ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Marokko har annektert den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara, som en del av det marokkanske riket med Israels og USAs velsignelse. Forut hadde Marokko opprettholdt de facto kontroll over det meste av regionen siden 1975, da Spania trakk seg ut.

 

Imidlertid har de fleste land – og FN – nektet å støtte Marokkos krav. Både FNs generalforsamling og Den internasjonale domstolen har slått fast at kolonialiseringen av Vest-Sahara fortsatt er under behandling og at Marokkos innsats for å annektere denne ansees ulovlig. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – link: https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/

 

FNs sikkerhetsråd

Møte over Vest-Sahara i FNs sikkerhetsråd

Vest-Sahara består stort sett av et ørkenlandskap med sanddyner og tynt vegeterte sletter, og kategoriseres av FN som et ikke-selvstyrt territorium. Tyskland brakte imidlertid den av USAs anerkjente anneksjon av marokkansk suverenitet inn for FNs sikkerhetsråd, hvor det den 21. desember 2020 ble avholdt møte på bakgrunn av gjenopptakelsen av kampene mellom Polisario Front og Marokko.

I 2016 hadde for øvrig generalsekretær Ban Ki-moon beskrevet Marokkos annektering av Vest-Sahara som en okkupasjon. Det vises til artikkelen «Marokko bryter med Tysklands ambassade» – link: https://www.em24.uk/marokko-bryter-med-tysklands-ambassade/

 

Maktdemonstrasjon

USAs og Marokkos flåtemanøver

President Joe Biden støttet sin forgjenger president Trumps Abrahams-avtale mellom Israel og Marokko. Marokko og USA avholdt flåte- og flymanøvrer på åpent hav mellom Lanzarote og Agadir. Det vises til artikkelen «USA og Marokko med flåte- og flymanøvrer ved Kanariøyene» – link: https://www.em24.uk/usa-og-marokko-med-flate-og-flymanovrer-ved-kanarioyene/

 

Rike ressurser under overflaten

Fosfatgruve

Under Vest-Saharas overflate beror imidlertid rike mineralreserver omfattet blant annet fosfat, som er en viktig komponent i gjødselproduksjonen, særlig i disse dager grunnet den pågående krigen i Ukraina.

Territoriet har for øvrig også rikt fiske langs Atlanterhavskysten, med en omstridt utløpende fiskeavtale mellom Marokko og EU. Denne avtalen øker spenningen mellom Polisario-fronten, Marokko og Algerie.

 

Israels anerkjennelse

Statsminister Benjamin Netanyahu

Mandag anerkjente Israels statsminister Benjamin Netanyahus regjering offisielt, som det andre landet etter USA, Marokkos suverenitet over hele Vest-Sahara.

Israels akseptering skjedde omtrent samtidig med opphør av en langsiktig fiskeriavtale mellom Marokko og EU. Tilsynelatende hevder EU at Spania brakte med seg angjeldende fiskerettigheter da landet gikk inn i EU i 1986. Derom tvistes det.

Spanjolene hadde trukket seg fra regionen mot å få fiskerettigheter i bytte fra Marokko. EUs medlemsland, inkludert Frankrike, Spania og Tyskland, støtter å gi autonomi til Vest-Sahara og anerkjenner ikke Marokkos suverenitetskrav.

 

Væpnet konflikt mellom Marokko og Algerie?

Illustrasjon Marokko – Algerie tvist

Forholdet kan medføre ny konflikt mellom Marokko og Algerie og den uavhengige Polisario-fronten, tilsvarende den konflikt som oppsto i 1975 da Spania trakk seg ut av territoriet og tusenvis av marokkanere bosatte seg i Vest-Sahara og hevdet marokkansk suverenitet.

Disse ble imidlertid møtt med motstand fra sahara-arabere eller saharawier, som benevnte seg som Polisario-fronten i kamp for Sahrawi Arab Democratic Republic – SADR, som søkte full uavhengighet. Stridighetene pågikk inntil FN forordnet en våpenhvile og støttet en folkeavstemning som dog aldri har vært avholdt, grunnet tvist om hvem som kunne stemme.

Konflikten brøt imidlertid ut igjen på nytt i november 2020. Da Marokko satte inn militære styrker, erklærte Polisario-fronten den eksisterende våpenhvilen som FN hadde forordnet  for annullert.

Marokko har altså støtte fra USA og Israel og har skaffet seg våpen fra disse. Nabolandet Algerie har derimot søkt støtte og utrustet seg med russiske våpen. Væpnet konflikt kan således oppstå mellom disse to land.

Algerie brøt for øvrig de diplomatiske forbindelsene med Marokko i 2021, hvilket ikke taler godt for situasjonen som eventuelt kan oppstå. Her må vel Frankrike eventuelt på banen for å megle.

 

Featured image: Vest-Sahara landskap

21/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE