ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Pave Francis kommer til den vestlige provinsen Alberta i Canada for å framsette en formell beklagelse og unnskyldning fra den katolske kirken, for overgrepene foregått mot urbefolkningen i generasjoner.

 

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk, «Terror in Canada’s boarding schools for indigenous children» – link: https://www.em24.uk/terror-in-canadas-boarding-schools-for-indigenous-children/

 

Pave Francis

Pave Francis kommer til den vestlige provinsen Alberta i Canada for å framsette en formell unnskyldning fra den katolske kirken for overgrepene foregått i generasjoner, hvilke er beskrevet i ovennevnte artikkel som omfattet den katolske kirkens overgrep og kulturell undertrykkelse i generasjoner ved katolske internatskoler over hele Canada. Det protestantiske kirkesamfunn som drev andre skoler i samarbeide med regjeringen, synes foreløpig ikke å være påstått involvert i angjeldende genocide mot sin urbefolkning.

 

Det armenske folkemordet

President Recep Erdoğan

Det amerikanske Representantenes Hus vedtok den 29. oktober i 2019, et lovutkast om å anerkjenne og fordømme tyrkernes genocide i perioden fra 1915 til 1918, omfattet 1,5 millioner av den armenske befolkningen. Det vises til artikkelen «Det armenske folkemordet anerkjent av USA» – link: https://www.em24.uk/det-armenske-folkemordet-anerkjent-av-usa/

Den tyrkiske presidenten Recep Erdoğan svarte imidlertid umiddelbart med et tit-for-tat-angrep mot amerikanerne, i hvilke denne påpekte US-amerikanske indianerdrap. Det vises til artikkelen «Erdoğan med tit-for-tat-angrep på USA» – link: https://www.em24.uk/erdogan-med-tit-for-tat-angrep-pa-usa/

 

USAs folkemord mot indianerne

Amerikanske indianere

Det vises til avsnittet «USAs språk i Florida og på Østkysten» i artikkelen «Nordamerikanske språk» – link: https://www.em24.uk/nordamerikanske-sprak/

Her er det beskrevet at etter at USA kjøpte Florida fra Spania i 1821, og senere i 1845 innlemmet i territoriet som USAs 27-ende stat, ble alle indianere som bodde på territoriet og holdt seg i ro og drev jordbruk, i det vesentlige tvangsforflyttet til Oregon sammen med andre tvangsforflytninger av US-indianere.

Tvangsforflytningene bevirket at indianerne ble smittet av europeernes medbrakte sykdommer, kanskje også vanlige barnesykdommer, mot hvilke indianerne ikke hadde nedarvet immunforsvar og følgelig ikke var resistente og derfor døde.

Dette var et av historiens etter hvert største, kjente genocide eller folkemord, hvilket viser at Canadas naboer, US-amerikanerne heller ikke er uskyldige i folkemord av den amerikanske ur-befolkningen. Det ser imidlertid ut til å være langt fram til den ur-amerikanske befolkningen, både i Sør og Nord-Amerika, vil være likestilte med de europeiske innvandrerne og for så vidt senere, innvandrere fra hele verden.

 

Det kurdiske folkemord

Kurdisk familie

Kurderne som er et folk omfattet 35 millioner hensyntatt flyktninger i øst og vest, men beror for det meste i Midtøsten og Tyrkia. Ifølge en romersk skribent på 500-tallet, skal ha folkegruppen ha nord-europeisk herkomst. Disse er statsløse og blitt utsatt for et evig pågående genocide fra mange aktører, land og dets tyranner, der disse er bosatt. Det vises til artikkelen «Et evig pågående folkemord» – link: https://www.em24.uk/et-evig-pagaende-folkemord/

Tyrkerne forsøker for tiden blant annet å tvinge finnene og svenskene til å utlevere kurdere som har tatt opphold i disse landene, for sikker henrettelse for terrorisme i Tyrkia. Dette ettersom Tyrkia som andre medlemsland i alliansen Nato, har vetorett ved opptak av nye medlemmer. Disse nordiske landene ønsker medlemskap i alliansen grunnet trussel fra Russland i øst. Tyrkias president Erdoğan tilbyr derfor sin «venn», den russiske presidenten Vladimir Putin, Finland og Sverige langs Østersjøens kyster, alliansefri i eventuelt påkomne tilfelle for russerne. Det vises til artikkelen «Sweden formally applies for Nato membership» – link: https://www.em24.uk/sweden-formally-applies-for-nato-membership/

 

Folkemord skjer over hele verden

Rohingya-flyktninger fra Myanmar

Det vises ellers til en rekke artikler tilknyttet genocide i EM24 EuropMedia. Amerikanerne fordømte også på samme måte, kinesernes behandling av uighurene. Det vises til artikkelen «Uyghur human rights policy act – proposisjon vedtatt av USA’s senat – link: https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

Kineserne bedriver for øvrig også andre snedige folkemord, mot tibetanere og andre minoriteter. Det vises til artikkelen «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/

 

Også Nobels fredsprisvinnere bedriver genocide

Aung San Suu Kyi

Det bør eksempelvis nevnes at til og med Aung San Suu Kyi, som fikk Nobels fredspris i 1991 for sin kamp for demokrati i Myanmar, mens hun var landets leder, fordekte i sin forklaring for Den internasjonale domstolen i Haag, sitt lands genocide mot rohingya-muslimer. Dette omfattet massedrap og henrettelser av sivile, babyer som ble kastet til døde, massevoldtekter og landsbyer nedbrent til grunnen.

Til denne prisvinnerens forsvar bør imidlertid for ordens skyld nevnes at situasjonen i Myanmar, tidligere kjent som Burma, en del av det britiske Empire of India inntil 1937, kunne ha tvunget prisvinneren inn i den omtalte situasjonen i retten.

Hæren kuppet da senere også landets sivile styre og fredsprisvinneren ble fengslet. Det vises til artikkelen «Den internasjonale domstolen i Haag dømte Myanmar til å beskytte rohingya-muslimer» – link: https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-i-haag-domte-myanmar-til-a-beskytte-rohingya-muslimer/

 

Tigray folkemordet

Statsminister Abiy Ahmed

En annen Nobels fredsprisvinner i 2019, er Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som ifølge en rapport fra Amnesty International har ledet sine tropper og milits til bortføring og voldtekt av kvinner og småjenter, samt massedrap i Tigray. Det vises til artikkelen «Statsminister Abiy Ahmed har ledet seksuell vold i Tigray» – link: https://www.em24.uk/statsminister-abiy-ahmed-har-ledet-seksuell-vold-i-tigray/

 

 

Ermineskin Indian Residential School

Kanskje ti-tusenvis av medlemmer av urbefolkninger forventes å samles i dag, i det lille præriesamfunnet Maskwacis i Alberta, som er sentrum for fire Cree-stammer, for å høre den ovennevnte, etterlengtede erkjennelse og unnskyldning fra pave Francis, for generasjoner med overgrep og kulturell undertrykkelse ved katolske internatskoler over hele Canada. Etter planen ankommer paven på morgenen i dag, til den i dag delvis nedrevne Ermineskin Indian Residential School. Paven tar der en pause for bønn, både på skolen og ved en nærliggende kirkegård, hvoretter han vil snakke med overlevende fra både denne skolen og andre tilsvarende skoler, deres slektninger og støttespillere.

 

Pavens ankomst

Pave Francis ankom i går til byen Edmonton, som er provins-hovedstad i Alberta. Han ble møtt av representanter for Canadas tre viktigste urfolksgrupper omfattet First Nations, Metis og Inuit, dessuten politiske, verdslige og geistlige dignitærer eller celebriteter. Deretter benyttet den for tiden rullestol-sittende 85 år gamle paven, resten av dagen til å hvile etter den lange flyreisen.

 

Statsminister Justin Trudeau

Den kanadiske regjeringen har innrømmet at fysiske og seksuelle overgrep var utbredt i de statsfinansierte katolske skolene, som opererte fra 1800-tallet til den siste skolen ble nedlagt i 1997. 150.000 urbefolkningsbarn hevdes å ha blitt tvunget fra familiene sine for å bli isolert fra disses hjemlige påvirkninger, herunder opplæring i sitt morsmål og kultur. Dette med hensikt å assimilere barna inn i Canadas kristne samfunn.

Statsminister Justin Trudeau, som i fjor unnskyldte den tidsangjeldende regjeringspolitikken tilknyttet skolesystemet, har meddelt at denne vil delta på Maskwacis-arrangementet sammen med andre myndighetspersoner.

Mandag ettermiddag skal pave Francis besøke en katolsk menighet i Edmonton Sacred Heart Church of the First Peoples, som har en menighet som er spesielt orientert mot urfolket og dennes kultur og innlemmer urfolksspråk og skikker i den katolske liturgien. Denne kirken ble på nytt innviet i forrige uke etter å ha blitt restaurert etter en brann.

For at pave Francis personlig ved besøket bedre skal forstå denne kirkens innsats, etter dennes beste evne, tilknyttet lindring av den skadelidende situasjon vil det i forbindelse med kirkebesøket bli vist fram forsyninger som kirken regelmessig gir til trengende av Edmontons assimilerte urbane urbefolkning, inkludert informasjon om at mange får 75.000 dollar i økonomisk bistand.

Mange vil nok benevne dette som en form for avlat, men likevel er dette utvilsomt et nyttig foretak hvordan man enn oppfatter situasjonen. Den canadiske stat har også bedyret å betale den belastede urbefolkningen erstatning. Alt kan dog likevel ikke opprettes med penger eller middelaldersk katolsk avlat, som blant annet fikk Martin Luther til å foreta oppslag av dennes 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg for 500 år siden. Det vises til artikkelen «Luthers forbud mot enhetlig kristendom 500 år» – link: https://www.em24.uk/luthers-forbud-mot-enhetlig-kristendom-500-ar/

 

Paven vil besøke ulike canadiske distrikter

Det kanadiske territoriet Nunavut

Pave Francis med følge, vil forbli i Canada i seks dager og vil også besøke andre relevante steder i Alberta, Quebec City og hovedstaden Iqaluit i det kanadiske territoriet Nunavut, helt i nord.

Paven holdt tidligere i vår, messe i Vatikanet i lag med inviterte delegasjoner fra urfolksgruppene Metis og Inuitter. Messen kulminerte den 1. april, med en historisk beklagelse og unnskyldning omfattet «overgrepene begått av noen av katolske emissærene på internatskolene», hvor altså tusenvis av barn døde av sykdom, dog angivelig visstnok også i brann, dessuten også av andre årsaker.

De avskyelige funnene det siste året, på de tidligere katolske internatskolene som beskrevet i den innledningsvise artikkelen, omfattet hundrevis av nyoppdagede gravplasser, har selvfølgelig trukket til seg både internasjonal oppmerksomhet og sterk aversjon.

Katolikkene drev et flertall av de kanadiske internatskolene, mens forskjellige protestantiske kirkesamfunn drev andre skoler også i samarbeid med regjeringen. Men alle fakta foreligger ikke om disse hendelsene i Canada. Folkemord blir gjerne fordekt av styresmaktene i generasjoner. Den katolske kirken med Vatikanet i spissen, har på samme vis tradisjonelt tilbakeholdt for den katolske kirken, negative fakta.

Det spørres om den forrige paven trådte tilbake for å beskytte presteskapets ugjerninger, eller ikke ønsket å ta stilling til de rapporterte, hittil fordekte udådene? Pave Francis sin erkjennelse tilknyttet de grusomme hendelsene i Canada, er derimot prisverdig.

 

Featured image: Pave Francis møter indigenous befolkning i Canada

25/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!