ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinas økonomi synes å være i en stødig tilbakegang. Aksjene hos eiendomsutvikleren China Evergrande, som nettopp har begjært amerikansk konkursbeskyttelse for the Southern District of New York etter gjelds mislighold, var i dag til salgs for 80 prosent redusert kurs.

 

Det vises til avsnittet «Syk økonomi» i artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «The BRICS group is expanded by six countries» – link: https://www.em24.uk/the-brics-group-is-expanded-by-six-countries/

 

Aksjene falt med 80 prosent på Hong Kong-børsen

Hong Kong børsen

 

Aksjekursen til den kinesiske eiendomsutvikleren China Evergrande, som hadde søkt konkursbeskyttelse for the Southern District of New York, falt med 80 prosent ved gjenopptagelse av handelen i dag, etter 17 måneders suspensjon ettersom selskapet fredag hadde publisert sine økonomiske resultater og oppfylt de øvrige noteringsreglene. Selskapet ble tatt av Hong Kong børsen i mars 2022. Dette ettersom selskapet ikke hadde publisert sine økonomiske resultater fra 2021.

 

Tvilsom framtid

China Evergrande

 

Resultatet for både 2021 og 2022, som nå ble publisert hvilket bevirket tillatelse til handel igjen, viste et samlet netto tap nær 113 milliarder dollar for disse to årene. Hertil kommer et tap på 5 milliarder dollar i løpet av inneværende års første halvår. Samlet gjeld overstiger 300 milliarder dollar, samt at en rekke bygninger ikke er ferdigstilt. Kontantbeholdningen er i kjapp bevegelse mot intet og tilsynelatende ikke stor nok til å dekke selskapets daglige drift.

Restrukturering er imidlertid påbegynt ved at kreditorene innledningsvis har fremmet et forslag til avstemming. Dette forslaget gjelder bytte av kreditorenes bestående, udekkede obligasjoner hos morselskapet China Evergrandes, i nye obligasjoner hos morselskapets to datterselskap. Dette selvfølgelig for å få brakt disse datterselskaps aktiva inn til dekning av morselskapets underbalanse. Det er således et åpent spørsmål om China Evergrande vil overleve i noe særlig lengre tid.

 

Vanlige forbrukere må betale

Interiør – ny kinesisk bolig

 

Særlig ille vil dette bli for huskjøpere som kan ha forskuddsbetalt, gjerne ved låneopptak, opp mot 70 prosent av boligens ferdige kostnad. Denne metoden med forskuddsbetaling gjorde det nok mulig i sin tid å etablere den store eiendomsutvikleren, slik det er blitt gjort for mange andre tilsvarende selskap.

China Evergrandes skjebne gir et bilde av den alvorlige situasjonen i hvilken kinesisk eiendomssektor, samt landets øvrige industri, befinner seg. Tilsynelatende har landets ledelse tatt en rekke gale beslutninger. Dette gjelder spesielt under handlinger relatert til korona-situasjonen. Dessuten har kineserne strukket strikken for langt tilknyttet sin utenrikspolitikk og derfor mistet eventuell global bistand. Det globale problemet er imidlertid at Kinas syke økonomiske tilstand kan smitte over på tredjeland.

Det vises til artikkelen «Will China’s economy follow Japan’s fate?» – link: https://www.em24.uk/will-chinas-economy-follow-japans-fate/

 

Featured image: Fra Hong Kong børsen

29/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!