ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Hva skal man gjøre med den ikke-biologisk nedbrytbare plasten som brukes i mat-emballasje og landbruk? Forskere retter nå sin oppmerksomhet mot mikroorganismer, enzymer, meitemark og insekter for å bryte ned plast.

 

Plast er å finne overalt også i landbruket. Plast benyttes i stadig større grad blant annet til emballasje for ferske matvarer i butikkene eller eksempelvis til å dekke bakken for å beskytte mot ugress, til å dekke til drivhus, samt et utall andre behov.

 

Omdanne plast til biprodukter
Plast som er vanskelig å resirkulere havner enten på søppelfyllinger eller blir brent. Plast-emballasje som benyttes til landbruksprodukter og i landbruket står imidlertid høyt på miljøagendaen. Selv om en stor del av plastavfallet fra landbruket, inkludert emballasje, samles inn separat kan det likevel ikke bestandig resirkuleres ved å bruke dagens standardprosedyrer. Det er gjerne fordi plasten er en blanding av mange plasttyper med forskjellige sammensetninger eller som kan være blandet med andre materialer, hvilket prosessmessig er vanskelige å trekke ut i gjenbruksforedlingen for nye produkter. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «EU-forbud mot engangsbruk av plast» – link: https://www.em24.uk/eu-forbud-mot-engangsbruk-av-plast/

 

Spesialiserte enzymer
Foruten å kutte ned på mengden plast som brukes i mat-emballasje og landbrukssyklusen, har forskere derfor påbegynt vurderinger om eventuelt å benytte en kombinasjonen av ulike organismer omfattet insekter, meitemark og mikroskopiske bakterier, for å omdanne ikke-resirkulerbart plastavfall til biprodukter.

Forskernes mål er å konvertere plast laget av fossilt brensel til biologisk nedbrytbare ekvivalenter, fortrinnsvis i ett enkelt trinn. For å oppnå dette ønsker forskerne å designe innovative enzymer som kan benyttes i nedbryting av plasten. Disse enzymene skal forsterke evnen til levende organismer for å kunne håndtere et materiale som ellers ville være vanskelig å konvertere eller fjerne på biologisk måte. Biprodukter i denne prosessen vil kunne danne grunnlaget for produksjon av bioplast, inkludert blant annet mat-emballasje og landbruksplast.

Forskerne utvikler også spesialiserte enzymer for å bryte ned plast som finnes i herdede kompositter. Dette bør redusere mengden av ikke-resirkulerbar plast betydelig og forhindre forurensning ved å holde plast borte fra søppelfyllinger og forbrenningsanlegg. Resultatet av denne prosessen vil være gjenvinning av materialer som kan sendes tilbake til produksjonsindustrien. Naturen etterlignes i en raskere og mer kontrollert prosedyre som er lovende for kompositter som inneholder polyester, hvilken er den mest resirkulerte plasten i verden.

 

Stoffet Chitin
Chitin er et stort, strukturelt polysakkarid laget av kjeder av modifisert glukose. Stoffet finnes i skjelettene til insekter, celleveggene til sopp og visse harde strukturer hos virvelløse dyr og fisk, og brukes i dag til bioplast-produksjon og mange andre produkter.

Chitin benyttes ellers eksempelvis ved produksjon av nedbrytbar biologisk innpakning for mat, samt forbedrede plastfilmer som brukes til å dekke jorda mot ugress. Dette stoffet vil ytterligere bidra til å fjerne plast fra miljøet ved å erstatte konvensjonell ikke-resirkulerbar plast som normalt ville ha blitt kassert eller forbrent. Investering i bioresirkuleringsanlegg kan for eksempel skape potensiale for nye sideinntekter for bøndene.

Forskningsresultater innen eliminering av plast vil en dag bidra til verdens overgang mot en sirkulær økonomi, et system der avfall minimeres og inngår i dagens produkter og også, i økende grad blir morgendagens råvarer.

 

Bioprodukter
Det arbeides mot en fossilfri framtid skapt for å genere nye ideer, innovative teknologier og banebrytende løsninger for et bredt spekter av bransjer. Disse inkluderer blant annet mat-emballasje, landbruk, avfallshåndtering, bioteknologi, bygg og grønn energi. De nye løsningene vil altså sammenstilles mellom en rekke bransjer og kombinere bioteknologi med sektorer som avfallsbehandling, landbruk, avfallshåndtering og produksjon, og flytte disse bort fra avhengighet av fossilt brensel.

 

Innovasjon er nå avgjørende for å drive verden framover, for å møte ambisiøse energi- og utslippsmål og dempe og tilpasse seg effektene av klimaendringer og krisen i den naturlige verden.

 

 

Featured image: Plastforurensning

09/02/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!