ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Marion Marechal, niesen til Marine Le Pen, slår seg sammen med den høyreekstreme rivalen Éric Zemmour.

 

Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk – «Marine Le Pen går av i Rassemblement National» – Link: https://www.em24.uk/marine-le-pen-gar-av-i-rassemblement-national/, «Marine Le Pen gjenvalgt som leder for» – Link: https://www.em24.uk/marine-le-pen-gjenvalgt-som-leder-for-rassemblement-national/, «Kandidater rangerer seg for det franske presidentvalget» – Link: https://www.em24.uk/kandidater-rangerer-seg-for-det-franske-presidentvalget/ og «President Macron fornyet sitt kandidatur» – link: https://www.em24.uk/president-macron-fornyet-sitt-kandidatur/

 

Marion Marechal

Den 32 år gamle Marion Marechal, niese til Marine Le Pen som er leder av det ytre høyre, franske politiske partiet Rassemblement National,  kunngjorde søndag at hun offisielt inngikk i samarbeidskampanje med Marine Le Pens rivaliserende høyreekstreme leder, Éric Zemmour, vedrørende valget i april 2022, for om mulig å motarbeide sin tante.

I 2012 ble den gang Marion Marechal, bare 22 år gammel, valgt som landets yngste parlamentsmedlem, men trakk seg tilbake fra frontlinjen for å benytte mer tid på sin unge familie. Hun blir imidlertid betraktet å ha et potensiale som en framtidig leder for høyreekstreme nasjonalister.

 

Høyreekstremt familieforetak

Jean-Marie Le Pen

Fransk høyre ekstremisme er tydeligvis et familieforetak, som har opphav i Jean-Marie Le Pen, som var partiet Front Nationals drivende kraft fra dets grunnleggelse.

 

Marine Le Pen er den yngste datteren til Jean-Marie Le Pen. Hun fravristet sin pappas ledelse i dennes parti i 2011 og sparket denne ut av partiet. Datteren har deretter stått i spissen for å endre partiets politiske idé og i denne forbindelse senere endret navnet til Rassemblement National, for angivelig å kunne åpne for nye allianser, samt appellere til et bredere lag av velgermassen også de unge. Dessuten, ikke aller minst, for å distansere seg fra faren og den tidligere fascistlignende ledelsens generelt lite akseptable framtoning i pressen og for øvrig.

Marine Le Pen

Det vises til artikkelen «Franske Rassemblement National opp mot den norske politiske situasjon med Fremskrittspartiet» – link: https://www.em24.uk/franske-rassemblement-national-opp-mot-den-norske-politiske-situasjon-med-fremskrittspartiet/

 

 

 

Islamistiske terrorister

Demonstrasjoner mot Islamofobi, m.m.

Rassemblement National har under Marine Le Pens ledelse, skaffet seg et godt fotfeste i fransk politikk, i stor grad basert på ekstrem antimuslimsk holdning i det franske samfunnet. Franskmennenes aktivitet i Nord-Afrika medførte stor muslimsk innvandring i Frankrike.

Det er imidlertid uklart hvor mange praktiserende muslimer som i dag befinner seg i Frankrike, men det anslås at antallet er fra 4 til 8 millioner. Tyngdepunktet i de fleste anslag har imidlertid fra begynnelsen av 2000-tallet ligget på rundt 5 millioner. Dette tallet ble imidlertid oppjustert til 7 millioner som følge av opptøyer etter at en lærer ble halshugd grunnet at denne hadde vist frem Muhammed-karikaturer, mens denne underviste om ytringsfrihet.

Fra og med år 2010 er mere enn 230 franskmenn blitt henrettet i en rekke terrorangrep. Mange av de forulykkede ble halshugd mens bødlene ivrig ljomet «Allahu Akbar» – «Gud er allmektig».

I tillegg har mer enn 820 franskmenn blitt skadet. Denne terror har gitt det ekstreme høyrepartiet Rassemblement National stor popularitet. Partiet ha overtatt domenet i hele franske byer, det henvises til avsnittet «Rassemblement National vinner by med 100.000 innbyggere» i artikkelen – «De Grønne slo Macron i franske kommunevalg» – link: https://www.em24.uk/de-gronne-slo-macron-i-franske-kommunevalg/.

 

Kandidaten Zemmour styrket sitt kandidatur

Eric Zemmour

Marion Marechal, som har samlet store folkeforsamlinger de siste månedene og presisert sin tilstedeværelse i valget, har nærmet seg Le Pen i valgkampanjen. Til oppmøtte tilhengere i den sørlige havnebyen Toulon, sa Marechal at, «Jeg er sikker på at politiske endringer gjør at seier er mulig.»

Marine Le Pen sa tidligere i vinter at hun ble personlig såret av Marechals plan om å skifte side og at det kunne gjøre det vanskelige for henne.

Zemmour er leder av partiet Reconquête, som har registrert en nedgang i meningsmålingene etter innledningsvis å ha hatt en jevn stigning, erklærte etter sitt kandidatur, at denne var strålende fornøyd med å ha fått Marechal på sitt lag.

 

President Emmanuel Macron

President Emmanuel Macron, som bekjentgjorde at han stilte til gjenvalg i forrige uke, er nok også denne gang favoritt til å vinne valget og fortsette i sin stilling for enda en presidentperiode.

Russlands invasjon i Ukraina ser ut til å styrke Macrons kandidatur. Senere meningsmålinger har vist at Macron vil vinne 30,5 % hvilket er en styrking. Det vises til artikkelen «President Macron fornyet sitt kandidatur» – link: https://www.em24.uk/president-macron-fornyet-sitt-kandidatur/

 

 

Featured image: Valgkampanje for presidentembetet 2022

08/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!