EU-kommisjonen innledet mandag søksmål mot den britiske regjeringen vedrørende brudd på avtalen mellom EU og Storbritannia. London hadde selvstendig besluttet å forlenge overgangsperioden for regler i protokollen om Nord-Irland. Ordningen tilknyttet Nord-Irland var en av de mest komplekse hindringene i Brexit-forhandlingene.

 

Storbritannias avgang fra EU medfører at unionens ytre grense nå går langs grensene mellom republikken Irland og Nord-Irland og for unngå en hard grense mellom disse to, som forut har sett mange tiår med vold, i stedet bruke noen kontroller på varebefraktningen over Irskesjøen.

 

Fortsatt krav om myk grense
Storbritannia trenger således å implementere Nord-Irland-avtalen med EU for å opprettholde en myk grense mot den irske republikken for å unngå en tilstand som de voldelige tidene forut. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Vil konflikten i Nord-Irland gjenoppstå?» – link: https://www.em24.uk/vil-konflikten-i-nord-irland-gjenoppsta/ og «UK-Brexit uten avtale» – link: https://www.em24.uk/uk-brexit-uten-avtale/

 

Flertallet i Nord-Irland stemte Nei
Flertallet av Nord-Irland stemte Nei til Brexit, for å forbli i EU for å unngå grenseproblematikken med den irske republikken. Unionistmiljøet har oppfordret London til å eliminere Nord-Irland-protokollen da nord-irene tydeligvis ikke liker å bli kontrollert i Irskesjøen, som heretter har blitt den faktiske nye grensen mellom EU og UK forutsatt myk grense mot den irske republikken.

Alternativet er blitt at Storbritannia er delt i to mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia av Irskesjøen. Folk forsoner seg imidlertid ikke med dette, det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Nord-Irland stopper grensekontroll etter trusler» – link: https://www.em24.uk/nord-irland-stopper-grensekontroll-etter-trusler/

 

Årsaken til EUs søksmål
Denne barrieren som har oppstått avvises av både den eldre og yngre garde. En ny IRA-generasjon vil sikkert komme til å oppstå dersom det ikke kan finnes en annen løsning på avtalen. De nye kontrollene som den imaginære EU-grensen i Irskesjøen medfører, forårsaker handelsforstyrrelser. EU-kommisjonen har formelt kunngjort at Storbritannia har brutt EU-lovgivningen, hvilket kan medføre at EU-domstolen kan bøtelegge landet.

 

Storbritannia tilsidesetter Brexit-avtalen
Ved starten av mars måned hadde Storbritannia selvstendig besluttet å forlenge en overgangs-periode til de nye regler for eksport fra det britiske fastlandet til Nord-Irland, uten å søke EUs forutgående godkjenning. Britene hadde bare påstått at ett par sider hadde falt ut av saken i fjor, da britiske ministre omskrev britisk lov knyttet til Brexit-skilsmisseavtalen, som ville gitt britene fullmakt til å sløyfe store deler av avtalen knyttet til Nord-Irland. Man bør ikke se vekk fra at det kan ha vært planlagt forut for signaturen av Brexit-avtalen å tilsidesette det som ikke passet britene.

EU reagerte imidlertid straks på Storbritannias selvstendige beslutning om å forlenge overgangs-perioden som tillater eksport fra resten av Storbritannia til Nord-Irland, uten den kontroll som tollerne ikke turde å foreta etter å ha blitt utsatt for trusler. Denne kontrollen var imidlertid en del av Brexit-avtalen. Derfor tar EU nå rettslige skritt mot Storbritannia.

 

Washington blander seg i saken
Det hvite hus i Washington la seg imidlertid på mandag inn i tvisten og ba Storbritannia og EU om å bevare Langfredagsavtalen som USA hjalp til å megle fram i 1998. Den irskættede talskvinnen for Det hvite hus, Jennifer Rene Psaki, sa, «Vi fortsetter å oppmuntre både EU og den britiske regjeringen til å prioritere pragmatiske løsninger for å beskytte og fremme den hardt vunnet fred i Nord-Irland». Fredsavtalen endte en borgerkrig som hadde pågått i vel 30 år og krevd 3.600 liv, samt forvoldt store, både menneskelige og materielle skader. Avtalen mellom den britiske og den irske regjeringen resulterte i en maktfordeling mellom de protestantiske unionister, som ville beholde Nord-Irlands tilstedeværelse i Storbritannia, samt katolske nasjonalister og republikanere, som ønsket å innlemme norddelen av øya i den irske republikk. Langfredagsavtalen betinger å holde landegrensen åpen mellom republikken Irland, som er en del av EU, og Nord-Irland, hvilket er en del av Storbritannia.

Det var i tiden frem til Langfredagsavtalen befestningene med soldater og politi langs hele den omkring 500 kilometer lange grensen, fysiske blokader og grenseposter. Disse kunne med avtalen bli avviklet. Handel, persontransport og ellers normal trafikk over grensen kunne skje. Brexit har imidlertid forstyret denne idyllen. Dette slik at grensen mellom de to irske regioner heretter har blitt en grense mellom EUs indre marked som representeres av Irland og staten Storbritannia utenfor.

 

Beskyttelse av Nord-Irland
Å beskytte Nord-Irlands stilling var en del av Brexit-forhandlingene, som resulterte i utarbeidelsen av Nord-Irland-protokollen. I henhold til protokollen fikk derfor Nord-Irland en spesiell status ettersom denne forblir i EUs indre marked for jordbruksvarer og produserte varer. Dette betyr at det må foretas kontroll av slike varer på vei til Nord-Irland fra resten av Storbritannia, som altså ikke lenger er en del av EUs indre marked. Det vil således være nødvendig med kontroller, ekstra papirarbeid og ikke aller minst irritasjon, hvilket burde vært forutsett av forhandlerne.

 

IRA – Irish Republican Army
Spesielt vil nok Nord-Irlands ekstremister motsette seg denne kontrollen. Det er imidlertid vanskelig å finne noen annen utvei så lenge Nord-Irland skal opprettholde den åpne grensen mot republikken Irland eller Eire som landet lokalt benevnes. Det ville ellers kunne være en forretningsidé å importere ukontrollerte, engelske EU- tollbelagte varer til Nord-Irland og formidle disse solgt som tollfrie varer til EUs indre marked. Eller omvendt, EU-varer som i England er tollbelagt, solgt tollfritt på det engelske marked. Politiet vil nok således ikke mangle oppdrag.

 

Mannen som oppløste Storbritannia

Løsningen kunne ellers eksempelvis bli at ettersom Nord-Irland ønsket å bero innen EU, at man alternativt løste noe opp på forbindelsen til Storbritannia. Dette slik som utgangen av tilknytningen mellom England og Skottland vil kunne ende, ettersom skottene også fortsatt ville bero i EU. Den britiske statsministeren Boris Johnson vil kunne få et ettermæle som mannen som løste opp Storbritannia, dog rimeligvis bortsett fra Wales.

 

Storbritannia må etter Brexit finne nye markeder
I januar falt den britiske vareeksporten med 19,3 prosent grunnet et fall på 40,7 prosent i eksporten til EU. Importen av varer falt også med 21,6 prosent i januar, grunnet et fall på 28,8 prosent i importen fra EU. Den totale importen av varer fra land utenfor EU falt også med 12,7 prosent, men eksporten økte med 1,7 prosent.

Det hevdes at bare én fjerdedel kan påberopes covid-19-pandemien. Geografi er viktig for handel. Denne skaper imidlertid handelshindringer. Dessuten er gjerne forsyningskjeder regionale. Den britiske handel må tydeligvis, til tross for avstandene, vendes mot Afrika, Australia, Asia og Nord- og Sør-Amerika, for å kompensere for handelstapene grunnet Brexit. Britene har imidlertid fortsatt sitt Commonwealth og sitt verdensdekkende språk, hvilket selvfølgelig vil kunne gi landet fordeler i dennes søken etter nye handelspartnere.

 

 

Featured image: EU-Domstolen, beliggende i Luxemburg

20/03/2021