ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinesiske analytikere hevder at speaker i den amerikanske Kongressen, Nancy Pelosis Taiwan-besøk vil komme til å intensivere beroende kontrovers mellom USA og Kina.

 

Militær konfrontasjon

Speaker Nancy Pelosi

Kinesiske statsmedier skjerpet mandag sine stridstrusler mot Kongressens frittalende Speaker Nancy Pelosis meddelte besøk til Taiwan, med advarsler om at besøket kan utløse en militær konfrontasjon mellom landene.

Kongressens speaker har ikke vært på Taiwan siden speaker Leroy Gingrich besøkte øya rett før århundreskiftet.

De amerikanske myndighetene har ikke sett det tjenlig å provosere kineserne med noe besøk i mellomtiden på den omstridte øya. Det vises til avsnittet «Nancy Pelosi besøker Taiwan» i artikkelen «Increased tensions between China and the US associated with Taiwan» – link: https://www.em24.uk/increased-tensions-between-china-and-the-us-associated-with-taiwan/.

 

Tidligere utenriksminister Mike Pompeo

Den mest aggressive fløyen av det kinesiske kommunistpartiet siterte den tidligere republikanske utenriksministeren Mike Pompeo, som tilbød seg å følge Pelosi på hennes reise. Pompeo var direktør for Central Intelligence Agency – CIA, fra 2017 til 2018, og var deretter tilsatt som utenriksminister fra 2018 til 2021.

Kinesiske statsmedier var tidvis sterkt negative mot Pompeo og framstiller denne tilsynelatende som fortsatt talerør for amerikansk politikk. Dette idet Pompeo forsøker å sette søkelyset på seg selv tilknyttet Pelosis Taiwan-besøk.

Mike Pompeo er faktisk en person som kan bli en aktuell presidentkandidat ved neste valg i USA, dersom justisdepartement makter å tilsidesette tidligere president Donald Trump tilknyttet hans deltagelse i 6. januar-angrepet i fjor på Kongressen, eller at Trump selv legger inn årene som muligens kan ende bli et minnelig, fordekt forlik med myndigheten ved han ikke stiller til nytt valg. Som Trumps tidligere nære medarbeider, må vel inntil videre Pompeo taktisk holde seg i ro.

 

Republikanere skyver på

Kinesiske fly mot Taiwan

Kineserne mener at republikanerne vil framprovosere at demokraten Pelosi skal foreta seg provoserende trekk overfor Kina, som de selv hensiktsmessig valgte ikke å gjøre den gang disse besatt embetet. Pelosis omstridte besøk vil kunne dra hele den demokrat-ledede regjeringen inn i en sterk opposisjon til Kina, mener kinesiske politiske analytikere. President Joe Biden har derfor anbefalt Pelosi til ikke å foreta det planlagte besøket, ettersom tilstramming av situasjonen mellom Kina og USA vil kunne virke til fordel for republikanerne ved kommende presidentvalg, dessuten også virke negativt ved det kommende mellomvalget.

Noen republikanerne som oppfordrer Pelosi til å holde fram med sitt planlagte besøk, gjør det til et poeng at president Biden rett og slett ikke kan tillate at USA blir sett på som bekymret eller skremt og kontrollert av kinesiske trusler. Dette spesielt grunnet Russlands invasjon av Ukraina, hvilket kan føre til at Beijing lett kan konkludere med at det er mulig å angripe Taiwans territorium med militær makt uten særlig reaksjon fra amerikanerne.

 

Kan Pelosis fly bli skutt ned?

Ruten til Korean Air Lines Flight KAL007

Dersom Pelosi og hennes rådgivere ikke endrer sine planer om besøket, vil det kinesiske fastland framholde at Taiwan er en juridisk del av fastlands-Kina, og muligens kunne lansere en flyforbudssone over Taiwan.

Dette kan i verste tilfelle til og med kunne føre til nedskyting av flyet, slik et koreansk passasjerfly med 269 ombord ble nedskutt i 1983, på vei fra New York til Seoul, med mellomlanding i Anchorage. Flyet hadde krenket sovjetisk territorium ved feilnavigasjon og alle om bord ble drept. Det var ellers gjerne bombefly lastet med atombomber av hvilke mange alltid var i luften for bestandig å sikre gjengjeldelse, som fløy via Anchorage.

Kinas People’s Liberation Armys luftforsvar kan alternativt tvinge flyet ned på en flyplass på fastlands-Kina for å arrestere, fra kinesernes synspunkt, inntrengeren Pelosi. Fra amerikansk synspunkt må imidlertid dette bli å betrakte som en krigserklæring, selv om det nok neppe vil medføre noen sådan med den forsiktige demokraten Joe Biden i presidentskapet.

Alt er imidlertid mulig, framhever analytikerne fra den aggressive fløyen av det kinesiske kommunistpartiet, som sterkt motsetter seg besøk av den 82 år game amerikanske, særlig viljesterke politikeren Nancy Pelosi.

 

Kinesisk regjering mer moderat

Talsmann Zhao Lijian

Den kinesiske regjeringen er imidlertid ikke like krigslystne som partiets aggressive analytikere. Mandag opplyste det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian, å ha stanset disse ivrige analytikerne for eksplisitt å ha truet med en militær reaksjon. Likevel ble imidlertid USA av Zhao holdt ansvarlig for eventuelle ubehageligheter som måtte oppstå, relatert til et mulig besøk av Pelosi. Zhao presiserte at Kina i tilfelle ville komme til hevde både sin suverenitet og territorielle integritet.

Det som rimeligvis ikke kan betegnes som annet enn et rent skuespill, framholder imidlertid analytikerne fortsatt, til tross for regjeringens uttrykkelige moderasjon, sin påstand om at amerikanerne må forberede seg på en militær konflikt. Analytikerne vil ellers ikke kunne ha framholdt sin påstand i det kinesiske diktaturet, dersom disse ikke hadde en rolle i et pågående komediespill. Da ville analytikernes synspunkter etter regjeringens uttalelser ha vært uønsket.

Talsmann Zhao uttalte også at, «Vi er fullt forberedt på enhver eventualitet. Dersom det fra amerikansk side insisteres på å gjennomføre besøket, vil vi på kinesisk side ta faste og sterke tiltak for å ivareta vår suverenitet og territorielle integritet. USA må påta seg det fulle ansvar for alle alvorlige konsekvenser som oppstår av det.»

På et direkte spørsmål fra en reporter, om Kina truet med en militær reaksjon mot Pelosis potensielle reise til Taiwan, svarte Zhao med å vise til sin ovenfor refererte bemerkning, «Jeg har nettopp gjort vårt standpunkt klart. Dersom amerikanerne insisterer på å avlegge dette besøket, vil Kina reagere med sterke mottiltak.» Hvoretter Zhao anførte at, «Kina har i seneste uke, gitt Biden-administrasjonen stadig strengere trusler.» I går skal Zhao ha antydet at forutsetningen for at forholdet mellom Beijing og Washington først kan bli nedkjølt, er avhengig av at USAs retorikk tilknyttet at «Taiwan-relaterte spørsmål» dempes.

 

Uansett beslutning, vil kunne få følger

Taiwansk militærøvelse

Oppfatning om at Biden-administrasjonens er svake, vil eskaleres dersom Kina kan dikterte hvor høytstående amerikanske embetsmenn kan reise, mens kineserne på motsatt side vil oppfattes som svake ved å tillate Pelosi å besøke Taiwan uten massiv kinesisk reaksjon.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping vil sannsynligvis frykte at Pelosis høyprofilerte besøk til Taiwan, vil få Xi til å framstå i øynene til andre av dennes partikollegaer, å ha en ikke tilfredsstillende håndtering av en de viktigste sakene for den samlede kinesiske ledelsen, omfattet framtiden til øya Taiwan. Dette tatt i betraktning av det økonomiske tilbakeslaget den kinesiske presidenten har oppnådd ved sin null-covid-politikk med nedstengninger. Det er derfor ikke umulig at president Xi, som er på vei inn i sin fjerde periode som landets president, vil forsøke å utnytte Pelosis Taiwan-besøk for å demonstrere at han fortsatt leder Kina med fast hånd.

 

Oppheve Carter avtalen

Tidligere president Jimmy Carter

Skulle imidlertid kineserne forsøke å forhindre Pelosis fly å lande vil det klart kunne oppstå en krise i Taiwanstredet, som vil kunne bli langt farligere enn tidligere tvister mellom Washington og Beijing. Det er nok heller ikke særlig sikkert at kineserne kun vil nøye seg med diplomatiske trekk uten også å demonstrere sin militære tilstedeværelse, men eksempelvis i tilegg også forsøke å sabotere USAs nærmest desperate avhengighet av taiwanske produsenter av databrikker.

Det blir hevdet at Pelosi som representant for Representantenes Hus, «aldri skulle trenge å spørre et utenlandsk diktatur eller utenriksdepartement om tillatelse til å besøke USAs venner og allierte».

Det er ellers enkelte som hevder at USAs Kina-politikk må endres og at forholdet mellom USA og Taiwan må normaliseres. President Jimmy Carters anerkjennelse av «Kina som ett land» var basert på at Beijing løste sine forbindelser og forforpliktelse til Taiwan, samt i tilfelle å annektere landet med fredelige demokratiske midler. I stedet har Kina fortsatt å true øya med makt. USA og Kina er imidlertid i dag blitt så store handelspartnere og har et avhengighetsforhold, slik at kineserne har lite å stille opp med mot opphevelse av president Carters avtale utover annet enn krigsrelaterte disposisjoner.

 

Hvordan betrakter selv Taiwan situasjonen?

Taiwans president Tsai Ing-wen

Hittil har den taiwanske regjeringen utad vist en nærmest likegyldighet til Pelosis bebudede besøk. Et verdensomfattende økonomisk media har imidlertid stilt ansvarlige personer for nasjonal sikkerhetspolitikk på Taiwan spørsmål om hvordan forholdet tilknyttet besøket ble oppfattet på øya, men oppnådde vel kun spekulative og hypotetiske svar utover tilsynelatende å ha forstått at taiwanerne føler både engstelighet og angst grunnet kontroversen. Dette omfattet Beijings mulig reaksjon og Taiwans framtid.

Dersom USA skulle trekke seg tilbake kunne kineserne oppfatte dette som at disses skremselstaktikk fungerer. Biden-administrasjonens mening synes imidlertid ennå ikke helt avklart selv om Biden altså skal ha advart mot besøket og mener at det amerikanske forsvaret ikke er fornøyd med et sådannet besøk på det nåværende tidspunkt. Pelosi kan jo også bli syk og ikke behøver reise i disse koronatider. Dette slik at hun må utsette sitt besøk inntil videre, hvilket vil gi en mulig løsning på kontroversen.

 

 

Featured image: Taiwans hovedstad Taipei City

26/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!