ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Opptellingen etter det landsdekkende valget på søndag, omfattet de neste fem årenes ordførere i byer og distrikter, samt andre offentlige stillinger, viste at opposisjonspartiet, The Republican People’s Party – CHP, hadde vunnet ordførervervene i de viktigste storbyene, herunder Istanbul og Ankara.

 

Valget ga president Tayyip Erdoğans parti, Justice and Development Party – AKP, det største registrerte nederlaget siden partiet for først gang deltok i 2002. Partiet tapte i regioner der dette kontinuerlig hadde hatt flertall.

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «President Erdoğan manipulated victory in the Turkish election» – link: https://www.em24.uk/president-erdogan-manipulated-victory-in-the-turkish-election/, «Second round of Turkey’s presidential election available to citizens living abroad» – link: https://www.em24.uk/second-round-of-turkeys-presidential-election-available-to-citizens-living-abroad/  «Re-election in Turkey» – link: https://www.em24.uk/re-election-in-turkey/,  «Kiliçdaroğlu leads the polls related to Turkish presidential election» – link: https://www.em24.uk/kilicdaroglu-leads-the-polls-related-to-turkish-presidential-election/ og «Turkey’s election forwarded» – link: https://www.em24.uk/turkeys-election-forwarded/


Kontroll med statsapparatet og pressen

President Tayyip Erdoğan

 

Valgtapet oppsto til tross for at president Erdoğan hadde benyttet sin posisjon i statsapparatet for å hjelpe sitt parti til å vinne. Presidenten disponerte stor del av media og dekorerte med store plakater med bilder av seg selv, hvor det kunne være tjenlig, sammen med plakater av de lokale valgbare AKP-representantene. Dette tapet kom knapt året etter at Erdoğan ble valg til en ny periode som president for Tyrkias 85 millioner befolkning.

 

The Republican People’s Party CHP valgets vinner

Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu

 

Opposisjonen som representeres av The Republican People’s Party – CHP, vant 35 av landets 81 kommuner, inkludert 14 av 30 byområder, med totalt 37,7 % av stemmene på landsbasis. Ekrem Imamoglu fra CHP, ble gjenvalgt som ordfører i Istanbul, en stilling denne har besittet siden 2019. Denne gang med 51,1 % av stemmene. Istanbul hadde i over 25 år vært ledet av religiøse partier, først av det muslimske Welfare Party – RP, hvor Erdoğan i sin tid var medlem og som slo seg sammen med AKP med Erdoğan som ordfører.

 

CHP også i Ankara og Izmir

Ordfører Cemil Tugay i Izmir

 

Det samme som hendte i Istanbul skjedde også i hovedstaden Ankara, hvor den beroende ordføreren Mansur Yavas ble gjenvalgt med enda bedre resultat, hele 60,4 % av stemmene. Også i Izmir kunne partiet CHP besmykke seg med ordførertittelen ved partiets Cemil Tugay som fikk 48,9 % av stemmene.

 

AKPs terror mot kurderne fortsetter

Tyrkisk jagerfly bomber kurdere

 

Det kurdiske partiet Peoples’ Equality and Democracy Party – DEM, gjorde også gode valg i enkelte valgdistrikt, det er visstnok imidlertid omtalt at valgte kurdiske ordførere forsøkes utbyttet med AKP-representanter, grunnet påståtte valgtekniske forhold.

President Erdoğan bedriver således på alle felt terror mot landets minoritetsbefolkning kurderne, som totalt er Tyrkias største etniske minoritet og omfatter mellom 12 og 15 millioner eller omkring 20 prosent av befolkningen. Samlet omfatter folkegruppen kurdere i Midtøsten, omkring 35 millioner mennesker.

Kurderne ble ikke tildelt noe landområde etter at vinnerne av første verdenskrig splittet Det osmanske riket ved krigens slutt. Kurderne er således den mest omfattende folkegruppe uten eget land.

Etter 2. verdenskrig i 1946, ble den kurdiske Mahabad republikken opprettet i nordvestre Irak, under beskyttelse av sovjetiske besettelsestropper. Republikken brøt imidlertid sammen etter bare ett år da de sovjetiske tropper forlot landet. Her har senere kurdere blitt utsatt for umenneskelig terror av Saddam Husseins styre i Irak, men folkegruppen forfølges hvor hen disse beror, det være seg i Armenia, Irak, Iran, Syria og Tyrkia.

Til og med ved Sverige og Finlands søknad om medlemskap i Nato, benyttet Erdoğan anledningen til å presse søkerlandene til å moderere sin bistand til kurdere som hadde funnet tilhold i disse landene. Erdoğan presset også amerikanerne i denne forbindelse, til levering at F-16 jagerfly som disse hadde holdt tilbake på grunn av at flyene kunne bli benyttet til å ramme den kurdiske befolkningen.

Det vises til artiklene «Et evig pågående folkemord» – link: https://www.em24.uk/et-evig-pagaende-folkemord/, «Sweden formally applies for Nato membership» – link: https://www.em24.uk/sweden-formally-applies-for-nato-membership/, «Sweden and Finland dispute with Turkey over Kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/ og «Stateless Kurds attacked by Turkey and Iran» – link: https://www.em24.uk/stateless-kurds-attacked-by-turkey-and-iran/

 

Kommende presidentvalgs største rival

Fra Istanbul

 

Istanbuls 53 år gamle ordfører Imamoglu, ble på nytt tilsatt i stillingen som president Erdoğan hadde hatt før han ble president. Denne betraktes imidlertid som den største rivalen til Erdoğan ved det kommende presidentvalget i 2028. Dette selvfølgelig dersom den i dag allerede 70 år gamle Erdoğan har helse, krefter og motivasjon, til å stille til en ny presidentperiode.

Det begynner med den alderen Erdoğan har, nærmest å bli amerikanske tilstander hvor presidentkandidater kjemper om presidentembetet for utøvelse i 80-års alderen og eldre. Det vises til artikkelen «Tyrkias president Erdoğan påstås å ha helseproblem» – link: https://www.em24.uk/tyrkias-president-erdogan-pastas-a-ha-helseproblem/

 

Tidligere visepresidentkandidat

Tidligere presidentkandidat for CHP, Kemal Kılıçdaroğlu

 

Ekrem Imamoglu på sin side, hadde stilt som visepresident for Erdoğans motkandidat Kemal Kılıçdaroğlu ved presidentvalget i fjor. Det vises herom til de ovenfor innledende artikler i EM24 EuropMedia.

Imamoglu sa imidlertid i en tale til den jublende folkemengden som hadde samlet seg på søndag kveld, noe slikt som at «Tyrkias tid med enmannsstyre og autoritærisme synes nå med dette valget definitivt over».

 

Tyrkias økonomiske kaos

Handlegate i Istanbul

 

President Erdoğan kommenterte også valgresultatet, om enn rimeligvis skuffet. Presidenten skal imidlertid ha sagt noe som om at valgresultatet viser at vårt demokrati fungerer uavhengig av politiske synspunkter. Rimeligvis var nok Erdoğan på forhånd vel innforstått med det mulige utfallet av valget for sitt parti. Dette ettersom valget fant sted mens landet er i økonomisk krise uten sidestykke, med en inflasjon som dobler prisene over korte perioder. Inflasjonen har pågått til tross for Erdoğans mange tilsynelatende håpløse forsøk de siste årene, på å få skuta på rett kurs. Den tyrkiske sentralbanken under Erdoğans ville ferd økte styringsrenten til utopiske 45 % i løpet av ett år fra 8,5 %. Nå skal det dog til den mangeårige tyrkiske presidentens forsvar tillegges at jordskjelvkatastrofen som rammet landet i fjor, selvfølgelig har vanskeligstilt betydelig presidentens økonomiske opprettingstiltak. Det vises til artikkelen «Earthquake in Turkey and Syria» – link: https://www.em24.uk/earthquake-in-turkey-and-syria/

 

Featured image: Ordfører Ekrem Imamoglu holder tale etter valgseieren

02/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!