ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Midt under de pågående kampene på den andre uken, mellom styrkene som er lojale til to rivaliserende generaler, hærsjefen og landets de-facto leder Abdel Fattah al-Burhan og rivalen Mohamed Hamdan Daglo, som leder den paramilitære Rapid Support Forces – RSF, evakuerer ulike land sine statsborgere raskest mulig fra Sudan.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Is Sudan heading for Civil war?» – link: https://www.em24.uk/is-sudan-heading-for-civil-war/

 

Mange drepte og sårede

Innbyggerne hjelper til

I Afrikas arealmessig tredje største nasjon, Sudan, med vel 45 millioner innbyggere, herav omkring fem millioner i hovedstaden Khartoum, har det siden den 15. april pågått voldsomme gatekamper mellom landets ordinære hær og tropper fra en paramilitær organisasjon som benevner seg Rapid Support Forces – RSF.

Hæren blir ledet av landets de-facto leder general Abdel Fattah al-Burhan. General Mohamed Hamdan Daglo leder RSF. Disse to generalene hadde i 2021, sammen styrtet diktatoren Omar al-Bashird sin sivile interimregjering, hvilken hadde blitt innsatt i 2019 og skulle styre midlertidig fram til 2022.

 

Er tredjeland involvert i manipulering?

Utenriksminister Lavrov og RSF leder Daglo

Det bør imidlertid bemerkes at samme dag som Russland invaderte Ukraina, besøkte deltager i det sudanske militærrådet RSF, general Dagalo, Moskva.

Forbindelsen mellom de to landene og disses ledere ble ytterligere styrket den 9. februar i år, da Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkte Dagalo i Khartoum. Verdens øyne kan ønskes vendt mot en annen krigstilstand, enn den som for tiden pågår i Europa.

 

Våpenhviler neglisjert

Ett øyeblikks våpenhvile i Khartoum

Boliger har blitt destruert og forretninger plyndret og brent. Uoffisielle tall indikerer at langt mer enn 400 mennesker skal ha blitt drept og ti ganger flere skal ha blitt såret, hvorav bare ett lite antall har fått medisinsk bistand.

Det har imidlertid blitt inngått flere avtaler om våpen-hviler de siste dagene, men disse har blitt neglisjert. Det har således oppstått betydelige problemer i byen med å skaffe vann, mat og medisiner. Strøm og Internett funksjonerer ikke og to tredjedeler av byens sykehus er satt ut av drift.

 

Utlendinger rømmer landet

På vei ut av Sudan

Utlendinger i byen fraktes i konvoier av FN-kjøretøyer, østover til Port Sudan ved Rødehavet, som ligger 850 kilometer unna. Herfra blir disse fraktet med båt. Mer enn 100 saudiarabiske statsborgere, samt statsborgere fra ett titalls andre land, skal ha nådd fram til Saudi-Arabia med båt på lørdag.

Andre som har råd til det, organiserer ellers bussbe-fraktning nordover til Egypt, hvor det imidlertid er krav om visum. Amerikanerne fraktet allerede søndag 100 ambassadeansatte og disses nære med helikopter til en militærbase i Djibouti. Et fransk fly fraktet rundt 100 personer av flere nasjonaliteter til samme sted, hvoretter flyet snudde og hentet ut ytterligere ett lass med flyktninger. Det er ellers anslått at 20.000 har flyktet til nabolandet Tsjad.

 

Utlendingers flukt eskalerer volden

Utlendingers flukt kan øke volden

En rekke land planlegger inkludert befraktning av egne borgere ut av Sudan, bistand til den gjenværende sundanesiske befolkningen. Disse frykter imidlertid hva som vil komme til å skje når de utenlandske diplomatene, som til dels har fungert som meklere mellom de stridende partene, forsvinner sammen med andre utlendinger.

At land som evakuerer sine egne borgerne og herunder diplomater, uten samtidig å benytte sin innflytelse til å forsøke å få slutt på krigstilstanden, vil kunne medføre en eskalering av volden.

Internasjonale land som aktører, ville rimeligvis kunne ha dempet stridighetene i landet. Når de utenlandske borgerne derimot forlater landet vil disses lands myndigheter ubetinget få redusert sin eventuelle lokale innflytelse i Sudan.

 

Stor mistillit mellom de stridende partene

Generalene Daglo og al-Burhan

Det amerikanske utenriksdepartementet har meddelt at det er ingen utsikt til at kampene vil avta innen rimelig tid ettersom det er stor mistillit mellom de stridende partene, men det er oppfordret til våpenhvile. Dette slik at det uhindret kan organiseres humanitære tiltak.

FNs organisasjonen Verdens matvareprogram – WFP, som er verdens største humanitære organisasjon for hjelp til land med hungersnød, har meddelt at en tredjedel av befolkningen, omkring 15 millioner mennesker, vil trenge hjelp. Organisasjonen skal imidlertid inntil videre ha suspendert sine operasjoner i Sudan, etter at tre av dennes medarbeidere ble drept på lørdag. Sivile, organisert i nabolagsbaserte motstandskomiteer, forsøker imidlertid å få til en form for koordinering av humanitær hjelp innenfor disses begrensede ressurser.

 

Vil uroligheten smitte til naboland?

Sør-Sudans hovedstad Juba

Det som foregår i Sudan, med henvisning til ovennevnte tidligere artikkel, er altså en simpel personlig maktkamp mellom generalene al-Burhan og Daglo, relatert til avtalen som angivelig tar sikte på å gjenopprette Sudans demokratiske styre etter at RSF er blitt integrert i landets ordinære hær.

Det fryktes imidlertid at striden vil kunne virke destabiliserende nabolandene Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Libya, samt Sør-Sudan som skilte lag med Sudan i 2011.

 

Optimistisk de-facto leder

General Abdel Fattah al-Burhan

Sudans de-facto leder al-Burhan, kringkastet fredag første gang en tale til offentligheten etter oppstart av sammenstøtene.

Lederen skal optimistisk ha sagt at han var sikker på å overvinne den pågående krisen med visdom og styrke. Videre lovte han å bevare statens sikkerhet og enhet, samt en trygg overgang til et sivilt styre.

 

Featured image: Kamper i Khartoum

25/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!