ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Store mengder forurenset vann oppsto da atomkraftverket Fukushima Daiichi ble ødelagt av tsunami som følge av et jordskjelv primo mars 2011. En stor del av det senere kjernefysisk forurensede, oppsamlede vannet, ble i april 2021 besluttet dumpet i havet av den japanske regjeringen.

 

Sikkerhetsvurdering av vannbehandlingssystemet

Det internasjonale atomenergibyrået

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fikk i oppdrag av den japanske regjeringen å gjennomføre en sikkerhetsvurdering av vannbehandlingssystemet.

Det oppsto imidlertid opposisjon mot dumping som eskalerte i det internasjonale samfunnet.

En forsker skal ha uttalt at det synes å være betydelige problemer som ikke er løst med hensyn til viten om miljømessig påvirkning forårsaket av den store mengden kjernefysisk forurenset vann. Det er følgelig derfor på det nåværende tidspunkt nødvendig for de  japanske myndigheter å suspendere dumpingsplanene. Dette inntil det foreligger bedre forståelse av den totale miljøeffekten. I henhold til planene skulle dumpingen ha startet så snart som mulig i august i år.

Den japanske regjeringen har på sin side, forsøkt å benytte IAEAs omfattende vurderingsrapport for legitimasjon av forurensningen ved forsvarlig havdeponering.

 

Ingen altomfattende godkjennelse

IAEAs generaldirektør Rafael M. Grossi

IAEA bekjentgjorde i juli, den bestilte, omfattende vurderingsrapporten tilknyttet dumpingen, med uttalelse om at Japans dumpeplan generelt er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.

IAEAs generaldirektør Rafael Mariano Grossi uttalte i rapporten at IAEA hadde utført en gjennomgang og evaluering på forespørsel fra den japanske regjeringen, og hadde slik det forstås, ikke konsekvent støttet beslutningen om dumping av det forurensede vannet i havet.

 

Kina protesterer

Talsmann Wang Wenbin

Ifølge det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Wang Wenbin, kan ikke IAEAs rapport tjene som et «skjold» eller «grønt lys» for Japans dumpingsplaner. Den kinesiske ambassadøren i Japan Wu Jianghao, holdt en egen pressekonferanse vedrørende forholdet også i juli, hvor denne uttalte at IAEAs rapport ikke kan bevise legitimiteten til Japans havdumpingsplan.

En av Japans største aviser Asahi Shimbun, kommenterte Kinas holdning i en artikkel som sa at det er vanskelig å ikke mistenke at den kinesiske regjeringen bruker spørsmålet om behandlet vann som en måte å legge press på Japan, for å fremme et internasjonalt syn på at Japan forstyrrer den internasjonale orden. Hvoretter en kjent japansk TV-stasjon la tørt til, at saken har blitt politisk og et diplomatisk kort i kinesernes hender.

Nå er det ikke bare kineserne som motarbeider dumpingen. Dette gjøres også av Australia, New Zealand, Papua New Guinea og land omfattet av mindre Stillehavsøyer. Også lokale fiskere i Fukushima er bekymret. Den japanske regjeringen slår imidlertid fra seg ved å hevde at motstanden kun er uvitenskapelig.

 

Pressen kjemper for regjeringen

Pressen til å kjempe

Kineserne sier at den japanske regjeringen benytter media til å slåss for seg, samt at regjeringen misbruker konklusjonen i IAEA-vurderingsrapporten for å skape en offentlig opinion som er gunstig for eget standpunkt.

Det er foretatt en del meningsmålinger tilknyttet folkeopinionen, hvilket selvfølgelig ikke representerer noe vitenskaping aspekter, men det er overraskende å se at disse meningsmålingene ikke gir noe enstydig klart resultat i disse tider da kampen vedrørende forurensning generelt er sterk.

 

ALPS-behandling av vann

Skjematisk oversikt over behandling av forurenset vann

 

Vannet er rimeligvis renset fram til og med ALPS-behandling, forbundet med radioaktive materialer. Kort beskrevet går det forurensede vannet først gjennom cesiumabsorpsjonsutstyr som fjerner cesium og strontium. Deretter avsaltes vannet med rensing gjennom utstyr for fjerning av gjenstående radioaktive kilder omfattet 62 typer som benevnes som ALPS – Any Light Particle Search.

Det behandlede vannet er for så vidt rent, men inneholder imidlertid fortsatt tritium som er en sjelden radioaktiv isotop av hydrogen, hvilket har samme antall protoner og elektroner som hydrogen, men har 2 nøytroner, mens vanlig hydrogen ikke har noen. Halveringstid for denne isotopen er på omtrent 12 år. Dette slik at det sterkt uttynnede, forurensede vannet i havet blir renere med tiden som går og vil vel ikke ha noen stor miljømessig betydning, som ekspertene i tilfelle må bli enige om før dumping, dersom ikke den japanske regjeringen tar saken i egne hender.

 

Featured image: Fukushima Daiichi kjernekraftverk

03/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!