ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den tyske regjeringen ved forbundskansler Olaf Scholz kunngjorde onsdag at de vil akseptere å levere de omstridte Leopard 2-stridsvognene til Ukraina og dertil godkjenne leveranser fra andre Nato-allierte som har kjøpt og besitter den tyskproduserte forventede, særlig effektive stridsvognen som er produsert i 3.500 eksemplarer og solgt til 19 land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har kontinuerlig tryglet om å få levert denne type stridsvogn i månedsvis.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Germany maintains ban on Leopard 2» – link: https://www.em24.uk/germany-maintains-ban-on-leopard-2/

 

Tyskland ga etter for de Nato-alliertes press

Forbundskansler Olaf Scholz

Tyskland hadde tidligere nektet sine allierte å levere den tyskproduserte stridsvognen, for å «unngå eskalering av konflikten til en krig mellom Russland og Nato». Kansler Olaf Scholz meddelte likevel om regjeringens positivt endrede beslutning i en tale i Bundestag, også med anførsel om at «det skal gjøres det som er nødvendig og mulig for å støtte Ukraina».

Det hadde i flere uker bygget seg opp press fra Tysklands Nato-allierte land, mot den tyske regjeringen sin ubesluttsomhet tilknyttet ikke straks å frigjøre forsendelser av Tysklands egne beroende arsenaler. Dessuten, ikke å tillate partnerland å re-eksportere fra disses egne beholdninger til Ukraina, de sterkt ønskede, særlig anvendelige stridsvogner for denne. Dette for å få fjernet de angripende russerne fra ukrainsk territorium i den grad det lar seg gjøre. Samtlige deltagere i den tyske regjeringen som består av en koalisjon omfattet tre ulike partier, kom til slutt i en forent, endelig beslutning om utlevering av de etterspurte stridsvognene.

 

Mange land vil stille sine stridsvogner disponible

Leopard 2 stridsvogn

Kansler Scholz bekreftet at Tyskland innledningsvis vil levere to stridsvognbataljoner omfattet til sammen 14 Leopard, type 2 A6, stridsvogner. Leopard 2 stridsvognene kan ha noe ulik typespesifikasjon avhengig av hvilke utrustning disse er levert med til land som har kjøpt.

Spania, som besitter 108 enheter, var raskt ute med å bekrefte sin levering, men de spanske enhetene vil først måtte gjennomgå diverse reparasjoner før effektuering av leveransen. Nederland, som leaser vognene av produsenten, må først kjøpe ut enhetene før dennes levering kan skje. Finland har meldt seg velvillig til å stille deler av sin stridsvognpark til disposisjon. Norge, som besitter 34 for så vidt relativt gamle enheter Leopard 2, som har rukket å tjenestegjøre i hele 40 år i norsk forsvar, vurderer å bidra med alle disse enhetene i den felles dugnaden for den ukrainske frigjøringskampen og deretter kjøpe nye stridsvogner til seg selv.

Nå er det imidlertid uenighet i Norge om kjøp av eventuelt en koreansk modell i stedet for den tyske godt gjennomprøvde, som de allierte benytter. Dessuten er tidligere avgåtte forsvarssjefer uenige om det i det hele tatt skulle være behov for gjenkjøp. Dette grunnet Norges stilling i Nato. Om russerne skulle angripe Norge i tilgrensede Finnmark fylke, vil ikke Norges eventuelle besittelse av et lite begrenset antall stridsvogner ha noen avskrekkende betydning i det hele tatt. Lille Norge må derimot ensidig basere seg på støtten fra Nato-alliansen og heller stille med ett strekt avansert missilforsvar inntil Nato-bistanden er på plass.

Polen hadde truet med å levere av sitt arsenal av Leopard 2, uten tysk godkjennelse dersom denne ikke hadde kommet. Sverige har også vurdert å tilslutte seg stridsvognleveranser til Ukraina. Dette tilknyttet en nyere type vogner, Stridsvagn 122 som faktisk er en utgave av Leopard 2, produsert i Sverige.

Svenskene utviklet og produserte imidlertid forut en egenartet type stridsvogner, som det svenske forsvaret benyttet som hoved-stridsvogn i tiden fra 1967 til 1997. Denne ble benevnt Stridsvagn 103 og ble utrustet med en 105 mm kanon. Stridsvagn 103 var imidlertid uten tårn og hadde derfor en svært lav profil og var godt egnet for «geriljakrigføring» i de store svenske skoger. Vognen hadde kun et mannskap på tre med ulike oppgaver, men alle var trent til vognens manøvrering og benyttelse. Denne stridsvognen, som imidlertid ble utskiftet rett før århundreskiftet med en annen svenskprodusert designet stridsvogn, som et joint venture prosjekt mellom Sverige og Tyskland, benevnt som Stridsvagn 122. Nå er denne vognen det svenske forsvarets hovedtype. Den er imidlertid basert på en forbedret variant av den opprinnelige tyske Leopard 2. Denne svenske vognens tilsvarende tyske modell benevnes Leopard 2A5. Her benyttes nyere teknologi omfattet kommando-kontroll og brannkontrollsystem. Videre, forsterket rustning og langsiktig kampkapasitet. Eksternt kan kjøretøyet skilles fra Leopard 2A5 ved utrustning med de franske Galix-røykdispensere, forskjellige oppbevaringsbøtter og kraftigere mannskapsluker.

