ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Den republikanske presidenten Donald Trump innsatte triumferende Amy Coney Barrett som etterfølger av den liberale Høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg som døde i september i fjor, 87 år gammel. Seks av den amerikanske Høyesteretts ni dommerne er derfor nominert av republikanske presidenter. Dommere i USA har, som i andre land, en tendens til å stemme taktisk for seg selv, samt også taktisk politisk.

 

Det er den beroende president som nominerer dommerne i USAs Høyesterett (Supreme Court of the United States). Antallet av dommere i denne retten framgår imidlertid ikke av grunnloven, men bestemmes av Kongressen. Dette slik at når ett parti kontrollerer både presidentskapet og Kongressen kan endring av antall dommere i Høyesterett skje. Det vises for øvrig til artikkel i www.em24.uk – «Amy Coney Barrett beskikket som Høyesterettsdommer i USA» – link: https://www.em24.uk/amy-coney-barrett-beskikket-som-hoyesterettsdommer-i-usa/

 

Høyesterett kan blokkere presidentens beslutninger

President Barack Obama

Den demokratiske presidenten Joe Biden, som rimeligvis bare kan påregne støtte av et mindretall av Høyesteretts dommere i særlige partipolitiske saker, kan risikere at en rekke av dennes beslutninger blir underkjent av Høyesterett. Dette skjedde med Bidens demokratiske forgjenger Barack Obama. Denne tapte flere saker i Høyesterett enn noen annen moderne president. Mens president Biden ventet på den formelle innsettelse i embetet, sa imidlertid denne til pressen rett før nyttår i fjor, kanskje på spøk, at han ved en eventuell anledning ville komme til å nominere tidligere president Barack Obama som dommer i Høyesterett, dersom denne aksepterte dette. Biden fortsatte med å forklare at han ellers generelt ville utnevne til Høyesterett den typen mennesker som ser på grunnloven som et «levende dokument». Han framhevet videre at han tidligere, for mange år siden, hadde sagt at «jeg vil være fornøyd når halvparten av retten er kvinner».

Ideen om å utnevne Obama til Høyesterettsdommer en imidlertid en brukt idé. Den demokratisk nominerte presidentkandidaten Hillary Clinton sa i 2016 at utnevnelse av Obama som Høyesterettsdommer ville være en «god idé», da hun ble forespurt om det samme under kampanjen før valget. Obama ville i tilfelle heller ikke være den første presidenten som byttet rolle. Den tidligere presidenten William Howard Taft, som var den 27. presidenten i perioden fra 1909 til 1913, fungerte senere som Høyesterettsdommer.

Obama ble selvfølgelig forespurt om det samme som Bidens bifallende forslag. Ville han, den usedvanlig aktive personen som han er, ha temperament for å bero i en monoton stilling resten av sitt liv ved å sitte og skrive meninger. Obama svarte at «da jeg kom ut av jusstudiet valgte jeg å ikke ekspedere. Dels fordi jeg var en eldre student, men delvis fordi jeg ikke tror jeg har temperament til å sitte i et kammer og skrive meninger».

 

Saken vedørende dommer Merrick B. Garland

Lagmann Merrick B. Garland

En gruppe «progressive» amerikanere med særlig interesse for amerikansk rettslig styresett, hevder at republikanerne urettferdig fikk en fordel av retten ved å blokkere president Obamas nominasjon av Merrick B. Garland til Høyesterettsdommer i 2016.

De «progressive» ønsker å utvide Høyesterett med flere seter, sette tidsbegrensninger for dommeres funksjonstid, eller innføre andre endringer som en måte å kompensere for makten som hvilken som helst president kan påvirke. Konservative har fordømt innsatsen som rettskorrupsjon i likhet med president Franklin D. Roosevelts mislykkede innsats på 1930-tallet, uten at vi skal gå inn på denne saken her.

Som etterfølger av avdøde Høyesterettsdommer Antonin Scalia nominerte altså president Obama den 16. mars 2016, Merrick B. Garland. På tidspunktet for nominasjonen var Garland lagmann i lagmannsrett for District of Columbia Circuit. Denne ledige stillingen i Høyesterett oppsto i løpet av Obamas siste år som president. Bare noen timer etter at Scalias død hadde blitt kunngjort, sa senatets majoritetsleder Mitch McConnell, at han ville betrakte enhver utnevnelse av ny Høyesterettsdommer av den sittende presidenten som ugyldig. Han sa at neste Høyesterettsdommer skulle velges av neste president. Senatdemokrater kritiserte flyttingen av valget til den neste presidenten fra den beroende, som uvanlig. Det ble også bemerket at det var tilstrekkelig med tid til å stemme kandidaten før Obama hadde fratrådt. Denne situasjonen var prinsipielt ganske enestående, ettersom den demokratiske presidenten hadde muligheten til å nominere en Høyesterettsdommer mens republikanerne kontrollerte USAs Senat.

 

Korrupsjon i Senatet

Senator Mitch McConnell

Senatets majoritetsleder Addison Mitchell «Mitch» McConnells redelighet er imidlertid i denne sammenheng like interessant relatert til President Trumps nominasjon og innsettelse av Amy Coney Barrett etter Høyesterettsdommeren Ginsburg, hvor Trump trodde han kunne dra nytte av Høyesterett for fortsatt å bero i sin stilling dersom han skulle tape valget i november. Derfor ble vel alle saksanlegg vedrørende angivelig falsk stemmeavgivning reist omkring i landet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

Vedrørende den republikanske president Trumps nominering av den republikanske Barrett, fremmet ikke McConnell tilsvarende synspunkter slik denne hadde gjort tilknyttet den demokratiske president Obamas nominering av Garland. Når det gjelder McConnell stemte denne mot impeachment av president Donald Trump, som anført i artikkel i www.em24.uk – «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

Umiddelbart etter avstemmingen i impeachmentsaken, uttalte imidlertid McConnell at, «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day». Dette gjorde McConnell for å beskytte sin politiske framtid. I impeachmentsaken opptrådde McConnell som dommer og han stemte mot sin overbevisning og loven for å beskytte seg selv og partiet, han var derfor ubetinget korrupt.

 

Ønske om endringer i Høyesterett

Dommere i USAs Høyesterett

Om hvordan og om hvorvidt amerikansk Høyesterett skal endres, har nok ofte vært oppe til diskusjon. Høyesterett har vært besatt med kun ni medlemmer siden rett etter borgerkrigen. Retten er høyt belastet, særlig forekommer dette når Kongressen er nesten jevnt fordelt mellom de to partiene. Ett forsøk fra president Biden på å øke antall dommere vil i tilfelle kreve godkjennelse av Kongressen og vil sikkert bli møtt med sterk motstand spesielt fra republikanerne. «Progressive» krefter i det demokratiske partiet presser imidlertid Biden til å forsøke å øke antall seter i Høyesterett for å balansere rettens konservative, overbærende flertall.

 

Utnevnt opprettingskommisjon for Høyesterett

President Joe Biden

I en kjennelse i dag har president Biden således utnevnt en opprettingskommisjon omfattet 36 medlemmer, for å studere endringer i prosessen med å nominere dommere, utvidelse av Høyesterett og de potensielle konsekvensene derom. Kommisjonen vil bli ledet av Bob Bauer, som var advokat i Det hvite hus for president Obama og Cristina Rodriguez som nå er Yale Law School-professor, men har også arbeidet for Obama-administrasjonen. Kommisjonen kommer også til å undersøke andre potensielle endringer, slik som eksempelvis tidsbegrensninger for dommere. Det er nå slik at dommerne sitter i embetet til de dør, om de ikke av andre grunner trekker seg. Dette vil Biden tilsynelatende endre.

