ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Pentagon kunngjorde mandag at de ville kjøpe tusenvis av ubemannede droner og andre autonome enheter i løpet av de neste to årene, med henvisning til at det hadde gått altfor sakte med å omfavne ny teknologi som er «liten, smart, billig» og som kan styrke USAs militære når det forbereder seg på mulig framtidig konflikt med Kina.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Drone strikes in Moscow» – link: https://www.em24.uk/drone-strikes-in-moscow/

 

Tilpasse seg informasjonsalderen

Viseforsvarssekretær Kathleen Hicks

 

Viseforsvarssekretær Kathleen Hicks sa i en tale på en samling av militære entreprenører, at Pentagon snart vil endre hvordan de kjøper den typen autonome enheter som det ukrainske militæret har brukt de siste 18 månedene for å hjelpe til med å forsvare seg mot den russiske invasjonen. Pentagon har ikke hensyntatt informasjonsalderen med henvisning til kunstig intelligens inkludert AI. Pentagons system ble utelukkende bygget for den industrielle tidsalderen.

 

Bremset innovasjon

 

Kina har utvidet sitt militære ved å investere i fly, skip, missilsystemer og andre våpen. Dette sløvet og bremset Pentagons innovasjon og hindret utnyttelse av de operative fordelene disse har hatt i flere tiår.

Pentagon må investere mer penger i rimeligere, enklere, mer forbrukbare våpen, som raskt kan anskaffes. Disse inkluderer den typen små droner som bærer bomber og beror i luften til de finner et attraktivt mål, samtidig som disse kan samle bilder og annen etterretning, hvilket kan deles med andre av de autonome dronene som kan utføre et angrep.

 

Masseproduserte droner

Kampdrone sverm

 

Innen 18 til 24 måneder vil Pentagon kjøpe tusenvis av de autonome systemene for droner for benyttelse over land og sjø av luftforsvaret, marinen og marinesoldatene, samt hæren.

Pentagon vil utfordre Kinas People’s Liberation Army – PLA, med massevåpen, for hvilket det vil være krevende å planlegge mottiltak og derfor vanskelig å slå tilbake.

Viseforsvarssekretær Hicks sin tale kommer som en del av kommentarene fra forsvarsledelsen, som betrakter den økende trusselen fra Kina de kommende år for med hensikt å invadere Taiwan, hvilket vil resultere i konfrontasjon med USA.

Pentagon ga ingen detaljer, herunder hvilke spesielle typer droner og autonomt overvåkingsutstyr som vil bli innkjøpt, ut over å benevne prosjektet «replikatorinitiativet».

Forsvarsdepartementet skal imidlertid ha uttalt at det ikke har råd til forsinkelse grunnet det vanligvis sendrektige kontraktssystemet som kan benytte år for å identifisere et behov og tildele midler til å kjøpe våpen. Spesielt gjelder dette kompliserte system som jagerfly og skip. Imidlertid skjer angjeldende teknologiske endringer raskt.

 

Som en sverm av mygg

GA-ASI–Multi-Use

 

Vanligvis lager forsvarsentreprenørene autonome, tradisjonelle droner, slik som General Atomics Aeronautical Systems modeller, som er blitt brukt i Irak og Afghanistan. Disse koster titalls millioner dollar, men her oppfattes det som at prosjektet tilsynelatende skal omfatte billige droner til noen få tusen dollar i enorm stor skala, for hvilke det avventes ny informasjon. Pentagon vil tilsynelatende skape selvstyrte dronevåpen som vil bre seg ut overalt over motpartens territorium som en sverm mygg eller bier og stikke der denne finner et attraktivt mål.

Det må påregnes store tap av disse dronene. Ukraina skal eksempelvis ha mistet 10.000 droner i måneden i krigen mot Russland. Russerne må imidlertid ha brukt betydelig mer kostnadskrevende utstyr for å skyte ned de ukrainske dronene.

Dronene vil spare våre mannskap for store tap, hensyntatt tap som ble påført ved konvensjonell krigføring slik som i andre verdenskrig, eksempelvis innledende mot Japan.

 

Featured image: Kampdrone

30/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE