ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes 44 år gamle president, Emmanuel Macron, bekjentgjorde i går sitt kandidatur for en ny presidentperiode, i det franske presidentvalget den 10. april 2022, før fristen går ut i dag kl 18:00. Med dette søker president Macron mandat til å styre eurosonens nest største økonomi, etter Russlands uhyggelige invasjon av Ukraina og den stressende Covid-19-pandemien.

 

Macron kunngjorde sitt fornyede kandidatur gjennom et avisinnlegg til sitt folk, der han ramset opp utfordringene han møtte i sin første femårsperiode for sitt land. Han skrev, «I løpet av de siste fem årene har vi sammen møtt mange utfordringer. Terrorisme, pandemien og krig i Europa. Det har vært opphoping av kriser for Frankrike …Vi har ikke lyktes med alt … Det har vært valg, som jeg med tilegnet erfaring ville ha gjort annerledes, men endringene som ble foretatt under mitt mandat har muliggjort et bedre liv for mange av oss i et mer uavhengig Frankrike. Krisene gjennomlevd de siste to år viser at dette er veien som må følges.»

 

Presidentparet Brigitte og Emmanuel Macron

Presidenten skrev videre at han kom til å stille for en ny periode med henstilling til velgerne, «Jeg ber om din tillit til et nytt mandat som president for republikken. Jeg er en kandidat til å … svare på århundrets utfordringer… til å forsvare våre verdier … til å fortsette å forberede fremtiden til våre barn og barnebarn.»

Med sine 39 år ble Macron den yngste presidenten i fransk historie og den yngste franske statsoverhodet siden Napoleon. Han er også den første presidenten i Frankrike som ble født etter opprettelsen av Den femte republikk i 1958. Macron ble formelt president 14. mai. 2017.

 

Putin og Macron i forhandlinger i Moskva

Det var lite spenning tilknyttet Macrons intensjoner, han skulle ikke bare gjøre det spennende med sin forsinkede påmelding av sitt kandidatur, har vært i sentrum for diplomatiet tilknyttet Ukraina, hvor han har en framtredende rolle i diplomatiske samtaler. Han har derfor heller ikke hatt anledning til å engasjere seg i noen offisielle valgkampanjer.

 

I motsetning til sine rivaler i valget, har krigen i Ukraina tatt Macrons oppmerksomhet mot utenrikspolitikk i stedet for den innenrikspolitikk som hans valgrivaler har kunnet favorisere, men de stigende prognosene taler likevel best for Macron. Det henvises til tidligere artikkel i www.em24.uk – « Kandidater rangerer seg for det franske presidentvalget» – link: https://www.em24.uk/kandidater-rangerer-seg-for-det-franske-presidentvalget/

 

 

Featured image: Frankrikes president Emmanuel Macron

04/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!