I dag startet FNs klimakonferanse, United Nations Climate Change Conference COP25, i Madrid med målsetting å skjerpe de inngåtte avtalene ved Pariskonferansen for 5 år siden.

 

Industrielle prosesser til å lage sement, stål og andre materialer er ansvarlig for mer enn en femtedel av det totale globale karbonutslipp. Disse materialene, som er svært energikrevende, benyttes overalt i våre liv, men det er få versjoner av rimelige energikilder som gir null utslipp.

 

Selskapet Heliogen
Det amerikanske venture-selskapet Heliogen forsker på en metode for å benytte datamaskiner til kunstig intelligens for automatisk presisjonsstyring av hundrevis av speil i et felt med speil i alle vinkler for å reflektere solstrålene mot et samlepunkt på et tårn inneholdende en dampturbin. Varmen fra sollyset forvandler væske, vanligvis vann til damp, som tilføres turbinen, hvilken genererer kraft. Det kan ved denne presisjonen og påliteligheten som oppnås ved benyttelse av datamaskinene til styringen av speilene, oppnås ekstreme temperaturer på langt over 1.000 grader Celsius. Heliogens forsøk har faktisk skapt temperaturer som er opp til en fjerdedel av temperaturen på solens overflate.

Den ekstreme varmen er den som kreves for å lage eksempelvis glass, sement og stål, i tillegg til en rekke andre industrielle prosesser. Det kan eksempelvis nevnes at sement alene utgjør 7 % av de globale CO2-utslippene. Karbonfritt sollys gjennom Heliogens prinsipper kan på dette vis drastisk erstatte fossile brensler og redusere klimagassutslipp.

 

Nåværende store, kommersielle konsentrerende solvarmeanlegg er designet for å nå temperaturer på kun opptil 565 grader Celsius, hvilket er nyttig for kraftproduksjon, men ikke nok varme for mange industrielle prosesser, for hvilke nødvendige temperaturer tradisjonelt kun er blitt nådd ved å brenne fossilt brensel omfattet kull, olje og naturgass.

Heliogen har gjort store fremskritt med å distribuere ren energi i sitt el-system. Men strøm står kun for underkant av en fjerdedel av det globale energibehovet. For å løse klimakrisen vil Heliogens metodikk kunne spise av de resterende tre fjerdedeler av energibehovet som i dag omfatter bruk av fossilt brensel til industrielle prosesser og transport.

 

Heliogens teknologi kan skape temperaturer på opp til 1.500 grader Celsius. Ved denne temperaturen kan det utføres CO2-splitting og vannsplitting for å lage 100 prosent fossilfritt brensel som hydrogen eller syntesegass, som er en blanding som består av karbonmonoksid, karbondioksid og hydrogen, som kan drive lastebiler og fly.

 

 

 

 

02/12/19