ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Streikene mot de omstridte planene om å reformere de franske pensjonsordningene fortsetter tirsdag. Det forventes at 1,4 millioner mennesker vil delta i protester uten noen forhånds-avtalt sluttdato. Med arbeidere som streiker fra flere essensielle yrkesgrupper kan livet i Frankrike stoppe opp i flere dager.

 

Regjeringens planer om å reformere pensjonsrettighetene i Frankrike ved blant annet å øke pensjonsalderen fra 62 til 64 år, har utløst streiker som begynner på tirsdag. Franske fagforeninger, omfattet industriarbeidere og en rekke andre yrkesgrupper, streiker mot endringene uten å antyde noen sluttdato for aksjonene, hvilket vil kommet til å true landets økonomi.

Uroen var allerede i gang med store demonstrasjoner for mer enn 3 år siden. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Derfor er franske arbeidere i streik» link:  https://www.em24.uk/derfor-er-franske-arbeidere-i-streik/, med henvisning til artikkel i desember 2019. Det vises videre til nyere oppklarende artikler: «Necessary changes in the French pension systems?» – link: https://www.em24.uk/necessary-changes-in-the-french-pension-systems/ og «New action against France’s pension reform» – link:  https://www.em24.uk/new-action-against-frances-pension-reform/

Energiproduksjonen ved flere av Frankrikes atomkraftverk ble fredag redusert med trussel om en fortsatt nedgang i landets totale energiproduksjon, dersom det skulle bli nødvendig med fortsatt streik inntil regjeringen etterkommer de streikendes krav. Ytterligere sektorer vil også tiltre i streikeaksjonene. Herunder det nasjonale jernbaneselskapet. Internasjonale reiser med på tog og fly vil også bli sterkt påvirket.

Det advares følgelig mot forsinkelser og kanselleringer. Den franske sivile luftfartsmyndig-heten anbefaler derfor om at flyplasser i større franske byer reduserer kapasiteten med 30 %. Drivstoffvirksomheter vil også delta i streikebølgen. De største lærer-organisasjonene varsler også om deltagelse i streiken. Unge franskmenn har imidlertid stilt spørsmålet; «Leve for å jobbe eller jobbe for å leve?»

 

Featured image: Streikende i gatene

07/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!