ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sør-Afrika meddelte onsdag at Russlands president Vladimir Putin ikke vil delta på BRICS-toppmøtet i Johannesburg neste måned. Russland vil i stedet bli representert ved landets utenriksminister Sergey Lavrov.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «BRICS, an attempt to change the world order» – link: https://www.em24.uk/brics-an-attempt-to-change-the-world-order/

 

BRICS toppmøte i Johannesburg

Utenriksminister Sergey Lavrov

Det er meddelt at Den russiske føderasjonens leder, president Vladimir Putin, ikke vil delta på BRICS-toppmøtet i Johannesburg i tiden fra den 22. til den 24. august. I Putins fravær vil denne altså i stedet bli representert ved utenriksminister Sergey Lavrov.

De øvrige deltagende land, Brasil, India og Kina, vil imidlertid bli representert ved disses ledere. Dette også omfattet Sør-Afrika, som altså er arrangør av angjeldende møte.

 

Den internasjonale straffedomstolen

President Vladimir Putin

President Putins eventuelle oppmøte i BRICS-toppmøtet har vært gjenstand for global spekulasjon etter at Den internasjonale straffedomstolen i mars i år utstedte arrestordre mot den russiske presidenten. Dette grunnet siktelse om deltagelse i folkemord og diverse andre forbrytelser mot menneskeheten, herunder presidentens rolle tilknyttet deportering av ukrainske barn.

 

 

Sør-Afrika ville ha vært pliktig til å arrestere Putin

President Cyril Ramaphosa

Meddelelsen om avgjørelsen kom fra en talsmann for den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa, angående at president Putin ikke skal reise til Sør-Afrika.

Denne meddelelsen følger etter en «rekke konsultasjoner» med president Ramaphosa de siste månedene.

Som medlem av Den internasjonale straffedomstolen ville Sør-Afrika ha vært forpliktet til å arrestere president Putin. Russland har imidlertid derimot ikke anerkjent den internasjonale straffedomstolens jurisdiksjon og kan derfor avvise anklagene mot landets president.

 

 

 

Featured image: Presidentene Vladimir Putin og Cyril Ramaphosa

20/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE