ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Australias forventede avtale om å bygge åtte konvensjonelle ubåter i Frankrike ble i forrige måned kansellert. Dette etter USAs og Storbritannias avtale med Australia den 15. september benevnt AUKUS, hvilket vil gjøre Australia til å bli det første ikke-atomvåpen-land som ruster seg med atomdrevne ubåter med mulighet for etter hvert relevant utrustning.

 

Australias helomvending i dennes atomvåpenpolitikk har rimeligvis kommet som følge av Beijings atomtrusler mot landet, som tradisjonelt ikke har vært befestet med atomvåpen. Den endrede politikken har tilsynelatende skjedd som resultatet av kinesernes demonstrasjon av disses militære trusselbilde mot et land som har vært motstander av atomvåpen. Tilsvarende trusler har Kina framsatt mot verden for øvrig.

Det vises til ett par artikler i www.em24.uk vedrørende forholdet mellom disse to land. «Handelen mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/ og «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/ Dessuten vises til artikkelen «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

 

Terror mot verden

President Xi Jinping

Kinas stadige trusler mot omverden må sees i forhold til landets presidents tale til folket på 100-årsdagen for dannelsen av det kinesiske kommunistpartiet tidligere i år. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link:  https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

President Xi sa at «utenlandske makter ville få knekt hodet og sølt blod, hvis de prøver å stoppe Kinas framgang. Kinas framgang er ustoppelig … De som prøver å blokkere … vil møte en stor mur av stål». I ovennevnte artikkel står også anført om generalmajor Qiao Liangs bok Unrestricted Warfare, i hvilken det framkom forslag til «hvordan Kina kunne bli en global supermakt». Boken tar blant annet opp forholdet med «å eksportere et virus for å skape en pandemi».

Kinas definitive brudd med Australia kom da statsminister Scott Morrison hevdet at covid-19 var menneskeskapt. Morrisons uttalelse støttes imidlertid av generalmajor Qiaos omskrevne metodikk, som Kina tilsynelatende har benyttet overfor verden. Pandemien har hittil drept millioner av mennesker og mange står for tur til å dø spesielt i fattige land. Dette slik at Hitlers beryktede konsentrasjonsleirer til sammenligning bare kan nevnes i en bisetning. Dessuten er verden blitt påført uopprettelige økonomiske tap og det mellommenneskelige forholdet har blitt påført skader likeså.

Kina slenger om seg med trusler og har framsatt direkte atomtrusler mot Japan. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/ Det står anført i avsnittet «Ennå ikke offisiell japansk politikk», at i en video som ble lastet opp på en kinesisk militær kanal, sa det kinesiske kommunistpartiet at «selv om Japan bare bruker én soldat, ett fly og ett skip til støtte for Taiwan, vil det startes en fullskala krig mot Japan som straks vil begynne med atomvåpen».

 

Sikkerhetsalliansen AUKUS

Partene inngår AUKUS-avtalen

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen har skapt et nytt trilateralt sikkerhetspartnerskap mellom Australia, Storbritannia og USA, for å bistå førstnevnte med å utvikle og eventuelt distribuere atomvåpen, samt ellers alt annet militært samarbeid gjennom en sikkerhetspakt som er blitt benevnt AUKUS.

Alle tre nasjoner har likevel understreket at Australia foreløpig formelt ikke vil anskaffe atomvåpen, men at de fortsatt vil opprettholde sitt engasjement for globale ikke-spredningsstandarder. Likevel har beslutningen fra USA og Storbritannia om å utstyre Australia med atomubåter dersom tilspissing av sikkerhetskravet, for raskt å bevæpne disse båtene som uforstyrret lever i dypet som skygger i månedsvis ad gangen, umulig å oppdage for motparten.

De australske nye ubåtene kan raskt utstyres med atomvåpen om kineserne plutselig skulle få intensjoner som gjør dette berettiget. Amerikanerne har for øvrig allerede base i Darwin. Ellers patruljerer britiske og amerikanske ubåter havområdene med reaktorer om bord, drevet med sterkt beriket uran tilsvarende de båtene Australia heretter vil komme til å besitte, men altså foreløpig uten samme atomarmering. Dette gir Australia fra dags dato kontinuitet vedrørende eventuell nødvendig atomberedskap.

 

Australia avbestilte franske kommersielle ubåter

Avtalens flagg

Lang tid forut for AUKUS-avtalen, som altså ble inngått den 15. september i år, hadde imidlertid Australia inngått avtale om levering av 8 konvensjonelle ubåter fra Frankrike omfattet 32,8 milliarder euro. Franskmennene ble både overrasket og forbitret over å ha blitt forbigått av britene og US-amerikanerne, hvilket resulterte i at den franske presidenten Emmanuel Macron umiddelbart reiste for å møte den amerikanske presidenten Joe Biden i Washington. Hvoretter den franske presidenten returnerte tilsynelatende delvis fornøyd.

Det er ikke bekreftet at Macrons amerika-reise og dennes retur medvirket til Frankrikes avtale med Hellas, om levering av fregatter til verdi av vel 3,5 milliarder euro, men det er ikke utenkelig at avbestillingen fra Australia endte med en hestehandel kanskje på forhånd formidlet av amerikanerne for å mildne de forventet irriterte franskmenn.

 

Ny forsvarsavtale mellom Frankrike og Hellas

Statsminister Mitsotakis og president Macron

I alle fall, få dager etter at president Macron hadde returnert til Frankrike etter et tilsynelatende vellykket møte med den amerikanske presidenten, kunngjorde Macron og den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis at Frankrike og Hellas hadde inngått en ny forsvarsavtale. Avtalen omfatter blant annet at Hellas innledningsvis vil kjøpe tre franskproduserte Belharra-fregatter, med opsjon på kjøp av ytterligere én.

Grekerne trenger disse båtene for å demme opp mot tyrkerne ettersom dennes omstridte president Recep Erdoğan har tilsidesatt internasjonal havrett og beskyttet av sin flåte, trådt inn på gresk og kypriotisk farvann slik som kineserne i Sør-Kinahavet beskyttet av sin flåte, jakter på olje og andre eventualiteter. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Spenning mellom Hellas og Tyrkia splitter EU» – https://www.em24.uk/spenning-mellom-hellas-og-tyrkia-splitter-eu/

 

AUKUS påvirker ikke franskmennene

Indo-Pacific-regionen

Under signeringsseremonien med den greske statsminister Mitsotakis uttalte president Macron at følgen av britenes og amerikanernes ubåtavtale med Australia ikke ville påvirke Frankrikes strategi for Indo-Pacific-regionen. Macron sa at, «Vi har én million medborgere som bor i denne regionen, samt over 8.000 soldater utplassert der» og refererte til Frankrikes tilstedeværelse i flere utenlandske territorier i regionen.

Macron ba også om at europeerne sluttet å være naive når disse presses av utenforstående makter. Da må europeerne reagere og vise at disse både har ressurser og kapasitet til å forsvare seg. Europeerne behøver ikke eskalere tvister, men beskytte seg selv.

Den franske lederen benevnte ellers Athens beslutning om å kjøpe skipene som «et tegn på tillit» til Frankrikes forsvarsindustri. Avtalen med grekerne var en del av et utvidet «strategisk partnerskap» mellom de to landene, for å forsvare sine felles interesser i Middelhavet. Det bør bemerkes at Frankrike særlig med Macron i spissen, lenge har insistert på at Europa må utvikle sine egne forsvarsevner og bevege seg bort fra sin avhengighet av USA-produserte teknologier.

 

Grekerne tilfreds med fransk støtte

Fransk flåte bisto grekerne

Statsminister Mitsotakis berømmet fornøyd sitt lands nye avtale med franskmennene, men antydet at landet hans ikke ønsket å bli forvirret av EUs eventuelle nåværende spenninger med Washington vedrørende AUKUS eller annet. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Tyskland uten Angela Merkel», avsnittet «Forholdet til USA» – link: https://www.em24.uk/tyskland-uten-angela-merkel/

Den greske statsministeren sa at avtalen ikke ville påvirke de løpende og nye samarbeidsavtaler mellom USA og Hellas. Avtalen er «ikke-antagonistisk» til forholdet mellom grekerne og amerikanerne, sa statsministeren. «I dag er en historisk dag både for Hellas og Frankrike, idet vi har besluttet å oppgradere vårt bilaterale forsvarssamarbeid». Avtalen landene imellom innebærer «gjensidig støtte» og «felles handling på alle nivå». Dette selv om ingen økonomiske detaljer om kontrakten hittil er blitt gitt utover kostnaden for fregattene.

 

 

Featured image: Slik AUKUS-avtalen oppfattes av en kinesisk karikaturtegner

02/10/2021