om mulig å redde disses liv.

 

Franske aviser herunder Le Journal du Dimanche, refererer til at president Emmanuel Macron har mottatt brev fra sinte leger fordi mengden av koronasyke øker i et så stort omfang at sykehusenes kapasitet sprenges.

 

Kapasitetsmangel

University Beaujon Hospital, Paris

Legene advarer derfor om at sykehusene i Paris ikke har ressurser nok til å ta imot alle de pasientene som trenger behandling grunnet koronaviruspandemien. Legene hevder at de kan bli tvunget til å måtte evaluere mellom hvilke pasienter disse skal redde. Ifølge det franske helsedepartementet hadde Frankrike i dag et rekordhøyt antall omfattet nesten 4.974 pasienter innlagt til intensivbehandling grunnet koronavirus. Leger frykter det blir verre.

 

Militære feltsykehus

Militært feltsykehus

Legene hevder at lettelse på restriksjoner, som er blitt innført denne måneden i den franske hovedstaden i tillegg til andre regioner, er hovedårsaken til den stor økningen i antall koronasyke. Dersom det ikke skjer produktive, drastiske tiltak, vil ikke sykehusressursene kunne holde tritt med de stadig eskalerende kravene. Sykehusene vil i løpet av de neste ukene kunne bli tvunget til å praktisere «katastrofemedisin». Det trengs derfor flere ressurser for å imøtegå situasjonen. Mottakene for intensivbehandling vil eksempelvis kunne utvides ved benyttelse av militære feltsykehus. Hæren kan sette opp sykehustelt rundt sykehusene, i tillegg til å supplere med trenet personale og utstyr, hvilket er nødvendig for oksygentilførsel til pasientene.

 

Hvem skal leve og hvem skal dø

Legenes evne til å tilby omsorg vil bli oppslukt. Disse vil være forpliktet til å prioritere blant pasienter for å redde så mange liv som mulig. Dette vil gjelde alle pasienter, både med og uten covid-19. Når bare en seng på intensivavdelingen er tilgjengelig, men to pasienter har behov for den, må det bestemmes hvem av pasientene som skal innlegges som kanskje vil overleve og hvem som ikke vil bli innlagt som derfor vil kunne dø.

 

Landet stenges ikke ned selv om 100.000 dør

President Emmanuel Macron

Avisen Le Monde skrev at noen leger beskyldte president Macron og hans regjering for hykleri, «ved å tvinge helsepersonell til å bestemme hvilken pasient som skal leve og hvilken skal dø, uten å si dette klart». Macron fastholder nemlig at det er ukorrekt å stenge ned Frankrike også i år. Dette selv om pandemien skulle kreve mer enn 2.000 dødsfall hver uke og landet stadig nærmer seg totalt 100.000 døde.

 

 

 

29/03/2021