Det er ikke klart om Biden-kommisjonen av seg selv vil avklare dennes stilling. I henhold til Det hvite hus’ ordre om å etablere den, er det ikke betinget at kommisjonen skal være innstilt på å kunne gi noen spesifikke anbefalinger ved avslutning av granskingen.

 

Korrupt også i norsk rettsvesen

Oslo tinghus

I norsk rett er det en rekke tilfeller at dommere avsier kjennelser for å beskytte kollegaer eller bekjente. For å unngå «tit for tat-situasjon» har redaksjonen i dette norskspråklige utenlandske media, som automatisk oversettes og kan leses på verdens hundre største språk, tusentalls med kommentarer til dennes artikler, hvilke hittil stort sett er tilbakeholdt.

 

https://www.em24.uk      Traducir esta página

EM24 Europmedia|EM24 Europmedia

Ved å trykke på Traducir esta página, eller samme ordlyd på det språk som gjelder hvor leseren befinner seg, kan det velges mellom 100 språk. (Denne artikkelen er skrevet i Spania derfor spansk.)

Det vises imidlertid til ett par eksempler på artikler i www.em24.uk hvor en del kommentarer er sluppet gjennom som eksempler av redaksjonen. Artikkelen «Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder skrevet av redaksjonen – link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/

Dessuten kommentarer til artikkel – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-ricardo-lagos/ skrevet av den tidligere kjent presidenten i Chile, Ricardo Froilán Lagos Escobar, hvilken hittil har hatt karriere som sitert fra artikkelens featured image:

Ricardo Lagos, Former President of Chile; tenacious fighter for democracy and human rights; implemented health reform; and reduced economic inequality while diversifying Chile’s external trade in the era of globalization.
•President of Chile 2000-2006
•UN Special Envoy on Climate Change (2007-10)
•Commissioner for the WHO’s Commission on the Social Determinants of Health •Commissioner for the Global Commission on Drug Policy
•Professor-at-large on International Relations at Brown University, US (2008-15)

05/10/2020»

 

FORMÅLET til EM24 EuropMedia
Det siteres fra EM24 EuropMedia sitt formål, – https://www.em24.uk/formal/  som står opplyst øverst på logo-siden siden under begrepet TRENDING: « Vårt formål – er å være en online avis opprettet for å gjøre verden mer rettferdig for deg og dine medmennesker. EM24 vil spesielt kommentere korrupsjon og urettferdighet, men også håndtere saker som har generell interesse for den sosiale debatten både i Europa og andre steder i verden.

Du kan legge inn tips og kommentarer på et hvilket som helst språk. Ingen hendelser er for ubetydelige, ingen hendelser er for enorme for EM24. Det er vårt ønske at du hevder dine egne meninger, selv om det kan provosere andre lesere. Du er din egen redaktør. Vi er interessert i å motta opplysninger fra deg ved hjelp av tips, artikler og videoer, om emner som korrupsjon blant politikere, rettsvesen, økonomi, næringsliv, sport eller alt du kanskje tror ​​kan være av felles interesse. Vennligst send vedhengt, hvis du har bilder eller du kan også sende video til: tips@em24.uk. Du kan velge hvilket som helst språk du vil for å kontakte EM24 EuropMedia. Benytt gjerne vårt tipsskjema».

 

Framsett kommentar til våre artikler
Lesere oppfordres til å framsette kommentarer i feltet under artikkelen. (Det kan også sendes email.) Det er aldri blitt oppfordret til dette tidligere. Der hvor det eventuelt er dommere inne i bildet, opplys også navnene på disse. Skriv stikkordmessig hva du mener hvilken korrupsjon som er begått. Dersom du kan være redd for represalier ved å opplyse om saken, anfør dette. Det finnes uansett i samfunnet en rekke mennesker som vil kunne stå i brodden for å sørge for å avsette dommere eller andre som har vært korrupte og de som har mulighet til å få avsatt en dommer eller en korrupt beslutningstager og ikke gjør dette, bør også fjernes fra dennes posisjon, embete eller stilling.

 

 

 

Featured image: USAs Høyesterett

09/04/2021