 

Ikke medlem av «Leopard 2 stridsvogn-klubben»

Franske AMX-10 RC tanks/pansret kjøretøy

Frankrike, og andre Nato-land som ikke tilhører «Leopard 2 stridsvogn-klubben», hilser den tyske, litt sendrektige leverings-beslutningen hjertelig velkommen og meddeler om utvidelse og forsterker sin egen støtte til Ukraina. Frankrike har allerede levert en fransk-produsert pansret kampvogn for rekognoseringsformål. Vognen har vært benyttet av franske kavalerienheter siden 1981 og senere tjent i den franske hæren siden 2021, i et antall av 250 enheter.

Frankrike vurderer imidlertid fortsatt å levere sine egne franskproduserte stridsvogner av type Leclerc, av hvilken denne selv besitter omkring 200 enheter, men i tillegg også har levert et betydelig antall til arabiske land. Denne vognen er imidlertid unik fra de tyskproduserte og ville derfor komplisere ukrainernes benyttelse grunnet ekstra nødvendig opplæring.

Den britiske regjeringen sa torsdag at denne ville begynne å sende 14 enheter Challenger 2-stridsvogner til Ukraina i slutten av mars, og vil allerede påstarte opplæring i inneværende uke. Den britiske regjeringen var for øvrig den første vestlige allierte som lovet tunge angrepskjøretøy, hvilket det tok tid for andre å etterfølge. Challenger 2s spesialutdannede mannskap vil imidlertid ikke enkelt kunne tiltre som mannskap på de tyskproduserte Leopard 2 uten ytterligere opplæring om det skulle bli nødvendig.

US-amerikanerne vil også innlemmes i leveransen av stridsvogner til Ukraina. Dette med leveranse av 31 enheter av dennes M1 Abrams stridsvogner.

 

Russerne truer med atomkrig dersom tap

Russlands ambassadør i Berlin Sergei Nechayev

«Tyskland avviser sitt historiske ansvar relatert til annen verdenskrig og tar konflikten opp til et nytt nivå», mente Russlands ambassadør i Tyskland, Sergei Nechayev. Etter Tysklands godkjennelse av levering av Leopard 2 stridsvogner til Ukraina, fortsatte den russiske ambassadøren med at, «Berlins beslutning om å godkjenne leveringen betydde at tyskerne tilsidesatte sitt historiske ansvar overfor Russland som følge av nazistenes forbrytelser under andre verdenskrig. Avgjørelsen vil eskalere konflikten til nytt nivå som motsier uttalelser fra tyske politikere om at Tyskland ikke ønsker å bli trukket inn i pågående krig».

 

Russlands ambassadør i USA Anatoly Antonov

President Putin og dennes medløpere hevder at stridsvogn-samarbeidet er direkte innblanding i Ukraina-krigen, og truer med atomkrig dersom ukrainerne vinner krigen på slagmarken. Russlands ambassadør i USA, Anatoly Antonov, uttalte seg også på onsdag. Denne sa noe som forstås som at «Berlins og Washingtons godkjenning av leveranser av stridsvogner til Ukraina var en provokasjon mot den russiske føderasjonen».

 

 

Russiske trusler lite reelle

Oljeplattform i Nordsjøen

Analytikere mener imidlertid at det er usannsynlig at russerne vil gå i direkte konfrontasjon med Nato-allierte, fordi russerne ikke kan vinne. Det er nok mer sannsynlig at russerne vil gjennomføre diverse sabotasjeoperasjoner av samme type som sabotasjen mot Nord Stream-rørene, hvilket er vanskelig å spore direkte tilbake til russerne som ansvarlige.

Dette vil følgelig ikke automatisk utløse artikkel fem i Nato-pakten. Det medfører imidlertid at Norge og dennes partnere, eksempelvis må være meget aktpågivende med hensyn til sin aktivitet og installasjoner på kontinentalsokkelen, samt i omliggende havområder med tilhørende rør- og ledningssystem.

 

Featured image: Forbundskansler Olaf Scholz besiktiger stridsvognen Leopard 2

30/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!